Monday, August 24, 2009

ဂ်ပန္ေရာက္ေနတဲ့ ဒီပဲယင္း တရားခံေဌးဦး တည္းခိုတဲ့ ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္လႊင့့္တင္No comments:

Post a Comment