Monday, November 30, 2009

“မည္သူမွ မခဲြရပဲ နအဖ ကိုယ္တိုင္ၿဖိဳခဲြေနေသာ တပ္မေတာ္”


ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္ ( ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ ေလ အရာရွိတစ္ဦး)

စည္းလုံးျခင္းရဲ႔ အင္အား site ကို တပ္တြင္း အေျခအေနမ်ား ပိုမိုေဖာ္ျပလာမႈ ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ားလာသလို တပ္မွဴးမ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈလည္း ပိုမိုလာခဲ့ပါသည္။ Internet သုံးစဲြခြင့္ရွိေသာ တပ္ဖဲြ႔မ်ားတြင္ www.Photayokeking. org အား Server မွ ပိတ္ဆို႔ထားကာ LAN အတြင္း ၾကည့္မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရာမွ site အား တိုက္ခိုက္သည္အထိ အနာေပၚတုတ္က်ကာ တုန္႔ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ မတရားမႈကို လက္မခံေသာ၊ အမွန္တရားကို ရဲ၀ံ့စြာ ေဖၚထုတ္လာေသာ အမွန္တရား ဘက္္သို႔ ဆက္လက္ ကူးေျပာင္းရန္ အရိပ္အေယာင္ျပလာေသာ တပ္တြင္းမွ အင္အားစုမ်ား ေပၚထြက္လာမႈအေပၚ စိုးရြံ႔မႈကို သိသာေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးထားေစကာမူ ဘန္းေက်ာ္အရပ္တြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္ရင္း၊ ပိတ္ဆို႔မႈကို တြန္းလွန္ရန္ က်င့္သားရေနေသာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားစြာသည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈေနသကဲ့သို႔ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ တပ္မွဴးမ်ားစြာသည္လည္း ဖိုးတရုတ္မွ ေဆာင္းပါးမ်ားကို Download လုပ္ကာ Print ထုတ္ေစလ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ကို ညီေနာင္ေရးေဖာ္မ်ားသို႔ အသိေပးလိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း “ဘယ္သူခဲြခဲြ ဒို႔မကဲြ၊ အျမဲစည္းလုံးမည္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္၀ါဒျဖန္႔ ေနေစကာမူ ေအာက္ေျခတပ္ဖဲြ႔မ်ား၌ အရာရွိမ်ား အတြင္းတြင္ပင္ မည္သည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကဲြ ေနၾကသည္ကို နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနွာင္ႀကိဳးကို မျမင္ပဲ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ သာယာေနၾကေသာ ညီေနာင္တစ္စုတို႔ သိရွိေစရန္ တင္ျပေပး ပါမည္။

“ေနာင္တေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ “အနာဂတ္၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္” ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္တြင္ အရာရွိမ်ားအတြက္ အဆင့္ တိုးျမႇင့္ေရး လစာစရိတ္ႏွင့္ ခံစား ခြင့္မ်ားသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူ၀ါဒ တသမတ္တည္း သာ ရွိသင့္ပါသည္။ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ၾကည္း/ေရ/ေလ တပ္ဖဲြ႔အားလုံး တန္းတူျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထားကို တပ္တြင္းမွ ညီေနာင္မ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ သေဘာ သဘာ၀အရ ေရ/ေလ အပါအ၀င္ လက္ရုံးတပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမ်ားက တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ သြက္လက္ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တိုင္း/တပ္မ မွ စကာ ကကၾကည္း ကိုပါ အစီရင္ခံေနရျခင္းက သက္ေသခံေနပါသည္။ ဤသည္မွာ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအေပၚ မယုံ ၾကည္ပဲ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္လိုေသာ နအဖ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားအျဖစ္ အရာရွိမ်ားက သတ္မွတ္ ၾကပါသည္။

မည္သို႔ေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ တပ္တြင္းသို႔ ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ လူသားမ်ားျဖစ္ ေသာ အရာရွိမ်ား၏ ေယဘူယ်ု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ တခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ တပ္မွဴး၊ တိုင္းမွဴးမွသည္ ဦးစီးခ်ဳပ္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ “မလုပ္၊မရႈပ္၊ မျပဳတ္” ဟု ခံယူကာ က်ည္လြတ္ေျမတြင္ ခိုလႈံရင္း “အေနၾကာရင္ ေမဂ်ာေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသူမ်ားရွိသလို၊ “ထားရာေန၊ ေစရာသြား” တဇြတ္ထိုး တိုက္ခ်င္သူမ်ား “အေပၚဖား ေအာက္ဖိ” လည္သလို စားေနသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

လက္ရွိ လူေနမႈစနစ္အရ တပ္တြင္း မိသားစုမ်ားသည္လည္း ျပည္သူမ်ားနည္းတူ အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာကို ခံစားေနရသည္ျဖစ္ရာ အမ်ား မိုးခါးေရေသာက္ေနခ်ိန္တြင္ အမီွလိုက္ႏိုင္ရန္ အရာရွိမ်ားသည္လည္း မိမိ၏ မိသားစုအဆင္ေျပေစေရး အတြက္ ရာထူး အျမန္တိုးကာ ထိပ္ပိုင္းျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေရး စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား မက္ေနၾကရပါသည္။ ထို ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွ မညီမွ်မႈမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာအခါ တပ္မေတာ္သည္ မည္သူမွ ခဲြရန္ မလိုပဲ အလိုလို ကဲြရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။
ယခင္က အရာရွိ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ကာလ ေလာက္ မျပင္းထန္ခဲ့ပါ။ ျပန္တမ္း၀င္ႏွစ္အလိုက္ ပုံမွန္ထိုင္ၿပီး မူႏွင့္ညီေသာ အရာရွိမ်ား အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပင္ မလိုခဲ့ပါ။ ယခုမူ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ထိုင္ဖို႔ပင္ မေသခ်ာသလို ဘယ္အခ်ိန္က သတ္မွတ္လိုက္သည္ မသိလိုက္ရေသာ မူမ်ားေၾကာင့္ လည္း ဘာမွန္းမသိရပဲ မိမိက အဆင့္တိုးမပါေတာ့ပဲ တစ္သက္လုံး ဗိုလ္ႀကီးဘ၀ ဗိုလ္မွဴးဘ၀ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးဘ၀မွာ ေနေနရေသာ အရာရွိမ်ားလည္း ရွိလာရာ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ ေန႔တိုင္း ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ ျဖစ္ေနရေသာ အရာရွိငယ္မ်ား၏ ဘ၀ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား သိေစခ်င္ပါသည္။

စည္းကမ္းတက့် လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ တပ္မွဴးေကာင္း စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မိဘသဖြယ္ စိတ္ထားသာရွိပါမူ ဤျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာစရာအေၾကာင္း မရွိပါေခ်။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျပန္တမ္း၀င္ႏွစ္ အလိုက္ တိုးျမႇင့္ရရွိရမည့္ အဆင့္အလိုက္ မရရွိေသးသူ မ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္မူႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္ (သို႔မဟုတ္) ထိုက္တန္ပါလ်က္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ က်န္ခဲ့သည္ စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္မူ မ်ိဳးကို လုပ္ရုံမွ်ျဖင့္ နစ္နာသူမ်ားကို ေျဖသိမ့္ေစႏိုင္ပါမည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကိုသာ ယစ္မူးေနၿပီး “အဆင့္ဆင့္ သတင္းပို႔ပါ” ဟု စာတမ္းကပ္ရုံကပ္ထားေသာ တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အပတ္စဥ္ မ်ားစြာ ကြာျခားေသာ Junior က တပ္မွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္လာသည့္အတြက္ မည္သို႔မွ် သည္းမခံႏိုင္ေသာ Senior ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး၏ ႏႈတ္ထြက္စာကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳကာ မ်က္ႏွာလဲႊ ေနရက္ ၾကေပသည္။

မိမိျပဳမိေသာ အျပစ္ရွိထား၍ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ ေျဖသိမ့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤပညာအရည္အခ်င္းျဖင့္ပင္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆိုကာ တာ၀န္ ေပး ေခၚယူခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈကင္းရွင္းရုံမွ်မက ထူးခၽြန္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါလ်က္ ယေန႔ အခ်ိန္က်မွ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မူအရ အဆင့္တိုးေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဟု တန္းျဖဳတ္ ခံရကာ ၊ ဗိုလ္သင္တန္း တပတ္စဥ္တည္း ဆင္းလာသည့္ BE အင္ဂ်င္နီယာ ဘဲြ႔ရ ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီးက တပ္မွဴး BSC ဘဲြ႔ရ ၎အရာရွိက တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန ရေသာ ေလတပ္မွ ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးကို ဥပမာေပးလိုပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ ရင္တြင္းမွ ခံစားခ်က္ကို ပုံေဖာ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္…. သူ၏ေန႔စဥ္ တာ၀န္ခ်ိန္ကို မည္သို႔ျဖတ္သန္းပါမည္နည္း၊ သူ႔အေပၚ လက္ေအာက္မွ စစ္သည္မ်ားကေရာ မည္သို႔ ဆက္ဆံၾကပါမည္နည္း၊ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ဤအဆင့္တြင္ပင္ေနရကာ တန္းတူေရာ Junior မ်ားကိုပါ အရုိအေသ ေပးေနရေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ေရရွည္ ခံစားႏိုင္ပါမည္လား၊ မိသားစုႏွင့္ အေပါင္း အသင္းမ်ား အလယ္တြင္ေရာ မိမိ၏ တပ္မေတာ္သားဘ၀ကို နားလည္စာနာရန္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းပါမည္လဲ…. စေသာ အေျခအေန မ်ားစြာမွသည္ နာက်ည္းခံျပင္းမႈမ်ား ျဖစ္တည္ လာပါေတာ့သည္။

၎ဗိုလ္ႀကီးကဲ့သို႔ပင္ အျခားေသာ ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ား၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ားသည္ တပ္တြင္းတြင္ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ အဆင့္အလိုက္ ခံစားခ်က္ ကြာျခားမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနကို အခြင့္ အေရးခံစား ေနသူမ်ားထက္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ သိျမင္သူမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ျပန္တမ္း ၀င္ႏွစ္အရ မိမိ၏ အပတ္စဥ္တူမ်ား ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ က်န္ေနသူမ်ား ရွိသည္ဆိုျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ခ်ဲ႕ကားသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါလိမ့္မည္။

တပ္ဖဲြ႔အားလုံးမွ ဗိုလ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴး အဆင့္အားလုံးအား ျပန္တမ္း၀င္ႏွစ္ အလိုက္ စီစစ္လိုက္ပါက “ေ၀ဟင္” ၏ စကားကို လက္ခံရပါလိမ့္မည္။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ျပစ္ မႈကင္းရွင္းပါလ်က္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံေနရသူမ်ား ပါေနသည္ကို ထပ္ေတြ႔ရပါသည္။ တန္းတူရည္တူ ခံစားခြင့္ မရွိသည့္ တပ္မေတာ္သည္ အလိုလို ကဲြေနသလို တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈမ်ား မႈခင္းမ်ားသည္လည္း မည့္သည့္အေျခခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ တပ္အတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ား အားလံုးအေနႏွင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ ေလာက္ေပျပီ။ ယေန႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္၊ တပ္အတြင္းမွာပင္ မိဘသဖြယ္ ရင္၀ယ္သားလိုတနည္း ရဲေဘာ္ ရဲဘက္စိတ္မ်ား ထားရွိမႈ လံုး၀ ( လံုး၀) မရွိဘဲ မိမိတို႔ စည္းစိမ္၊ ရာထူး၊ အာဏာ တည္ျမဲေရး အတြက္သာ အေပၚဖါးေအာက္ဖိရင္း ထင္သလို မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေနမႈေၾကာင့္
မၾကာခင္မွာပင္ တပ္နဲ႔ ျပည္သူ ခ်စ္ၾကည္ျဖဴ ေသြးခြဲလာသူ နအဖလူမ်ားအား တိုက္ထုတ္ဖို႔
အဆင္သင့္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment