Tuesday, December 11, 2012

ၿပည္ထဲေရးဌာနရွိ တပ္မေတာ္မွ အသြင္ကူးေၿပာင္း အရာရွိမ်ား

(စာရင္းအျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ၊ လက္လွမ္းမွီသေလာက္သာျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားမႈအရ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း လက္လွမ္းမီသ၍ ျပဳစုထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ အနည္းအက်ဥ္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သိရွိသူမ်ားျဖည့္စြက္ေပးပါက အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း)


ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန


၀န္ႀကီး - ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
ဒု၀န္ႀကီး - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္
ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ
်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း
ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ ႐ံုးအဖဲြ႕မွဴး - ဗိုလ္မွဴးႀကီးၿပံဳးခ်ဳိ
ဒု႐ံုးအဖဲြ႔မွဴး - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခိုင္ဝင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕

ဒုရဲခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဝင္း
ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စီ
ရဲေရးခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးခ်ဳပ္သိန္းတင့္
ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ဝင္းစိုး
ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႔မွဴး႐ံုး() - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးခ်ဳပ္သိန္းထြန္း
ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႔မွဴး႐ံုး() - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးခ်ဳပ္သူရဘိုနီ
ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႔မွဴး႐ံုး() - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး//
ရဲမွဴးႀကီးခင္ေမာင္၀င္း
မႈခင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ဝင္းဦး
သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္စိုး
ရထားရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး - ရဲမွဴးႀကီး/ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ရဲဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သိန္းဦး (ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ပူးတဲြတာ၀န္ယူသည္)
ဌာနမွဴး ၊ မူးယစ္ဗဟို - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးျမင့္သိန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန - ဗိုလ္မွဴး/
ရဲမွဴးခ်ဳပ္စိုးၿမိဳင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စီမံေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာန - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးဝင္းေခါင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္မႈခင္းဌာန - ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေဝ
ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စစ္ေဆးေရးဌာနခဲြ - ဗိုလ္မွဴး/ဒုရဲမွဴးႀကီးသက္ႏိုင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရဲေရးဌာန - ရဲမွဴးႀကီး/ဗိုလ္မွဴးထြန္းအံုး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရဲေထာက္ဌာန - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးေဌးေအာင္
တပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႔ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး/ရဲမွဴးႀကီးေန၀င္း
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ေနျပည္ေတာ္ - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ေအာင္
ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴး - ဗိုလ္မွဴး/
ဒုရဲမွဴးႀကီးေဇာ္ခင္ေအာင္
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္း - ရဲမွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္
ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴး - ဗိုလ္မွဴး/ ဒုရဲမွဴးႀကီးသက္လြင္
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္း - ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ႏိုင္သူ
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ မႏၱေလးခ႐ိုင္ - ဗိုလ္မွဴး/
ဒုရဲမွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ေအး
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ - ဗိုလ္မွဴး/
ဒုရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေအာင္
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ - ဗိုလ္မွဴး/ဒုရဲမွဴးႀကီးသိန္းေဌး
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ တနသၤာရီ - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးၾကည္လင္း
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ပဲခူးတိုင္း - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးျမဝင္း
ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴး - ဗိုလ္ႀကီး/ ဒုရဲမွဴးႀကီးေရႊေအး
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ မေကြးတိုင္း - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးဝင္းၾကည္
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးႀကီးစန္းယု
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ဧရာဝတီတိုင္း - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးမ်ဳိးသန္း (ယခု ရဲတပ္ရင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕)
ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴး - ဗိုလ္မွဴး/ ဒုရဲမွဴးႀကီးထက္လြင္
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးျမင့္လြင္
ဒုျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး - ဗိုလ္ႀကီး/
ဒုရဲမွဴးႀကီးသူရသြင္ကိုကို
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ - ဗိုလ္ႀကီး/ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းဦး
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ကယားျပည္နယ္ - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး/
ရဲမွဴးႀကီးေက်ာ္ေဆြ
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ - ဗိုလ္ႀကီး/ဒုရဲမွဴးႀကီးသန္းေဆြ
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ကရင္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးျမင့္စိုး
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ ျမ၀တီခ႐ိုင္ - ဗိုလ္မွဴး/ဒုရဲမွဴးႀကီးမ်ဳိးေဆြ
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ - ရဲမွဴးႀကီး
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ မြန္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴး/
ရဲမွဴးႀကီးမ်ဳိးေဆြ၀င္း
ဒုျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး - ဗိုလ္ႀကီး/ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းဘို
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး၊ သထံုခ႐ိုင္ - ဗိုလ္ႀကီး/
ဒုရဲမွဴးႀကီးေအာင္ကိုဦး
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးေနမ်ဳိး
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္) - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးစိန္လြင္
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေရွ႕) - ဗိုလ္မွဴး/
ရဲမွဴးႀကီးေက်ာ္ခိုင္ဦး
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး - ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္) - ဗိုလ္မွဴး/ရဲမွဴးႀကီးဝင္းထြန္း

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဝင္း
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးစီးအရာရွိ()/ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး(ဦးဌာန
) - ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ) - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ညြန္႔
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးႏိုင္ဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေက်ာက္ထုတ္) - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးခင္
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေထာင္အုပ္စု - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ေအး
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေထာင္အုပ္စု - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းစိုး
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ ရွမ္း/ကယားျပည္နယ္ေထာင္အုပ္စု - ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးစိုးေဇာ္
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စစ္ကိုင္း/ကခ်င္ေထာင္အုပ္စု -
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္းေထာင္အုပ္စု - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေငြသန္း
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မြန္/ကရင္/တနသၤာရီေထာင္အုပ္စု
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ဒုညႊန္မွဴ
း႐ံုး - ဗိုလ္မွဴးအုန္းသြင္
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပဲခူး/မေကြးေထာင္အုပ္စု - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ကိုကို
ေထာင္အုပ္စုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေထာင္အုပ္စု - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ခင္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္ - ဗိုလ္မွဴးသန္းဦး
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - ဗိုလ္ႀကီးတင္ေမာင္ေဌး
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္ - ဗိုလ္မွဴးအုန္းသြင္
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ - ဗိုလ္မွဴး လင္းဗိုလ္ေနာင္
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လား႐ိႈးအက်ဥ္းေထာင္ - ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေဆြ


အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းလွေအာင္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ျမင့္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံ) - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ဆန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္း - ဗိုလ္မွဴး ေဖသိန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္း - ဗိုလ္မွဴးႀကီးအုန္းလြင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တနသၤာရီတိုင္း - ဗိုလ္မွဴးသန္းေအာင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပဲခူးတိုင္း - ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္သန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မေကြးတိုင္း - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း - ဗိုလ္မွဴးႀကီးယုလြင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းခ်စ္ဦး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကယားျပည္နယ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကရင္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးေအာင္ေဌး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မြန္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းထြန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္သိန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေရွ႕) - ဗိုလ္မွဴးခင္ေမာင္သန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္) - ဗိုလ္မွဴးရဲနိုင္ေအာင္
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - ဗိုလ္ႀကီးသိန္းေဌးဝင္း


by မိုးေဇညိမ္း

No comments:

Post a Comment