Tuesday, February 12, 2013

Min Ko Naing til Norge

Den burmesiske studentlederen Min Ko Naing er den mest kjente demokratiforkjemperen i Burma, etter Aung San Suu Kyi. 15. februar kommer han til Norge.
Min Ko Naing har til sammen sonet nesten 20 år i burmesiske fengsler. Han er en av Burmas mest kjente demokratiforkjempere og aktivister. Norge er det første landet Min Ko Naing besøker utenfor Asia.

Min Ko Naing ble født 18. oktober 1962 i Mon-staten, sørøst i Burma. Han ble interessert i politikk da han studerte ved universitet i Rangoon på midten av 1980-tallet. Gjennom sin teatergruppe kom han raskt i søkelyset til militæret. Det var også ulovlig å danne studentforeninger i landet, men Min Ko Naing og flere dannet mindre grupper som blant annet diskuterte den politiske situasjonen i landet.

Daværende øverste general Ne Win fjernet i 1987 flere av landets sedler uten advarsel eller kompensasjon, hvilket førte til at mange mistet sine sparepenger over natten. Frustrasjonen økte og flere tok til gatene. Min Ko Naing arrangerte i mars 1988 en stor studentdemonstrasjon hvor over 3000 studenter deltok. Militæret slo hardt ned mot demonstrantene. Flere mistet livet og mange ble arrestert. General Ne Win svarte også med å stenge samtlige universiteter. Det hindret ikke Min Ko Naing å fortsette sin virksomhet. 7. juli gikk Ne Win av som sjef for militærjuntaen.

Dagen etter ga Min Ko Naing og hans medstudenter en uttalelse i All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) sitt navn. ABFSU var da kjent for sin motstand mot den britiske kolonimakten på 1930- og 40-tallet. I uttalelsen, som ble den første av flere, oppfordret Min Ko Naing og ABFSU at demonstrasjonene og protestene mot militærjuntaen fortsatte. I en av uttalelsene foreslo de en stor demonstrasjon 8. august 1988. Dette har blitt en svært viktig dato i burmesisk historie, som senere har blitt kjent som 8.8.88 og blitt forbundet med studentbevegelsen.

Flere hundre tusen mennesker demonstrerte i Rangoon, og det utviklet seg raskt til landsomfattende demonstrasjoner. Demonstrasjonene varte frem til 18. september, da militæret gjenvant kontrollen. Over 3000 mennesker ble drept under demonstrasjonene.

Som følge av 8.8.88 ble Min Ko Naing og en rekke andre aktivister tvunget til å fortsette sin virksomhet i det skjulte. Få måneder etter ble Min Ko Naing arrestert og dømt til 20 års fengsel. Han sonet 15 av disse, og i fengselet ble Min Ko Naing offer for grov tortur. 19. november 2004 ble han løslatt.

Min Ko Naing ble fengslet på ny i slutten av 2006 og løslatt i januar 2007, uten videre forklaring fra det burmesiske militæret. I forkant av Safranrevolusjonen i 2007, ble Min Ko Naing og en rekke andre kjente aktivister fra 1988 arrestert. Det var tydelig at militærjuntaen fryktet hans innflytelse. Først 13. januar 2012 ble Min Ko Naing løslatt sammen med en rekke andre politiske fanger.

I dag er Min Ko Naing en av lederne for studentene fra 1988, som er kjent under navnet, 88 Generation Students. Både Min Ko Naing og 88-generasjonen er høyst deltagende i å presse frem demokratiske endringer i dagens Burma.

Min Ko Naing har mottatt en rekke internasjonale priser. Han og ABFSU mottok blant annet studentenes fredspris i 2001 i Norge.

15. februar kommer han til Trondheim og ISFiT for å motta prisen han fikk i 2001. 17. og 18. februar besøker Min Ko Naing Oslo, hvor han blant annet skal holde foredrag på Universitet i Oslo
og møte burmesere.

Program for Min Ko Naing:”The role of students in Burma’s development” Åpent møte på Blindern mandag 18. februar, kl. 13.15-14.45
Sted: Auditorium 1, Georg Sverdrups hus (UB)
Arr.: Universitetet i Oslo v/rektoratet, Nettverk for Asiastudier og Den norske
Burmakomité.
Se ISFiT sine hjemmesider for Min Ko Naing og Pyone Cho sitt program i Trondheim.

Why are we doing this? An appeal for idealism

Throughout the history of the world, we have seen students and young people taking an important part in making the changes that has helped steer the world towards where we are today. The Student Peace Prize, for instance, has highlighted a few of these entrepreneurs of peace since its inception in 2001.
How can we make sure that we are following a positive path towards peace and human rights? How do we start? We are joined by speakers with inspiring stories of peace, democracy and human rights for ISFiT 2013’s final plenary session. They might have some answers to the question: Where do we go from here?
One of the speakers is Munib Younan, a Palestinian bishop living in Israel, who has devoted his time to being an advocate for dialogue, peaceful coexistence and fairness in one of the world’s most difficult conflicts. We are also joined by the Student Peace Prize laureate of 2001 Min Ko Naing, who through his chairman position in All Burma Federation of Student Unions, has been important in the democratic movement in Burma. He was awarded the Student Peace Prize in 2001, but has been unable to collect his award due to imprisonment. Jeremy Gilley is the founder of the organization Peace One Day. His organization works towards promoting Peace Day, a day of global ceasefire on 21 September every year.

SpeakersNo comments:

Post a Comment