Wednesday, August 26, 2009

လူ႔မိစၦာ တစ္စု၏ အိပ္မက္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား
ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေနၿပီလား ဟူေသာ သံသယ ေမးခြန္း တစ္ခုကို
ေပၚေပါက္ လာေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။
အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနေသာ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအနက္
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး
ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ထံမွ နည္းပညာ
အကူအညီမ်ား ရယူကာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ (၃) လတာ အတြင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွ ထိပ္တန္း အဆင့္ရွိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ အနည္းဆံုး (၃) ဖြဲ႔မွ်
ေျမာက္ကုိရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ အဆိုပါ
သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အေနအထားကို ပိုမိုအား ျဖည့္ေပး လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ား အရ စက္တင္ဘာလ လယ္က သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ ၿပံဳယမ္း
ခရီးစဥ္အား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက ဦးေဆာင္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေအးႏွင့္ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးမွဴး
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္လိႈင္တို႔ သည္လည္း ၾသဂုတ္ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ မ်ား
အတြင္းက ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးမ်ား
သြားေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
ထိုခရီးစဥ္မ်ားမွာ သမားရိုးက် ခ်စ္ၾကည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ သက္သက္မွ်မကဘဲ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ အတြက္ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူေရး
ၫွိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ထားဟန္ ရွိသည္။
ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား တိုးျမွင့္ ၀ယ္ယူရန္အျပင္
ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ေခတ္မီွ လက္နက္ဆန္းမ်ား ၊ ဒံုးက်ည္ စနစ္မ်ား ႏွင့္
တာေ၀းပစ္ ေခ်မႈန္းေရး လက္နက္ ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္သြား ႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။
ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ေရး
လံုၿခံဳမႈမ်ား အင္အား ျဖည့္တင္း ၿပီးပါက ၄င္းတို႔ အဓိက ဆႏၵ ျပင္းျပစြာ
လိုခ်င္ မက္ေမာ ေနေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရး အတြက္
ပိုမို အားထည့္ ႀကိဳးပမ္း ႏိုင္ေရး နီးစပ္ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
အေနႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားမွ စစ္ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူထားမႈေၾကာင့္ ေျမာက္
ကိုရီးယား ထံမွ ႏ်ဴ လက္နက္ နည္းပညာမ်ား အကူအညီ ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။
လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းမွဴး တာ၀န္ကို ရယူ ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း စက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အဓိက
ထုတ္လုပ္ ေပးေနေသာ အမွတ္ (၂) စက္မႈ ၀န္ႀကီး ဌာနကို ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္
ေနသူ လည္း ျဖစ္သည္။
(၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး မ်ားသည္
ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္
တာ၀န္ကိုလည္း ယူရေလ့ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္
ကိစၥမ်ားကို သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ တာ၀န္
ယူထားေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းႀကီးတြင္
အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနမွာ အခရာ က်လာ ေပလိမ့္မည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အႏုျမဴ လက္နက္ စီမံကိန္းသည္ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ကတည္း က
လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ႀကံစည္ ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္၊ ေမလ
အတြင္း ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္း ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားဗံုး စမ္းသပ္
ေဖာက္ခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွေဒသ အတြင္း အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႕
လာမည္ကို တစ္ကမာၻလံုးက ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္ လာခဲ့သည္။
ထို အခ်ိန္က ျမန္မာ စစ္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အက္တမ္
စြမ္းအင္ ဥပေဒအား ဇြန္လ(၈) ရက္ ေန႔ တြင္ ေထာက္ခံ လက္မွတ္ ေရးထိုး
ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ကာ ႏ်ဴကလီးယား လမ္းစဥ္ အေပၚ စတင္ စိတ္၀င္စား လာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ
ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ မ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ မဟာ ျဗဴဟာ
စစ္လက္နက္ စြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္
ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ သြားႏိုင္ေရးကို မ်က္စိက်လာျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကသည္။
ယခင္ ကတည္းက ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို စစ္လက္နက္မ်ား
၀ယ္ယူေရးတြင္သာ ပံုေအာ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ အလြန္
အစြမ္းထက္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရမည္ဆိုလ်င္ ေငြေၾကး
မည္မွ် ကုန္ကုန္ အလ်င္း ဂရုစိုက္ဖြယ္ မရွိေခ်။
(၂၀၀၁) အေစာ ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
ရုရွားႏိုင္ငံက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေပးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေပးရန္
စီစဥ္ေနေၾကာင္း စတင္ ေလသံပစ္ လာခဲ့သည္။ ရုရွား၏ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ ဌာနက
ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း သုေတသနျပဳ ဓါတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္သြားရန္
အစီအစဥ္ ရွိေနေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္မူ ထိုစဥ္က
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး ခင္ေမာင္၀င္းက စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္
ႏိုင္မည့္ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန ဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ျမန္မာ စစ္အစိုးရ
အေနႏွင့္ စမ္းသပ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ လူထုအား အသိေပး
ေၾကညာလိုက္သည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သည္ ႏ်ဴကလီးယား ရူပေဗဒ အတတ္ ပညာမ်ား ဆည္းပူး ေလ့လာ
ႏိုင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ပညာေတာ္သင္ စစ္သည္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး
ရုရွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ မူလက ရုရွား အကူအညီ ႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္
ႏွဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို စီမံ ကိန္းသည္ (၂၀၀၃) ခုႏွစ္ တြင္ စတင္
ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အၾကပ္
အတည္းမ်ားေၾကာင့္ (၁၀) မီဂါ၀ပ္ ဓါတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး မွာ (၂၀၀၇) ေမလ
ေရာက္ သည္အထိ စတင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
အဆုိပါ ဓါတ္ေပါင္း ဖိုသည္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ ယူေရနီယမ္
အဆင့္(၂၃၅) ေလာင္စာကိုသာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ထို ဓါတ္ေပါင္း ဖိုကို ကုလ
သမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက စနစ္ တက်
ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ အႏုျမဴ
လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေ၀းကြာေနဆဲ သာျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ရင္းႏွီးခြင့္ ရလာမည္
ျဖစ္သလို အက္တမ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား၊ ဗဟု သုတမ်ား ကိုလည္း ပိုမို နားလည္
သိရွိလာမည္ျဖစ္ရာ ျပင္ပ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏိုင္ ခဲ့မည္ ဆိုပါက အႏုျမဴ
လက္နက္ စီမံကိန္း စတင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံ ေကာင္းမ်ားသဖြယ္
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ယခုေသာ္ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကြန္ျမဴနစ္
လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရတို႔ သူေတာ္
ခ်င္းခ်င္း သတင္း ေလြ႔ေလြ႔ ေပါင္းဖက္ ေတြ႔ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွႈၿပီး
ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ဆက္လက္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ စစ္ဖက္ အသားေပး
ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္လည္း စစ္အင္အား
တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ထိပ္တန္း မဟာမိတ္မ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ (၁၉၈၃)ခုႏွစ္က
အလည္အပတ္ လာေရာက္ ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္
ခ်န္ဒူးဟြမ္အား ေျမာက္ကိုရီးယား သူလွ်ိဳမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္
ဗံုးခြဲ လုပ္ႀကံ ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ ေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္
ထားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ အလြန္တရာ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လာျခင္းမွာ ႏ်ဴကလီးယား နည္း ပညာမ်ား အကူအညီ
ရရွိလိုမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္ မ်ားေနသည္။
အေမရိကန္ အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ - ေျမာက္ ကိုရီးယား ေႏြးေထြးေသာ
ဆက္ဆံေရး မ်ားကို သံသယ ရွိေနၿပီး (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ အတြင္းကတည္းက ျမန္မာ
စစ္အစိုးရအား အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္မႈ မျပဳရန္ လက္မွတ္
ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္အေပၚ ေလးစားမႈရွိရန္ သတိေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
လက္တေလာ ကာလအတြင္း ၿပံဳယမ္းသို႔ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႔မ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ ေနမႈမွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး
ႀကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ အခ်က္ေပး
ေခါင္းေလာင္း ထုိးလုိက္သလို ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အတြက္လည္း အလြန္
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ သတင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
လက္ရွိ အေျခ အေနတြင္ပင္ လက္နက္ အားကိုး ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္
ျပဳက်င့္ေနေသာ စစ္အစိုးရ လက္ထဲသို႔သာ အလြန္ အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးေသာ
ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိ သြားမည္ ဆိုပါက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား
အေနႏွင့္ ဟစ္တလာ အေယာက္ (၁၀၀) ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ႀကံဳရသလို ျဖစ္လာ
ေပလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို လိုလားေသာ၊ လက္နက္ အားကိုး အႏိုင္က်င့္
တတ္ေသာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထံမွ နည္းပညာ၊ ဓါတ္သတၱဳ
ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား မရရွိ ႏိုင္ပါဟု မည္သူမွ်
ျငင္းခ်က္ မထုတ္ႏိုင္ေခ်။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ မူ ၄င္းတို႔၏
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္နီသည္ ၿပံဳယမ္း အရပ္ဆီမွ တျဖည္းျဖည္း သမ္းလာ ေနၿပီ
ျဖစ္သည္။
ႏ်ဴကလီယား စြမ္းအင္သည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလြန္ အစြမ္းထက္ေသာ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကား အေသအခ်ာ
ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔မိစၧာမ်ား
လက္သို႔ အဆိုပါ လက္နက္ဆန္းမ်ား ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ကား ျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳး အႏၱရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ျခင္း
မရွိေလာက္ေအာင္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လာေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း လက္နက္ အားကိုးႏွင့္ ကမာၻ႔အလယ္ ငပြႀကီး လုပ္ေနေသာ ျမန္မာ
စစ္အစိုးရ လက္သို႔ စြမ္းအား ႀကီးမားေသာ အဖ်က္ လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိ
မသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ေရးသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment