Saturday, August 31, 2013

၆ႏွစ္ျပည့္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕ေသြးနဲ႕ ေရးတဲ့ သမိုင္း ။ဦးဇင္း ဘဝအတြက္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွေမ့ေဖ်ာက္လုိ႔ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရက္ကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ရမယ္ အခ်ိန္ပါပဲ ဦးဇင္းတုိ႔ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္မေက် ၾကေသပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဦးဇင္းတို႔ အားလုံးဆက္လက္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ၾကရပါမယ္။

စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ လက္ထက္မွာ ဘုရားသာသနာဟာလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မၿပီးပ်က္ေသးတဲ့ ေရႊေရာင္ေတာ္လွန္းေရးႀကီးကုိ ဦးဇင္းတုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကမွာပါ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ မရေသးသ၍ ဦးဇင္းတုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သံဃာေတာ္ေတြဟာ စစ္အာရွင္ကုိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရက္ေတြကုိ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။

၆ႏွစ္တာကာလ ေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေရဆန္ကုိ ခရီးသြားေနရသလုိ ဆက္ေနရတုန္းပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ အဓမၼသမားေတြႏွင့္ ဘုရားရဲ႕သားေေတာ္ ဓမၼဘက္ေတာ္သားတုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြက ၿပီးဆုံးသြားၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ယုတ္မာမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးဇင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူတုိေတြရဲ႕ လုပ္ရက္ဟာ ဦးဇင္းတုိ႔ ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုး၊ သမုိင္းဝင္ေနရာေတြဟာ စစ္တလင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ၾကမ္းဖတ္သမားပါလုိ႔ စြပ္စြဲၿပီး မတရားဖမ္းစည္းထားတဲ့ သံဃာေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္နဲ႕ ရဲဘက္စခန္းေတြမွ ေရာက္ေနၾကတဲ့ သူေတြအားလုံးကုိ စိတ္ဓါတ္မက်ဖုိ႔ႏွင့္ ျပည္ပကုိေရာက္ေနေပမယ့္ ဦးဇင္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးဟာ ျမန္မာျပည္မွာဘဲ အားလုံးႏွင့္အတူ အက်ဥ္းက်ေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေသြးမ်ားက စိုစြတ္လတ္ဆတ္ဆဲပင္။ က်ဆံုးသြားရသည့္ ဘုရားသားေတာ္မ်ား၏ ဝိဉာဥ္မ်ားကိုမွ အားမနာ။ "ငါ့ဆန္က်င္သူ မသူေတာ္"ဟု လက္ကုိင္ထားကာ ၎တုိ႔ကိုေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား သံဃာတု၊ သံဃာေယာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ၀ိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ဟု ဝါဒျဖန္႔ၾကသည္။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အစုိးရကစြပ္စြဲခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဆုိသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္ရလွ်င္ ဦးဇင္းတုိ႔ဟာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ အရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳသူ ပစၥည္းေလးပါး ဒယကာ၊ ဒယကာမ၊ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡမေရာက္ေစျခင္းငွာ ေမတၱာျဖန႔္ၾကက္၍ ေရွ႕တန္းမွ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶသည္ စစ္တုိက္ရန္ ခ်ီတက္လာေသာ စစ္တပ္ႀကီးအား အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ခဲ့သနည္း။ ရွင္းပါသည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံ၊ သူ၏ လူမ်ဳိးတုိ႔အား ေဘးဒုကၡ မေရာက္ေစျခင္းငွာ ေမတၱာဓာတ္ႏွင့္ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအျပဳအမူသည္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္မွ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ဘာမ်ား ကြာျခားေလသနည္း။ ဗုဒၶသည္ ဝိ႐ူဓူပမင္း၏ စစ္တပ္က ကပၸီလဝတ္ ျပည္သူတုိ႔ကို ရန္ျပဳမည့္ေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ကို စစ္အစိုးရ၏ ဆင္းရဲမြဲေတေစျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံ၏အေရးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဝိနည္းႏွင့္ ညီပါ၏ေလာ။ အထက္ပါအျဖစ္က အထင္အရွား ျပၿပီးပါၿပီ။ ဗုဒၶသည္ပင္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ၄င္း၏ ေမတၱာလက္နက္ကို ျဖန္႔က်က္ အသံုးျပဳပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ား ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေမတၱာလက္နက္ ျဖန္႔က်က္ခဲ့ျခင္းကို ဝိနည္းႏွင့္ မညီဟု မည္သည့္အေျခခံႏွင့္ ေျပာမည္နည္း။ ဝိ႐ူဓူပမင္း၏ ေနရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါက သံုးေလာထြဋ္တင္ သဗၺဳညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ဗုဒၶျမတ္စြာကိုပင္ ဗုဒၶအတုဟု ေျပာေလဦးမည္ေလာ မသိေပ။ ရက္စက္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ၫႇင္းဆဲ၍ စစ္ခ်ီရာလမ္းမွ ဖယ္ခုိင္းဦးေလမည္လား မသိေပ။ ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္ၾကည္ညိဳ ေလးစားပါသည္ဟု တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာကား ဗုဒၶ၏သားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ႐ႈံ႕ခ်႐ံုမွ်မက ၫွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေသာ ကံႀကီးကိုပင္ က်ဴးလြန္ရဲၾကသည္မွာ အာဏာအေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းသြားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အစိုးရ သတင္းစာ မ်က္ဖံုးမ်ားတြင္ ဘုရားဒါယိကာႀကီးမ်ား လုပ္ျပေနသည္မွာ အတုအေယာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ကို ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက ေဖာ္ထုတ္ ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။
ဦးဇင္းတုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းကုိျပန္ၾကည္ရင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မေသးခဲ့ေပ။ အဂၤလိပ္ကို ဆန္႔က်င္စဥ္က ရဟန္းအတုဟု မသတ္မွတ္။ ဝိနည္းႏွင့္မညီဟု မဆိုခဲ့ေပ။ ယခု သူတို႔ကို ေတာ္လွန္ကာမွ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲသမုတ္ေနျခင္းမွာ အလြန္ကေလး ဆန္လွသည္။ အမွန္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ဘက္မွ ရပ္၍ မတရားမႈဟူသမွ် ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သမိုင္းအက်ဥ္းသံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားရင္ျပင္ေပၚတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ပါး ပါဝင္တဲ့ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၅) ပါးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၀၁) အရွင္ေကာဝိဒ (ဥကၠဌ)
(၀၂) အရွင္ထာဝရ (အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး)
(၀၃) အရွင္ဇာဂရ (စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး)
(၀၄) အရွင္ေနမိႏၵ (ျပန္ၾကားေရး)
(၀၅) အရွင္စႏၵိမာ (စည္း႐ံုးေရး)
(၀၆) အရွင္သံဝရ (စာေပေရးရာ)
(၀၇) အရွင္ဣႏၵက (ဘ႑ာေရး)
(၀၈) အရွင္ေကသရိႏၵ (႐ံုးတာဝန္ခံ)
(၀၉) အရွင္သာသနာ (။)
(၁၀) အရွင္ယသ (။)
(၁၁) အရွင္ဥတၱမ (။)
(၁၂) အရွင္ဓမၼဥာဏ (။)
(၁၃) အရွင္ဝိဇယ (။)
(၁၄) အရွင္္လကၡဏ (။)
(၁၅) အရွင္ေထရဝံသ (။)
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး သာသနာေတာ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရဟန္းသံဃာ၊ မယ္သီလရွင္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ျပည္သူလူထုအင္အား ၂ သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျပန္လည္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္း တစ္ေနရာ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသီးသီး ပါဝင္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵအရ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္အဖြဲ႔ အျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ အရွင္ေသာဘိတ၊ အရွင္ထာဝရ၊ အရွင္ပညာဒီစၥ၊ အရွင္သုစိတၱာ၊ အရွင္စႏၵိမာ………စသည့္ သံဃာေတာ္ အပါး (၅၀) ပါးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ပခုကၠဴ သံဃာေတာ္မ်ားအား စစ္အာဏာရွင္က အျမန္ဆံုးေတာင္းပန္ရန္။
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္။
၃။ ကုန္ေဈးႏႈန္းခ်ေပးေရး။
၄။ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေပးရန္။

စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာ လိုက္ေလွ်ာ့မႈ မရွိဘဲ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အျပစ္မဲ့တဲ့ ရဟန္းသံဃာ၊ သာမေဏ၊ သီလရွင္၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူလူထု ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႐ိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။

အရွင္ထာဝရ (အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး)
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔

No comments:

Post a Comment