Friday, June 21, 2013

"ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းမွမေစာင္႔ေရွာက္လွ်င္မည္သူက ေစာင္႔ေရွာက္ၾကမည္နည္း"

"ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းမွမေစာင္႔ေရွာက္လွ်င္မည္သူက ေစာင္႔ေရွာက္ၾကမည္နည္း" ဟူေသာစကား၊ နာမက်န္းဖ်ားနာေသာရဟန္းတစ္ပါးကို ကိုယ္တုိင္ၿပဳစုကုသရာမွ ဗုဒၶေၿပာခဲ႔ေသာ စကားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မင္းတုိ႔၏ စကားထက္ ပိုမိုခုိင္ၿမဲပါေပ၏။

-ထုိစကားၿဖင္႔ပင္နွစ္ နွစ္ေထာင္႔ငါးရာေက်ာ္ခရီးကို ၿဖတ္သန္းခဲ႔ေသာ သံဃာဟူသည္႔ လူတန္းစားတစ္မိ်ဳး၏ စည္းလံုးမႈၾကိဳးမွ်င္သည္ကား အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္း၏။

-သီဟုိဠ္ေခတ္တြင္ စစ္ေဘးသင္႔ခ်ိန္ထြက္ေၿပးရေသာ ရဟန္းတစ္ပါးနွင္႔သာမေဏငယ္တုိ႔သည္ လူသားစားသည္႔လူရိုင္းမ်ားနွင္႔ၾကံဳရ၏။ သာသနာအတြက္ သာမေဏရွိမွၿဖစ္မည္..ငါကားအသက္ၾကီးလွၿပီဟူ၍ အသက္စြန္႔ကာ သာမေဏကိုေၿပးေစ၏။ သာနာကို ဤနည္းၿဖင္႔ေဆာင္၏။

-သီဟုိဠ္ေခတ္ပ်က္တြင္ စားနပ္ရိကၡာမရွိေသာကာလ သံဃာတို႔သည္ ၇င္ပူေသာ သဲစိုကို ဝမ္းဗိုက္ေပၚတြင္ တင္ကာ ပိဋကတ္တုိ႔ကို နႈတ္တက္ရြတ္ၾကကုန္၏။ အာဟာရခ်ိဳတဲ႔သၿဖင္႔ သဲပံုကိုေခါင္းစိုက္ကာ ပိိဋကတ္တု႔ိကိုရြတ္ကုန္၏။ ဤသို႔သာသနာကို ေဆာင္၏။

-ဝမ္းပ်က္ေရာဂါၿဖင္႔ မထူႏုိင္မထႏုိင္ၿဖစ္လ်က္မွ သာသနာအတြက္ၿပဳစုေသာက်မ္း မၿပီးမည္စုိးသၿဖင္႔ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္သည္ ကုဋီအတြင္း နံရံတြင္ က်မ္းၿပဳ၏။ ဤသုိ႔ သာသနာကိုေဆာင္၏။

-သာသနာအားဆြဲငင္ေသာၾကိဳးသည္ ပိုးသားမွ်င္ထက္နူးညံ႔၏။ သို႔ေသာ္ သံမဏိလြန္ၾကိဳးထက္ၿမဲၿမံ၏။ နွစ္ 2500 ခရီးၾကမ္းတြင္ ပိုမုိထင္ရွား၏။

-ဤသာသနာသမုိင္းသည္ဤသို႔လာ၏။ သံဃာဟူေသာ Class သည္ ထုိသို႔ ေစာင္႔ေရွာက္ေလ႔ရွိ၏။ ေဆာင္ေလ႔ရွိ၏။

-မင္းကြန္းဆ၇ာေတာ္သည္ သံဃာငယ္မ်ားကို လူမ်ားပုတ္ခတ္ေသာအခါ စာနာနားလည္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခဲ႔၏။ သီတဂူဆရာေတာ္ကို ဖမ္းမည္ၿပဳေသာအခါ ဝင္ကာခဲ႔၏။

-ယခု ဦးဝီရသူကိစၥတြင္ အဆုိပါ သံဃာထုကို ခ်ည္ေသာၾကိဳးမွ်င္သည္ ပိုမုိထင္ရွားလာမည္ဟုထင္သည္။

-ထိုၾကိုးမွ်င္ကို နွစ္နွစ္ေထာင္႔ငါးရာေက်ာ္အတြင္းမည္သည္႔အဖြဲ႔ကမွ် ၿဖတ္ေတာက္ႏုိင္ခဲ႔ၿခင္းမရွိေပ။

-ယခု ဦးဝီရသူကို သံဃာအခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းသည္႔ သေဘာၿဖင္႔ ကာကြယ္ဝန္းရံၾကေတာ႔မည္။

-ဒါကို ႏိုင္ငံေရးအရလဲ အၿမတ္ထုတ္ၾကေတာ႔မည္။ ဘူးလံုးနားမထြင္းသူမ်ားကလဲ ဘုန္းၾကီးစာခ် လုပ္ၾကဦးမည္။

-တိုင္းေရးၿပည္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေၿမာ္အၿမင္သည္ အေရးၾကီးလွပါ၏။ အေၿမာ္အၿမင္မရွိဘဲ စိတ္ခံစားခ်က္သက္သက္ၿဖင္႔သာ လုပ္ပါက အႏၱရာယ္မ်ားလွ၏။

-သံဃာထုေနာက္သုိ႔သာ 90%ေက်ာ္ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ လုိက္ၾကေပမည္။ သံဃာသည္ အားမစမ္းသင္႔ေသာ အတန္းအစားမ်ိဳးၿဖစ္၏။ လက္၇ွိ အင္အားအၾကီးဆံုးစစ္တပ္ထက္ သက္တမ္းမ်ားစြာပိုရင္႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္မိ်ဳးၿဖစ္၏။ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာ စမ္းသပ္မႈကို ခံလာေသာ အဖြဲ႔ၿဖစ္၏။

-အာဏာနွင္႔မပတ္သက္ေသာေၾကာင္႔ ရပ္တည္မႈပိုမုိခုိင္မာ၏။ ေသြးကြဲရန္ အၿခားအဖြဲ႔မ်ားထက္ခက္ခဲ၏။ ဝိနည္း အာဏာေဒသနာသည္ ရဟန္းဥပေဒၿဖစ္၍ ေၿခထုိးရန္ခက္ေလသည္။

-မ်ားစြာသတိထားဆင္ၿခင္ႏုိင္မွ အဆင္ေၿပပါမည္။

No comments:

Post a Comment