Friday, June 24, 2011

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲဖို႔ ကခ်င္နဲ႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ ဆႏၵျပ ဓါတ္ပုံမ်ား

facbook&ရေသာပုံမ်ား

No comments:

Post a Comment