Sunday, September 6, 2009

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ လိစၧ၀ီမင္းသားက သံဃာေတာ္ေတြကိုေစာ္ကားခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားမွ အခ်က္ (၈) ခ်က္ထုတ္ေပးထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ လိစၧ၀ီမင္းသားက သံဃာေတာ္ေတြကိုေစာ္ကားခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားမွ အခ်က္ (၈) ခ်က္ထုတ္ေပးထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ

(၁) ရဟန္းသံဃာေတာ္တုိ႕အား ပစၥည္းေလးပါးမရစိမ့္ေသာငွာ လုံ႕လျပဳျခင္း ။
(၂) ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရန္ မတုိးပြါးေစရန္ လုံ႕လျပဳျခင္း။
(၃) ရဟန္းေတာ္တုိ႕အား ဤေနရာ ထုိေနရာတုိ႕၌ မရစိမ့္ေသာငွာ လုံ႕လျပဳျခင္း ။
(၄) ရဟန္းေတာ္တုိ႕ကုိ္ ဆဲေရးျခင္းဆယ္ပါးတုိ႕ျဖင့္ ဆဲေရးေရရြတ္ျခင္း။
(၅) ရဟန္းတပါးႏွင့္တပါး စိတ္၀မ္းကြဲျပားေအာင္လုံ႕ျပဳျခင္း။
(၆) ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ႕စကားကုိေေျပာဆုိျခင္း။
(၇) တရားေတာ္၏ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ႕စကားကုိေေျပာဆုိျခင္း
(၈)သံဃာေတာ္၏ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ႕စကားကုိေေျပာဆုိျခင္း

စသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ ညိီလာခဲ့လွ်င္ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံ ကမၼ၀ါကိုရြတ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထုိကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းကုိ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကထဲက ရွိခဲ့သလုိ အခုေခတ္ မ၀တ၊ န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္မွာ ဆုိရင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ မွာ တႀကိမ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး တတိယအႀကိမ္ အဆုံးသတ္တုိက္ပြဲကုိ မၾကာမီဆင္ႏြဲ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္မည္ဆိုသည္ကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၄ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ တြင္ သံဃာေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုေၾကျငာခ်က္အက်ဥ္းမွာ မတရားဖမ္းဆီးထားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေပးရန္နွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ နွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေစာ္ကားမွုမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ေတာင္းပန္ရန္ ျဖစ္သည္။ လိုက္နာပါက လာမည္႔ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၁၄ရက္ (၂.၁၀.၂၀၀၉) ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီကုိ ေနာက္ဆုံးထား၍ အျမန္ဆုံးျပန္လြတ္ရန္ႏွင့္ သာသနာကုိ ေစာ္ကားမွူအေပၚ န အ ဖ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ျဖစ္သည္။ထုိေတာင္းဆုိထားေသာ အခ်က္နွစ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက လာမည္႔ သီတင္းကြ်တ္လျပည္႔ (၁၅) ရက္ (၃.၁၀.၂၀၀၉) စေနေန႔ သံဃာပ၀ါရဏာပဲြေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံး သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္တကြ ျပည္ပနုိင္ငံ အသီးသီးရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံး ပူးေပါင္း၍သာသနာ့သိမ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တျပိဳင္နက္တည္း ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ ကမၼ၀ါရြတ္ဆုိကာ န အ ဖ စစ္အစုိးရႏွင့္တကြ အလုိေတာ္ရိ ၾက့ံဖြတ္ စြမ္းအားရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံးကုိ သပိတ္ေမွာက္ပါမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထိုသတင္းထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္အစိုးရမွ သံဃာေတာ္မ်ား စုေဝးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကမာၻေအးေစတီလမ္းေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ားစြာ ပိုမုိခ်ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ စာသင္တိုက္မ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ လူမ်ားကို သတင္းရရွိေရးအတြက္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခိုင္းၿပီး ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံဃာေတာ္အပါးေရမွာ (၄) သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ထိုသံဃာေတာ္မ်ားကို စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ စစ္အစိုးရမွ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ မဟာန ဆရာေတာ္ႀကီး ၄၇ ပါးအား ပင့္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ သံဃာေတာ္မ်ား အစိုးရဆန္႔က်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါက ႏွိမ္နင္းရန္ တစ္ၿမဳိ႕နယ္လွ်င္ ၁၀ ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သာသနာသန္႔ရွင္းေရး အမည္ခံ သံဃစြမ္းအားရွင္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ႏိွမ္နင္းမႈေတြျပဳလုပ္သြားရန္ ေလွ်ာက္ထား/ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ သံဃာစြမ္းအားရွင္အဖြဲ႕မ်ား ကို ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားပါ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း မိန္႕ၾကားသြားသည္။ ၄င္းမွာ သံဃာေတာ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းရန္တိုက္ ေပးျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ေပသည္။

ယခုအပတ္အတြင္းမွာပဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြ၊ သံဃာေတာ္မ်ားအားေစာင့္ၾကည့္မႈေတြႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပဲြမ်ားျဖစ္ပြါးရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးတြင္ လံုၿခံဳေရးအထူးတိုးျမွင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အဆိုပါေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုသပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ၀ိနည္းဥပေဒကို မလိုက္နာတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ၊ နအဖနဲ႔ေပါင္းတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကိုခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ကို မလိုက္နာဘဲနဲ႔ စစ္မိစာၦမ်ားနဲ႔ သြားေပါင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသံဃာေတာ္မ်ားကို သာသနာေတာ္မွ က်ဥ္ပယ္ကာ ပကာသနီယကံေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

တဖက္မွာလည္း ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားၾကားတြင္ ဘာသာေရးအထိက႐ံုးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရလက္ပါးေစမ်ားမွ ေသြးခြဲေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ အခက္ခဲမ်ားရွိေစကာမူ သံဃာေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ႀကီး အျဖစ္ တစုတစည္းတည္းဖြဲ႕စည္းၿပီး တတိယအႀကိမ္ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္မည္ျဖစ္သည္။

အခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာရန္ (Opportunity) အခြင့္အလမ္းသည္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ဖို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ တတိယအႀကိမ္ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္သပိတ္တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားဘက္မွ ၂၀၀၇ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ အားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါက ေအာင္ျမင္မႈရမွာေသခ်ာႏိုင္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ယခုတိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆံုဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အၾကပ္အတည္းကို ဘာသာေရး႐ႈေဒါင့္မွ ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးအရဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္သပိတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အားေပးကူညီမႈမ်ား အမွန္တကယ္ပင္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုရာဝယ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာေရးကိစၥဟူသမွ်ကို ဆိုလိုသျဖင့္က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။ မတရားသည့္စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္လည္းႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတခုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္လည္း ႏို္င္ငံေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွလည္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆုံးေျမၾသဇာအဖြဲ႕သည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မိဘျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔တက္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ၿဖိဳးေဝ-mmp
ကိုးကား
သံဃာေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေၾကျငာခ်က္မ်ား
အရွင္ထာဝရ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ား
ျမန္မာအြန္လိုင္းစြယ္စံုၾကမ္း

No comments:

Post a Comment