Monday, January 31, 2011

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား.....

ကမ႓ာေျမႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း (သို႔) ကုသုိလ္ယူျခင္း
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) တည္ရွိရာ အမွတ္ ၁၃/က၊ ဗုိလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ ေျမေနရာ အေနအထားသည္ ပလပ္စတစ္ (ၾကြတ္ၾကြတ္အိပ္) အမိႈက္ပံုႀကီး ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမကိုတူးယူ၍ ပံုမွန္အတိုင္း ေဆာက္လုပ္၍ မရ။ စက္ပိုင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိုင္တိုင္မ်ား ရိုက္သြင္း၍ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရသည္။ သာမန္ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထက္ ကုန္က်ေငြ (၃) ဆ ခန္႔ပို၍ ကုန္ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ကုန္က်ေငြ ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ေဆး၀ါးကု သေပးမႈမ်ား၊ နာေရးပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာကို (အခမဲ့) ထမ္းရြက္ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေဆာက္အဦးတည္ရွိရာ ေနရာဌာန၌ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား၊ အရိပ္ရ အပင္ႀကီးမ်ား၊ သီးပင္စားပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမအေနအထားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ နဂိုရွိၿပီးသား ေျမသားအညံ့မ်ားကို တူးယူဖယ္ရွားပစ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိသည္။ ကုန္က်ေငြမ်ားစြာ ရွိမည္။ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ မည္။ ထို႔အျပင္ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ေျမသားအညံ့မ်ားအစား ျပန္လည္၍ ဖို႔ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳရမည့္ ေျမသားထုထည္ ေျမာက္မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အစားထိုး မည့္ကိစၥရပ္အား လက္ေလ်ာ့လိုက္ရသည္။
၃၀.၁.၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမဆီ ေျမႏွစ္မ်ား ကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ၀ယ္ယူ၍ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ သုမိတၱာ (၂၁) လမ္းရွိ “ေ၀ယ်၀ိစၥအဖြဲ႔လူငယ္မ်ား” (၂၅) ေယာက္သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ ေျမဆိုး၊ ေျမညစ္မ်ားအေပၚသို႔ သဘာ၀ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ားကို လာေရာက္၍ သစ္ပင္ပန္းပင္ စားပင္၊ အရိပ္ရ အပင္ႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္ ေျမသားညိွေပးျခင္း၊ တူးဆြေပးျခင္းမ်ားကို ေ၀ယ်၀ိစၥ ရွမ္းအိုး စည္၀ိုင္းျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတင္မက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကပါ တစ္ေနကုန္ လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ “ေ၀ယ်၀ိစၥ အဖြဲ႔လူငယ္မ်ား” လာေရာက္ လုပ္အားေပးျခင္း သည္ ပ်က္စီးေနေသာ ကမ႓ာေျမႀကီးအား ျပန္လည္၍ ေကာင္းမြန္လာရန္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း (သို႔) ကမ႓ာ ေျမႀကီးအား ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း (သို႔) ကုသုိလ္ယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

မၾကာေတာ့မည့္ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလ၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ေျမေနရာဌာနသည္ လူသားအက်ိဳးသယ္ပိုးမည့္ လူမႈေရးသမားမ်ား လႈပ္ရွားေနမည့္ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ျပဳလုပ္မည့္ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားေပးမည့္ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား၊ တုိင္းျပည္၏ ပညာေရးတိုးတက္ေစမည့္ ပညာတတ္ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားေပးမည့္ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ လူမႈေရး သမားမ်ား နားခိုရာ ေနရာဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မည္ မလြဲေပ။

မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ျဖင့္ စတည္ျခင္း
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အမ်ား ျပည္သူတို႔၏ နာေရးကိစၥမ်ားကို (အခမဲ့) ကူညီပံ့ပိုး ေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါ ရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ (၁၀) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း၌ (၁၀) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား တစ္ရပ္ က်င္းပရန္အတြက္ စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခမ္းအနားအား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလိုျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိရွိ စနစ္တက် ျပဳလုပ္လိုျခင္း၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ လူမႈေရးအသင္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားလိုျခင္း၊ အလွဴရွင္အေပါင္းတုိ႔အား ၾကြေရာက္ေစလိုျခင္း ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ယခုတည္ေဆာက္လွ်က္ ရွိေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရံုးခန္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ လူမႈေရးသင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ ေသာ အေဆာက္အဦးသစ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမည့္ ဧၿပီလ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အၿပီး ၂၃ ~ ၂၄ (စေနေန႔/ တနဂၤေႏြေန႔) (၂) ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ယင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) (၁၀) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ ပရိသတ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူမႈေရး မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္၊ ေဒၚနီနီေအး၊ ဦး၀င္းကိုႏွင့္ အကူ ဆရာ/မမ်ားမွ ဦးစီး၍ လူမႈေရး ျမန္မာ/အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားအား အကနည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ ယူနီဗာဆယ္စတူဒီယိုမွ ကီးဘုတ္ပညာရွင္ ကိုဇာနည္ႏွင့္ဇနီးတို႔မွလည္း လာေရာက္ကာ သီခ်င္းတိုက္ေပးျခင္း၊ အကတိုက္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္အားဒါနမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ကေလးသူငယ္မ်ား စာေမးပြဲၿပီးစီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ (၁၀) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား မက်င္းပမီအခ်ိန္ကာလအတြင္း နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ားမွလည္း မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔၏ စြမ္းအားမ်ားကို လာေရာက္ ျမွင့္တင္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၁၀) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားပြဲကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ စေနေန႔တြင္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ ဂီတလူမႈေရး သူရဲေကာင္းဂုဏ္ျပဳပြဲ က်င္းပျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ (၂၄) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ နာေရး/လူမႈေရး အသင္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ပြဲကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆံု မိတ္ဆက္ပြဲ စကား၀ိုင္းအား ဖိတ္စာမ်ားသီးသန္႔ ေပးပို႔ရန္ အခက္အခဲရွိပါသျဖင့္ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ပါးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ပါ၀င္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ ပါသည္။ 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အား ဆက္သြယ္ရန္ -
အမွတ္ - ၁၃/က၊ ဗုိလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
၅၈၁၃၆၃၊ ၅၈၀၁၃၃၊ ၀၉ - ၅၁၄ ၈၄၅၂


အကိုၾကီး ကိုေက်ာ္သူအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ဒီမုိေဝယံဘေလာ့မွျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment