Friday, December 11, 2009

အမတ္သစ္မ်ား၊ အမတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဤေလာကေဒါက္တာလြဏ္းေဆြး
အမတ္သစ္မ်ား၊ အမတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဤေလာက
စိုင္းအိမ္မြဲ

အခိ်န္ကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ စစ္အစိုးရျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုး၍ တႏွစ္အၾကာကာလ။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အမတ္မင္းမ်ား တိုးတိုးတဖံု က်ယ္က်ယ္ တမ်ဳိး ႂကြက္စီႂကြက္စီ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အရပ္သားအမတ္မင္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား မ ၾကာခဏ ပယ္ခ်ခံေနရ၍ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ တုိက္႐ုိက္ခန္႔ထားခံရေသာ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ား၊ စစ္အစိုးရစီမံခ်က္ျဖင့္ ယူ နီေဖါင္းမွ အရပ္၀တ္လဲ၍ အမတ္ျဖစ္လာသူမ်ား၊ အမတ္ျဖစ္ခ်င္လြန္း၍ စစ္တပ္၏ အကူအညီ အၾကံအဖန္ျဖင့္ အရပ္သားဘ၀မွ အမတ္ျဖစ္လာသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ တတိယလိႈင္းဟုဆိုေသာအုပ္စုမွ စစ္တပ္ျဖင့္ လက္၀ါး႐ုိက္ေပး၍ အမတ္တျဖစ္လဲ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ အရပ္ သားဘ၀မွ အမတ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က အခြင့္အေရးမ်ားေပးကာ ၀ယ္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ အမတ္မ်ား၊ နည္းနည္းလႈပ္ရင္ နည္းနည္းေ၀ဖန္ရင္ စစ္တပ္က ဖမ္း၍ေထာင္ခ်မလားဟု ယုန္သူငယ္လို ေၾကာက္ေနရွာေသာ အမတ္မင္းမ်ား ... အစရိွသူတို႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားေကာင္းေန သည္။ ဤအစုကို လူေတြက “ေၾကာက္စိမ္း” အုပ္စုဟု ကြယ္ရာတြင္ ေခၚၾကသည္။ ထိုအမတ္မ်ား ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ဟု မထင္ပါႏွင့္။ ရွင္းပါအံ့။ စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ရသူ အရပ္သား အမတ္မ်ား ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ား ေပါင္းစုထားေသာ အုပ္စုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ “ေၾကာက္ စိမ္း” အုပ္စုဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကာက္စိမ္းအုပ္စုသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုးအုပ္ စုျဖစ္သည္။

ေနာက္အုပ္စုတခုကေတာ့ စစ္တပ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ်မပတ္သက္ေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ အမတ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္ တပ္ကို မႀကိဳက္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္းသံဗံုသံ ၾကားပါက ကခ်င္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးလက္ေဟာင္းႀကီးေတြ လည္း အမတ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္သားမ်ား အမတ္၀င္မေရြးပါက စစ္တပ္ကလူေတြခ်ည္းပဲ ေနရာယူကုန္မည္ကို အလြန္အမင္းစိုးရိမ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရင္း အမတ္ျဖစ္လာသူမ်ားကလည္း မနည္း။ တ ခ်ဳိ႕ကေတာ့ စည္း၀ုိင္းအတြင္းမွာ ေနရာရေအာင္ယူထား၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေနာင္မွာ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ျပန္ျပင္ယူမည္ဆိုေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အမတ္ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မကုိင္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ျဖင့္ အရပ္ သားပါတီမ်ားဖြဲ႔ကာ အေထြေထြနိမ့္က်ေနေသာ ၎တို႔၏ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ ေဆာင္အံ့ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ရင္း ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္မ်ားျဖစ္ လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ လူအနည္းစုကေတာ့ ေခါင္းေပါင္းစ တကားကားႏွင့္ အမတ္အရသာကို ျမည္းစမ္းလို ၍ အမတ္ျဖစ္လာသူေတြျဖစ္သည္။ ဘာေရးညာေရး နားလည္လို႔ေတာ့မဟုတ္။ ဤအုပ္စုကို လူအမ်ားက “ရပ္ ေမႊ” အုပ္စုဟု ေခၚၾကသည္။ မတ္တပ္ရပ္ရင္း တခုခုကို ေမႊေနသည္ဟု အထင္မမွားပါႏွင့္။ ကိုယ့္တြက္ကိန္းႏွင့္ ကုိိယ္ မတူေသာ အက်ဳိးစီးပြားရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း မ်ဳိးစံုရိွေသာ အရပ္သားအ မတ္မ်ား အသုတ္စံုလို ေရာသမေမႊကာ ေပါင္းစုထားသည္ျဖစ္၍ “ရပ္ေမႊ” အုပ္စုဟု ေခၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရပ္ ေမႊတို႔ကား အင္အား အတန္အသင့္ရိွေသာ္လည္း ေၾကာက္စိမ္းမ်ား၏ အင္အားကို မေက်ာ္ႏုိင္။

တတိယေျမာက္ အမတ္အုပ္စုမွာေတာ့ အမတ္အေရအတြက္က ေလာက္ေလာက္လားလား မရိွ။ ႏွစ္ဆယ္ ေတာင္ မျပည့္တတ္။ သူတို႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီး အာမေခ်ာင္လွ။ သူတို႔လုပ္တာ လူအမ်ားသိမွာကုိလည္း စိုးရိမ္ ဟန္ရိွသည္။ ထိုေၾကာင့္ သြားတာလာတာ ေျပာတာကအစ ကုတ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ႏုိင္လွသည္။ ကုတ္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းဆိုေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး၀ွက္ဖဲမ်ား ရိွေလဟန္ႏွင့္ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ႏွစ္ကုိယ္ ၾကား ရွင္းျပေလ့ရိွသည္။ ထိုသူမ်ား အမတ္ျဖစ္လာပံုက ဒီလို။ ႏုိင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ ျပည္ပတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ျမန္မာအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သူတို႔ကိုႀကိတ္၍ ပ့ံပိုးေပး ေနသည္။ ထိုေငြမ်ားကိုသံုး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရင္း အမတ္ျဖစ္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ယူေနျခင္းသည္ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ေသာေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေရး မူအရ လူသူမရိပ္မိရန္ ခပ္ကုပ္ကုပ္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ ျပည္ပေရာက္လူမ်ားကလည္း သူတို႔ ကိုယ္တုိင္ ျမန္မာျပည္ျပန္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်င္သည္မွာ နန္႔နန္႔တက္ေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထဲကလူမ်ားကို ေငြေပး၍ ပါတီေထာင္ခုိင္းကာ သူတို႔ကိုယ္စား အမတ္၀င္ေရြး ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္၍ ေငြလက္ခံယူေနသည္မွာ ပိပိရိရိ ရိွေသာေၾကာင့္ သူတို႔လုပ္ေနသည္ကို ဘယ္သူမွမရိပ္မိဟုလည္း ထိုအမတ္မ်ားက အထင္ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအမတ္အုပ္စုကေလးကို လူအမ်ားက ေနာက္ကြယ္တြင္ “ပေရာက္ဆီ” အုပ္စုဟု ေခၚၾကသည္။ ဤ စကားကိုၾကည့္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ ကြန္ျပဴတာကို ဒိုးလိုေမႊေရလိုေႏွာက္ေအာင္ သံုးတတ္ေနၾကၿပီဆိုတာ တြက္ႏိုင္သည္။
လႊတ္ေတာ္ႀကီးသည္ သက္တမ္းတႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္ေမႊႏွင့္ ပေရာက္ဆီ အရပ္သားအမတ္မ်ားဘက္ မွ အဆိုတခုခု တင္လုိက္တုိင္း ေၾကာက္စိမ္းအုပ္စုမွ စကၠန္႔ပင္မျခား ပယ္ခ်ေလ့ရိွသည္။ ၾကာလာေတာ့ ရပ္ေမႊ ႏွင့္ ပေရာက္္ဆီ အမတ္မ်ားအတြင္း စိတ္ဓာတ္က်သူက်၊ အားငယ္သူငယ္၊ ေဒါသထြက္သူထြက္ ျဖစ္လာၾက သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔အသာထား လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လက လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တိုးဖို႔ ေျပာတာကိုပင္ ပယ္ခ်ခံရသည္။ ေၾကာက္စိမ္းအုပ္ စု အဆိုက ေခတ္မီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူဖို႔လိုသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အက်င့္မေကာင္းတာေၾကာင့္ ဒီလိုစဥ္းစားရတာလည္း ျဖစ္သည္ဟု လက္ညိႇဳးထိုးျပၾက သည္။ က်န္းမာေရးဆိုသည္မွာ လူေတြကိုယ္တုိင္က ဆရာ၀န္ေတြေျပာတာကို မလုိက္နာ၍ျဖစ္သည္။ အိမ္သာ တက္ၿပီးတုိင္း လက္ေဆးရမည္ဆိုသည့္ ကိစၥေတြအထိပါ လႊတ္ေတာ္ကေန လုိက္၍ေျပာမေနႏုိင္။ သင္းတို႔ ထုိက္နဲ႔ သင္းတို႔ကံ ထားလုိက္ေတာ့ဟု ဆိုသည္။

ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားဖို႔ ဘတ္ဂ်က္တုိးေပးရန္ ေတာင္းဆိုစဥ္ကလည္း ထိုကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မဲခြဲရာ ေၾကာက္စိမ္းအုပ္စုက မေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ ရပ္ေမႊတို႔၊ ပေရာက္ဆီတို႔ အရံႈးႀကီး ရံႈးခဲ့ရ သည္။ေၾကာက္စိမ္းတို႔ အဆိုအရ စက္မႈႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ေနစဥ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ပံုေအာ၍ သံုးရမည္ဟူ၍ဖစ္သည္။ ရပ္ေမႊတို႔၊ ပေရာက္ဆီတို႔သည္ ေရရွည္အျမင္မ ရိွဟုပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတီးခံလုိက္ရသည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း ေၾကာက္စိမ္းတို႔ အယူအဆမွန္ကန္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံေရးသားၾကသည္။

ဒီၾကားထဲမွာ အမတ္ခ်င္းအတူတူ ခြဲျခားခံရတာေတြကလည္း ရိွေနေသးသည္။ ေၾကာက္စိမ္းအုပ္စု၀င္ အမတ္ မ်ားအတြက္ တဦးလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ကားအသစ္ တစီးစီ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ေခတ္မီ တုိက္ခန္းတခန္းစီလည္း အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ေမႊအမတ္မ်ားၾကေတာ့ တပတ္ ရစ္ကားမ်ားကို ေစ်းႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ပေရာက္ဆီအမတ္တဦး ျဖစ္ပံုကိုလည္းေျပာရဦးမည္။ တ ပတ္ရစ္ကား သြား၀ယ္ရာတြင္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ကား၀ယ္သည့္ေငြ ဘယ္ကရသနည္း၊ တရား ၀င္ေငြဟုတ္ရဲ႕လား၊ ႏုိင္ငံျခားမွ တိတ္တဆိတ္ လက္ေ၀ခံယူထားေသာ ေငြလား ဘာလားညာလား စစ္ေဆး ေသာေၾကာင့္ တပတ္ရစ္ကားပင္ မ၀ယ္ရဲေတာ့ဘဲ တပ္ေခါက္လာခဲ့ရသည္။ ရပ္ေမႊႏွင့္ ပေရာက္ဆီမ်ားအ တြက္ ေခတ္မီတုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုရာ ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ားရည္ႏွင့္၀မ္းခ်လုိက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားသို႔ သြားရာတြင္လည္း ေၾကာက္စိမ္းတို႔ဘက္ကသာ ပို၍ အ သြားမ်ားသည္။ ရပ္ေမႊတို႔၊ ပေရာက္ဆီတို႔ဖက္မွ ဤတႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရာက္ဖူးသူ အမတ္ဆို၍ ႏွစ္ဦး ေလာက္သာရိွသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ရပ္ေမႊတို႔ ပေရာက္ဆီတို႔ ခံစားခ်က္မေကာင္း။

ရပ္ေမႊႏွင့္ ပေရာက္ဆီ အမတ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာလည္း ဘာမွမေျပာႏုိင္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ဘာမွ မယ္မယ္ရရ မလုပ္ႏုိင္၊ ဒီၾကားထဲ အမတ္ခ်င္းအတူတူ အခြင့္အေရးကမရ၊ ၾကာေတာ့ အမတ္ေခြး၀င္စား မ်ားလို ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဒါ့အျပင္ ပေရာက္ဆီမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ရတက္မေအးစရာတခု ျဖစ္လာျပန္ သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ႏုိင္ငံျခားမွေငြလက္ခံယူေနသည့္ အမတ္မ်ားကို ဖမ္းေတာ့ဆီးေတာ့မည္ဟု သတင္းျဖစ္လာသည္။ ပေရာက္ဆီအမတ္မ်ား ေထာင္က်မွာကို စိုးရိမ္သည္။ ကုိယ္ခ်င္းစာပါသည္ ဘယ္သူက ေထာင္ထဲေနခ်င္ပါ့မလဲ။ ဟုတ္မလားလို႔ အမတ္၀င္ေရြးခံတာ ေထာင္နန္းစံရမည္ဆိုေတာ့ မကိုက္လွ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ နံမည္ထြက္ေနသည့္ ပေရာက္ဆီအမတ္တခ်ဳိ႕ နယ္စပ္ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ ေၾကာက္စိမ္းတို႔ ဗိုလ္က်ေနသည္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ေသာ ရပ္ေမႊအမတ္တခ်ဳိ႕ကလည္း နယ္စပ္သို႔ အတူလုိက္ မည္ဟု ဆိုလာသည္။ သို႔ႏွင့္ ပေရာက္ဆီတို႔လည္း သူတို႔ေငြယူေနေသာ ျပည္ပအဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္သြယ္၍ အ က်ဳိးအေၾကာင္းတင္ျပရသည္။ ဟိုကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တတ္ႏုိင္သေလာက္ အထဲမွာရပ္ခံပါဦးဟု အေၾကာင္း ျပန္သည္။ ပေရာက္ဆီတို႔ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ အၾကံအိုက္ေနသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂယ္ေပါက္တခု ေတြ႔လာသည္။ တျခားမဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဆယ့္တႏွစ္က ျပည္ပသို႔ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာ အမတ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔ထားသည့္ အေ၀းေရာက္ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဆိုတာႏွင့္ဆက္မိသည္။ သို႔ေသာ္ အေ၀းေရာက္အစိုးရကိုယ္တုိင္က အားမရိွ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပေရာက္ဆီမ်ားကို ဤသို႔အေၾကာင္းျပန္ၾကား သည္။ ေလးငါးေယာက္နဲ႔ေတာ့ ထြက္မလာပါနဲ႔ဟုဆိုသည္။ လာျခင္းလာ အမတ္ႏွစ္ဆယ္အစိတ္ေလာက္ေတာ့ လာမွ ျဖစ္မည္ဟုဆုိသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အမတ္မ်ားမ်ားထြက္လာမွ ေၾကာက္စိမ္းတို႔အုပ္စု ဘယ္ ေလာက္ ဖိႏိွပ္ေနသည္ဆိုသည္ကို ႏုိင္ငံတကာက ပို၍သတိထားမိမည္။ ထို႔အတြက္ ႏွစ္ဆယ္အစိတ္မွ မရိွရင္ မလာပါနဲ႔ဦးဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အေ၀းေရာက္အစိုးရဘက္မွ ၾကည့္ပါက အဆိုးမဆိုသာ။ ႏုိင္ငံျခားအလွဴရွင္ေတြကို ျပဖို႔ အမတ္ဦးေရမ်ားမ်ား လိုသည္မဟုတ္ေလာ။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးျဖစ္၍ အစိုးရအသစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ဖိ ႏိွပ္မႈမ်ား အားႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္ကို လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဖို႔လိုသည္ကိုး။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းက အမတ္အ သစ္စက္စက္မ်ား နယ္စပ္ထြက္လာေတာ့မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားထံသို႔ ပေရာဂ်က္ မ်ားတေစာင္ၿပီးတေစာင္ အျမန္တင္လုိက္သည္။ ဟုတ္သည္။ ေငြမရွိပါက ထြက္လာေသာ ထိုအမတ္အုပ္ႀကီး ကို မည္သို႔ ေကြၽးေမြးထားမည္နည္း။

တကယ္တန္း နယ္စပ္သို႔ ထြက္လာေသာအခါ အမတ္ဦးေရသည္ ထင္ထားသည္ထက္ပင္ မ်ားေနသည္။ အ မတ္ဦးေရ ငါးဆယ္ေက်ာ္ တၿပိဳင္နက္ထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္လည္း လာဦးမည္တဲ့။ ထင္ ထာထက္ အမတ္ဦးေရမ်ားေနေသာေၾကာင့္ အေ၀းေရာက္အစိုးရအေနျဖင့္ ကမန္းကတန္း အေရးေပၚ ပေရာ ဂ်က္မ်ား ထပ္၍တင္ရသည္။ ေတာ္ေန ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္ ျဖစ္ေနမွအခက္ကုိး။

ဇတ္ေပါင္းေသာအခါ ဤသို႔ျဖစ္လာသည္။ ထြက္လာေသာ အမတ္ငါးဆယ္ေက်ာ္အနက္ အေ၀းေရာက္အစိုးရ ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ရန္ သံုးေလးဦးသာရိွသည္။ အမ်ားစုက တတိယႏုိင္ငံသို႔ သြားမည္ဟုသာ ယတိျပတ္ေျပာၾက သည္။ တျခားေတာ့မဟုတ္ အေ၀းေရာက္အစိုးရတြင္ ပါမည္ဆိုပါက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္သာ ေနရမည္။ ဘယ္သူမွ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေသာင္မတင္လို။ ဟိုးအရင္က အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တုန္းက အမတ္ေတြလည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေျခခ်သည္ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ့္က်မွ ထုိင္းမွာပဲေနဆိုတာ ဘယ္တရားမည္နည္း။

ဤအတုိင္းဆိုပါက မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေတာ့မည္ကို ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ အေ၀းေရာက္အစိုးရက ေနာက္ထပ္အမတ္မ်ား နယ္စပ္သို႔ ထပ္မထြက္ရန္ အတြင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္း ၾကားသည့္ေန႔မွာပင္ ျပည္တြင္းမွ အမတ္မ်ား စုစုေပါင္း ေနာက္ထပ္တရာေက်ာ္ နယ္စပ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္လာ သည္တဲ့။ ႏုိင္ငံျခားမွာေနရမည္ဆိုေသာ မက္လံုးေၾကာင့္ ေၾကာက္စိမ္းအုပ္စုမွ အမတ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ပင္ သူတို႔ အုပ္စုကို သစၥာေဖာက္၍ ပါလာသည္ဟုသိရသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း ထြက္လာဦးမည့္ အမတ္မ်ား ရိွေနေသး သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အမတ္အသစ္ တရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ အမတ္ေဟာင္းမ်ား ဘယ္လုိဆက္၍ စခန္းသြားမည္ဆိုတာေတာ့ ေငြ ေရာင္ပိတ္ကားႀကီးတြင္ ဆက္၍ ရႈ႔စားအားေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

စုိင္းအိမ္မြဲ

No comments:

Post a Comment