Wednesday, March 16, 2011

ငလ်င္ႏွင့္ အတူေျပး၍ ဆူနာမိႏွင့္ အတူလိုက္ျပီး ႏ်ဴးကလီးယား အဝရွဴမည္႔ တိုက်ိဳျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္အခြန္ရုံးမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို ့ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္

၁။ ၂၀၁၁ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၁၁)ရက္ေန ့ (ေသာၾကာေန႔) မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၄၆ မိနစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၃၇၃ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်တ္ စတာစေကး ၉ ျပင္းအားရွိ ငလွ်င္ႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ မီယာဂိခရိုင္အတြင္း အျမင့္ ၁၀ မီတာခန္႔ရွိ ဆူနာမီ ေရလႈိင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္ အဆိုး၀ါးဆံုး ငလွ်င္ေဘးဒဏ္အား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးမူမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံး သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ငလွ်င္ႀကီးမွ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အႏၲရယ္မွာ တုိက်ုိျမုိ့ ေျမာက္ဘက္ ကီလုိမီတာ နွစ္ရာ့ငါးဆယ္ ခန္ ့ တြင္ တည္ရိွေသာ ဖူကူးရွီးမား ႏ်ဴကလီယား ဓာတ္အားေပး စက္ရံုနွစ္ရုံ မွ ထိခိုက္ပ်က္စီးမူမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းေဒသ တ၀ုိက္မွ ျပည္သူ မ်ားအား အႏၲရယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ေျပာင္းေရြ ့ ေနရာခ်ထား ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း လည္းသိရွိ ရပါသည္။

၂။ ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနအား သိရွိလိုပါသျဖင့္ ထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ငလ်င္ႀကီး ဒဏ္ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ သြားေသာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ သို ့ ေသာ္ လည္း ငလွ်င္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလွ်င္မ်ား ဆက္လက္ လွဳပ္လာႏိုင္ပါ သျဖင့္ ငလွ်င္ မလွဳပ္ခင္ လည္းေကာင္း၊ ငလွ်င္လွဳပ္ေနစဥ္အတြင္း လည္းေကာင္း၊ ငလွ်င္ လွဳပ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း သိထားသင့္ေသာ ပညာေပး အခ်က္အလက္ မ်ားပါ၀င္သည့္ Tokyo Metropolitan Government မွ ထုတ္ေ၀သည့္ Earthquake Survival Manual အား ျမန္မာသံရုံး၏ ၀က္ဆိုက္ http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eq/eq-survival-manual.pdf တြင္ ၂၀၁၁ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၁၁)ရက္ေန ့ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွ အစျပဳ၊့ ထည့္သြင္း ထားရွိ ခဲ့ပါသည္။

၃။ ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္မူမ်ားရွိေနၿပီး လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဤသဘာ၀ အႏၲရယ္ႀကီးတြင္ မိမိတို ့ ၏ ႏိုင္ငံသူ / ႏိုင္ငံသားမ်ား ထိခိုက္မူ ရွိ / မရွိ အျမန္ဆုံး သိရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိဘေဆြမ်ဳိး အခ်ဳိ႕မွလည္း မိမိတို ့၏ သားသမီး၊ မိတ္ေဆြမ်ား ထိခိုက္မူမ်ား ရွိ/မရွိ ေန႔စဥ္ သံရုံးသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သို ့ ျဖစ္ပါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဤသဘာ၀ အႏၲရယ္ႀကီးတြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ပါက ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ ဖုံးနံပါတ္ ၀၃-၃၄၄၁-၉၂၉၁ သို ့ မနက္ ၀၉၀၀ နာရီမွ ၁၆၃၀ နာရီအတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာ contact@myanmar-embassy-tokyo.net သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ဖက္တြင္ ပူးတဲြ ပါရွိေသာ email form အတြင္း ထည့္သြင္း ေပးပို႔ ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကား ေပးပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

၄။ ထို ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အေရးအေၾကာင္း ရွိပါက သံရုံးမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ သံရုံး သို ့ ဆက္သြယ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ သံရုံး သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ဖက္တြင္ ပူးတဲြ ပါရွိေသာ email form အတြင္း ထည့္သြင္းေပးပို ့ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အား http://www.myanmar-embassy-tokyo.net မွ ရယူျဖည့္စြက္ၿပီး Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Consular Section, Shinagawa-ku, 4-8-26 Kita-Shinagawa, 140-0001, Tokyo 140-0001 သို႔စာတိုက္မွ ေပးပို႔၍ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သံရုံးသို ့ ဆက္သြယ္ၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို ့၏ ေနရပ္လိပ္စာ သို ့မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ား Update ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံရုံးသို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဌာန၊
ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ၊
၁၃-၃-၂၀၁၁


တတ္လည္း တတ္ႏုိင္ပါေပ့ တိုက်ိဳက စစ္အခြန္ရုံးရယ္.. တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက သံရုံးေတြက မိမိတို႔ ျပည္သူေတြ ေဘးမသီရန္မခ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေလယာဥ္ေတြ အခမဲ့စီစဥ္ေပး.. မိမိႏိုင္ငံသားေတြ အသက္အႏၱရာယ္ေဘးမွ ကင္းေဝးေအာင္ သက္ဆိုင္ရာသံရုံးေတြ မနားမေန ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္သတင္းစာမွာပါတဲ့ ငလ်င္ၾကီး (၃)ရက္အတြင္း ထပ္မံလႈပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္႔ သတင္းမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ၁၅ရက္ေန႔အထိ သံရုံးကိုပိတ္ထားျပီး ၾကာသာပေတးေန႔မွ ျပန္ဖြင့္ပါမယ္တဲ့.. ။ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာၾကိဳက္ေလ ေတာ္ေတာ္ အားကိုးရတဲ့ သံရုံးတဲ့ဗ်ာ.. စဥ္းစားသာ ၾကည္႔ေတာ္မူၾကပါ...။

 ၂။         ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား၏ အေျခအေနအား သိရွိလိုပါသျဖင့္ ထံသ႔ို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ငလ်င္ႀကီး ဒဏ္ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ သြားေသာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ 

ထံသို႔တဲ့ အဆိုပါ အခြန္ရုံး ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မွာ ပါတဲ့အတိုင္းပါ.. http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/For-Myanmar-Nationals.htm  အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္းတပည္႔ေတြလို႔ မေျပာရဘူး.. Sandai မွာ ျမန္မာမိသားစု ဘယ္ႏွစ္စု ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိတယ္ဆိုတာေကာ သိပါရဲ႕လား စိတ္ေကာဝင္စားပါရဲ႕လား။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းေတြက စျဖစ္တဲ့ေန႔က ေခၚမရေပမယ့္ ေနာက္ေန႔မွာ အကုန္ေခၚလို႔ရတယ္... မုန္လာဥ လာလုပ္မေနပါနဲ႔ဗ်ာ...။ အေၾကာင္းမသိတဲ့ သူေတြလည္းမဟုတ္ ျမန္မာျပည္မွာလုိမ်ား ထင္ေနလားမသိ ဂ်ပန္မွာ ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကို သူငယ္ႏွပ္စား ပံုစံ သံရုံး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားတာ..။ ေနာက္ျပီး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြ ရွိရင္ အေၾကာင္းၾကားပါတဲ့..။ ရုံးေတာင္ ငလ်င္လႈပ္မွာ ေၾကာက္ျပီး ဖြင့္ေတာင္ မဖြင့္ရဲတာ. အားကိုးေလာက္ပါေပတယ္...။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့ သူေတြကျပန္ျပီး အေၾကာင္း ၾကားရပါဦးမယ္။ စံုစမ္းဖို႔ဆိုတာ ေဝးလာေဝး ... တတ္လဲ တတ္ႏိုင္ပါေပ့..။ တိုက်ိဳျမိဳ႕ စစ္အခြန္ရုံးမွ အမ်ားထက္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ အခြန္မႈးၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား .... အခြန္ရုံးက ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူေတြ ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထံ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပး ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္.။

မွတ္ခ်က္ ... ယခုတစ္ၾကိမ္ ငလ်င္ထပ္မံလႈပ္ခဲ့ပါက ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ မရွိသည္႔ စစ္အခြန္ရုံးအား ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္..။ (ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၃ရက္ ေခတၱပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္)
 
 
မွတ္ခ်က္။ (ဒီမိုေဝယံ)ဘေလာ့မွ  ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment