Tuesday, July 12, 2011

သမုိင္းဝင္ ဓာတ္ပံုေတြ ျဖတ္ညွက္ကပ္လုပ္ေနတာေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔အေနနဲ႔ကန္႔ကြက္ပါတယ္။


သမုိင္းဆုိတာ လိမ္လို႔မရပါဘူး ။ ဓာတ္ပံုေတြ ျဖတ္ညွက္ကပ္လုပ္ေနလို႔လဲ သမုိင္းတစ္ခုလံုးကိုမေျပာင္လဲ ႏုိင္ပါဘူး။ အခုလို ဓာတ္ပံုေတြ ျဖတ္ညွက္ကပ္လုပ္ေနလို႔လဲ အရွင္ဂမီၻရသမုိင္းက ပိုထူးျခားလာမယ္မ်ားထင္ေနၾကတာလား။ ဦးဇင္းတုိ႔ ဓာတ္ပံုေတြ ေျဖက္လုိက္လို႔လဲ ဦးဇင္းတုိ႔ သမုိင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြအကုန္လံုးက သူရဲေကာင္းလုိ႔ လက္ခံၿပီးသားလူတစ္ေယာက္ကုိ ဇြတ္အတင္းၾကီး အာဇာနည္သူရဲေကာင္းပါဆုိၿပီး သမုိင္းဝင္ ဓာတ္ပံုေတြ ျဖတ္ညွက္ကပ္လုပ္ေနတာေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔အေနနဲ႔ကန္႔ကြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေပမယ့္ ဦးဇင္းတုိ႔ သမုိင္းမေပ်ာက္ပ်က္သြားဘူးဆုိတာ အားလံုးပဲ သတိရွိၾကပါေစ..။ အရွင္ထာ၀ရႏွင့္ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာမ်ား

No comments:

Post a Comment