Sunday, December 6, 2009

အိႏိၵယထိုင္းဘဂၤလားေဒရွ္အစရိွေသာနယ္စပ္ေရာက္စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေ၇ာင္ေတာ္လွန္း

အိႏိၵယထိုင္းဘဂၤလားေဒရွ္အစရိွေသာနယ္စပ္ေရာက္စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေ၇ာင္ေတာ္လွန္း
ေရးဆရာေတာ္မ်ား မွာ အီေမလ္သုိ႕ ေပးပုိ႕လာျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္။

သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္သာသနာ့တပ္ေပါင္းစုသာသနာ့သာမဂ္ဂီအစရိွေသာနုိင္ငံတကာသုိ႔လွည္႔လည္၍အလွဳခံေနေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံလုးံဆုိင္ရာသာသနာ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုျပီးအမည္ခံထားေသာရဟန္းေတာ္မ်ားသိေစရန္။
.........

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကစ၍ မေၾကာက္မရြ႔ံေရွ႔ဆုးံကေနဦးေဆာင္၍နိုင္ငံတာ၀န္ျပည္သူ႔ဆႏၵေတြကုိယ္မရရေအာင္အားလုးံကုိယ္စြန္႔လႊတ္အသက္ပါေပး
ျပီျပည္သူအတြက္အေကာင္းဆုးံေပးဆပ္ခဲ႔ၾကေသာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးေခါင္းေဆာင္ဆရာေတာ္
မ်ားထံသုိ႔မည္သူတဦးတေယာက္မွ်လာေရာက္၍ကူညီေပးျခင္းမရိွပါသို႔ ျဖစ္ပါ၍ မိုးမခသတင္း နားၾကား သတင္း
မ်ားကုိယ္အတတ္နုိင္ဆုးံေျဖရွင္းေပးပါလို႔ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္

နိုင္ငံတကာေရာက္ေရႊျမန္မာမိသားစုမ်ားခင္မ်ား ဦးဇင္းတုိ႔ကိုယ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံတာ၀န္ကုိယ္
ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ေျပာေျပာေနေသာသာသနေခါင္းေဆာင္လို႔အမည္ခံထားတဲ႔ဆရာေတာ္မ်ားမွေငြေၾကးအားျဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း အားေပးစကားအားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းအၾကံဥာဏ္းအားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း
လုးံ၀ဘာတခုမွ မကူးပါေၾကာင္း ထပ္ခါထပ္ခါအသိေပးလိုက္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ လွည္႔လည္၍ တိုင္းျပည္အတြက္ဆုိျပီး ပတ္ေတာင္းေနၾကေသာသူမ်ားမွလည္းယေန႔အခ်ိန္ထိ ဘာတ
ခုမွအကူအညီမရပါတိုင္ျပည္အတြက္အလုပ္လုပ္တာလုိခ်င္လို႔လည္းမဟုတ္ပါဦးဇင္းတို႔ကလိုခ်င္လို႔လားဆိုျပီးေမးေမးေန
ၾကတဲ႔ လူ ဘုန္းၾကီးမ်ားကုိယ္လည္းအသိေပးလိုက္ပါတယ္။

အရွင္ဘုရားတို႔ကနိုင္ငံေရးလုပ္တာေငြလိုလို႔လားတဲ႔သူတို႔ၾကေတာ႔နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပျပီးလိုက္ေတာင္းေနတာမရွက္ၾကဘူးလား
? ဘာနိုင္ငံေရးလုပ္လို႔လည္း ေမႊးကတဲကေတာင္းဘုိ႔ရာသင္ထားတာ နုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုရင္ ေလာေလာလတ္လတ္ ၂၀၀၇ ပြဲတုးံကဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလည္း အခုမွ ဟိုနားကပါသေလးဒီနားကပါသေလးနဲ႔ ေျပာေျပာေနၾကတာမရွက္ဘူးလား?


မင္းတို႔လိုက္ေတာင္းေနတဲ႔ေကာင္ေတြကျပည္တြင္းကဆူးရင္ဘယ္သူလုပ္လုိ႕ငါလုပ္လို႔ဆုိဆိုျပီးလိမ္ျပီးပတ္ေတာင္းေနတာ
အားလုးံဟာမင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ဒို႔နိုင္ငံၾကီးဒီမိုကေရစိမရတာကြတကယ္လုပ္မယ္တကယ္ ျပည္သူကုိယ္ခ်စ္
တယ္ဆိုရင္ၾကားေရာေပါ႔ကြာ ျပည္သူေတြေကာင္းစားတာၾကာျပီးေပါ့အခုဟာကဒင္းတို႔ေကာင္းစားေရးအတြက္
ဘဲလုပ္ေနၾကတာ ေျပာလိုက္ေတာ႔ နိုင္ငံၾကီးအတြက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔လူေတြအတြက္ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆိုျပီပတ္ေတာင္းေနတာ ေရႊ၀ါေရာင္တို႔ရဲ႔ ပညတ္ခ်က္ထဲမယ္ ေငြေတာင္းတာမပါဘူးကြ
ဒီအခ်ိန္ထိေအာင္မင္းတို႔ကတိုင္းျပည္ကုိယ္ခ်စ္သေလးဘာေလးနဲ႔ျပည္သူအတြက္မရရေအာင္လုပ္မယ္
ေလးဘာေလးနဲ႔ေျပာေျပာျပီးေတာင္းေနေသးတယ္ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တန္ျပီးဆိုတာမင္းတုိ႔မသိဘူးလား ?ငါတို႔ကုိယ္ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိတျပားတခ်ပ္မွမင္းတို႔မေပးဖူးဘူးဒါနဲ႔ေတာင္မင္းတို႔ကသတင္းထဲေသာ္လည္းေကာင္း
နဳတ္အားျဖစ္လည္းေကာင္းပတ္ေျပာေနတာ အဲဒါငါတို႔မၾကိဳက္ပါဘူး။ ရွင္းတမ္းထုတ္ေပးပါ လို႔နိဳင္ငံတကာေရာက္ ဘုန္းၾကီးမ်ားနွင့္တကြ ဒကာဒကာမမ်ားအားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။


အထူးအားျဖစ္နိုင္ငံေရးကုိယ္အေၾကာင္းျပျပီးျပည္ပေရာက္သံဃ႔ာေခါင္းေဆာင္မ်ားလို႔အမည္ခံထားတဲ႔ဘုန္းေတာ္
ၾကီးမ်ားေျဖးရွင္းေပးပါအိႏိၵယထိုင္းဘဂၤလားေဒရွ္အစရိွေသာနယ္စပ္ေရာက္စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေ၇ာင္ေတာ္လွန္း
ေရးဆရာေတာ္မ်ား

ထိုင္းနယ္စပ္သိုႚ တိမ္းေရႀာင္လာရေသာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားကို
သာသနာ့ေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ကကူညီ ေဆာင္ရၾက္လဵက္ရႀိ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇
စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးေတာ္ပုံကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့ဴပီး၊ ယခုအခဵိန္အထိ စစ္အစိုးရသည္ သံဃာေတာ္မဵားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ ႎႀိပ္စက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵဴခင္းတိုႚအဴပင္ ခိုကိုးစရာ မရႀိေအာင္ ေကဵာင္းတိုက္မဵားကိုပၝ ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္း၊ ပိတ္ဆိုႚရႀင္းလင္းဴခင္းတိုႚ ကဵႂးလၾန္လဵက္ရိႀသည္။ သိုႚအတၾက္ သံဃာေတာ္မဵားသည္ ထိုင္းႎိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမဵားသိုႚ တကၾဲတဴပား ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ေနရသည္။
ထိုုင္းနယ္စပ္ေဒသမဵားတၾင္လည္း သံဃာေတာ္မဵားသည္ ကိုယ္၊ စိတ္ ဆင္းရဲစၾာ ခဵႂိးဴခံဴပီးေနထိုင္ ေနရသည့္ အေဳကာင္း နယ္စပ္ေဒသေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက အေဳကာင္းဳကားသဴဖင့္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ ဆရာေတာ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက နယ္စပ္ေရာက္ ရဟန္းေတာ္မဵား ၏ လုံဴခႂံေရး၊ ပစၤည္း ၄ပၝး မ႖တေစေရးတိုႚအတၾက္ အတတ္ႎိုင္ဆုံး ၀ိုင္း၀န္း ေဳကာင့္ဳကစိုက္ဴပီး ေဆာင္ရၾက္လဵက္ ရႀိေဳကာင္း သိရသည္။
စစ္အစိုးရ၏ မတရားမႁမဵား၊ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေဳကာင့္ တိမ္းေရႀာင္လာရေသာ သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵား တစည္းတလုံးတည္း အဆင္ေဴပ ေခဵာေမၾႚသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ အရပ္ေဒသတၾင္ သီတင္းသုံးႎိုင္ေစေရး၊ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရး ကိစၤမဵားကို ၀ိနည္းႎႀင့္အညီ ဆက္လက္ ကဵင့္သုံးေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ေရးတိုႚကို အဓိက ရည္ရၾယ္လ႖က္ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးမႀ ဆရာေတာ္မဵားက ဆရာ၊ ဒကာမဵားက ေမတၨာ၊ ေစတနာတိုႚဴဖင့္၊ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီဳကေစရန္ ဳကိႂဆိုပၝေဳကာင္း သာသနာ့ေမာဠိ ဴပန္ဳကားေရး တာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္ ဦးပညာနႎၬ (နယူးေယာက္) က မိုးမခ သိုႚ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားပၝသည္။
မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးပညာ၀ံသ တိုႚကို ဦးတည္ဴပီး ဴဖစ္ေစ၊ ႎိုင္ငံတကာ ေဒသမဵားတၾင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ သာသနာ့ေမာဠိ ေဒသဆိုင္ရာ အဖၾဲႚမဵားမႀ ဆရာေတာ္မဵားသိုႚ ဴဖစ္ေစ ဆက္သၾယ္ ေလ႖ာက္ထားဴပီး ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေဆာင္ရၾက္ဳကေစလိုေဳကာင္း သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀလည္း အခဵိန္အခၝ သင့္ဴမတ္သည္ႎႀင့္ ဆရာ၊တကာမဵားသိုႚ သတင္းထုတ္ဴပန္ အသိေပးေနမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း အတၾင္းေရးမႁးဆရာေတာ္ ဦးဂုဏိသရက ဴဖည့္စၾက္ မိန္ႚဳကားပၝသည္။ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား ႎႀင့္ သတ္မႀတ္ထားသည့္ ကိုယ္စားဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား ကိုယ္တိုင္လည္း အဴမန္ဆုံး သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။
မိုးမခ စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚကလည္း ၄င္းတိုႚ၏ အဳကံေပး အမႁေဆာင္လူဳကီးမဵားဴဖစ္ေသာ ေဳကးမုံဦးေသာင္း၊ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ဦး၀င္းေဖ ႎႀင့္ မာမာေအးတိုႚ ထုတ္ဴပန္ထားဴပီး ဴဖစ္သည့္၊ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီး၏ သာသနာေရး၊ တုိင္းဴပည္ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားကို လိုက္နာေဆာင္ရၾက္မည္ဟု ကတိဴပႂထားသည့္အတိုင္း တတ္ႎိုင္သည့္ တေထာင့္တေနရာမႀ ေဆာင္ရၾက္ပၝမည့္အေဳကာင္း ေလဵာက္ထားခဲ့ေဳကာင္း တင္ဴပအပ္ပၝသည္။
(ဓာတ္ပုံမႀာ နယ္စပ္ေဒသတၾင္ ေတၾႚရသည့္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵား သီတင္းသုံးရေလ့ရႀိေသာ ေကဵာင္းေဆာင္)


ေအာက္မွာေပၚခ်င္တာဒီမွာေရး

No comments:

Post a Comment