Monday, December 10, 2012

သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္းအေပၚသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ ။ ။ ႏို၀ဘၤာလ(၂၉)ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဦးစီးထားေသာ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေန ေသာ အဆိုပါ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား အဓမၼ သိမ္းပိုက္ ခံရျခင္း၊ စီမံကိန္းအညစ္အေၾကးမ်ားမွ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေထာက္ျပကာ ေဒသခံ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာက ယခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔မနက္ပိုင္းကအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။
တိုက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္သား ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ အေပါင္းတို႔ … ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလည္းသို႔ ဦးတည္ေနသေရာင္ေတြ႔ ျမင္နရေသာလည္း လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ စစ္အုပ္စု၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေအာက္မွ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ ေသးေပ ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ…......မဆလတျဖစ္လဲ န၀တ ၊ နအဖ ႀကံဖြံစစ္အုပ္စုသည္ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး ဟန္ျပ အရပ္သားအဆိုးရ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္( NLD )ပါတီႏွင့္ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်လြတ္ေျမာက္လာေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဟန္ျပလႈပ္ရွား ခြင့္မ်ားျပဳထားျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ စည္းပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းၿပီး ( ၂၀၁၄ )မွာ အာစီ ယံအလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္ေရး ၊ တရုပ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေရႊဂက္စ္ ပိုက္ လိုင္း ၊ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ၊ ေၾကးနီေတာင္သတၳဳတူးေဖၚေရးစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္ လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္သာ ဦးတည္ၾကိဳးပမ္းေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္ အခဲ အၾကပ္အတည္ မ်ားကိုလစ္လွ်ဴရွဴထားၿပီး မညီမွ်သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ခါ ဖမ္းဆီးျခင္းလက္နက္ အားကိုးၿပီး အႏိုိင္က်င့္ျခင္း အဓမၼမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ က်င့္သံုးေနျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပ သည္ ။
ယင္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒမရွိ ျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္ ။ လက္ရွိ စစ္အဆိုးရကိုင္စြဲက်င္သံုးေနေသာ ( ၂၀၀၈ )ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ စစ္အာဏာရွင္ ဆက္လက္ ၾသဇာအာဏာ တည္တန္႔ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ေရး ဟု သည့္ စစ္အုပ္စု၏ (ရုပ္မတ္)လမ္းျပေျမပံု()ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚေနျခင္း ပင္ျဖစ္ ေပသည္ ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႀကီးမွ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား စစ္အာဏာရွင္၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာဟူ သမွ် တာ၀န္အရဖီဆန္ၾကဖို႔ ဆိုသည့္အတိုင္း စစ္အာ ဏာရွင္အား အသက္ဆက္မည့္ ( ၂၀၀၈ ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တိုက္ဖ်က္ေရး လႊတ္ ေတာ္ျပင္ပတိုက္ပြဲအား စတင္မည္ျဖစ္ပါ၍ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ဟန္ ခ်က္ညီညီျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည္ ။

မိမိတို႔ …. ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ျခင္းျဖင့္၄င္း ရႈတ္ခ်ပြဲ အခမ္း အနားမ်ားျဖင့္၄င္း ၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲအား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ဆင္ႏြဲးၾကပါရန္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အက်ဳိးရည္ေမွ်ာ္၍တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ လိုက္သည္ ။

မွတ္ခ်က္။သပိတ္စခန္းမ်ားကို ယေန႔မနက္ ၃ နာရီခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့သျဖင့္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၇၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိ၍ မိဘျပည္သူမ်ားအေန႕ျဖင့္၀ုိင္း၀န္ကူးညီေပးၾကပါလုိတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရန္ကုန္ျမဳိ႕
အရွင္ဓမၼရာဇာ။ရန္ကုန္
အရွင္ထာ၀ရ။ ေနာ္ေ၀
အရွင္စႏၶိမာ။ဧရာ၀တီတုိင္း
အရွင္သုမန။ မႏၱေလးျမဳိ႕
အရွင္နႏၵမာလာ။ေနျပည္ေတာ္
အရွင္သုစိတၱာ။မုံရႊာ
အီေမလ္။momks.2011@gmail.com

No comments:

Post a Comment