Saturday, August 29, 2009

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလို၍ ကုိးကန္႔စစ္ ဖန္တီးဟု ဆုိ


စစ္အစိုးရသည္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဖန္တီးတိုက္ခုိက္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေန ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တင္းမာ မႈမ်ား သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခ်ိန္မွစၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျပည္ပ အေျခစိုက္ အသံလႊင့္ဌာန မ်ားမွ သတင္းမ်ားကို အထူးအာရုံစုိက္နားေထာင္လာၾကရာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ေသာအခါ ပိုမိုစိတ္၀င္တစား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦး၊ အစုိးရ ၀န္ထမ္း ၂ ဦး၊ သတင္းသမား ၅ ဦး၊ ကုမၸဏီရုံး ၀န္ထမ္း ၃ ဦး၊ စီးပြားေရးသမား ၅ ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား တပ္ႀကီး ၂ ဦးတို႔ကို ကိုးကန္႔ေဒသ စစ္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္အေျခအေနကို ေမးျမန္းရာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေရး ဦးတည္ေနၿပီ ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္း အပုိင္းတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။


စစ္အစိုးရက ျပည္တြင္းစစ္ဖန္တီးကာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး စစ္အစုိးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ား ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဖန္တီးၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္တံ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ ၅ ဦး စလုံးက တူညီစြာ သုံးသပ္သည္။

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ေစခ်င္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကလည္း စစ္တပ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းမွာကုိ ရွိေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သူ႔သေဘာနဲ႔သူလုပ္တာ။ အရပ္သား ေတြနဲ႔ အာဏာေ၀ျခမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာကို တျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကဘူးလို႔ လည္း သတင္းေတြထြက္တယ္” ဟု မႏၱေလးသား ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။

ကုိးကန္႕ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားလာပါက စစ္တပ္အတြင္းတြင္လည္း စစ္အာဏာ သိမ္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။

“ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးရဲ႕ ၾကည္းတပ္ေတြက ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔လည္း ၾကားတယ္။ ၂၀၁၀ မတုိင္ခင္ စစ္တပ္အတြင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ သတင္းေထာက္ တဦးက ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းျခင္းကို သေဘာမတူေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ပဲြမ်ား အဆုံးသတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္သတင္းေထာက္မ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေနေသာ ကုိးကန္႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ေရးအရက တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု လည္း တခ်ဳိ႕ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆသည္။

“ဘယ္အစုိးရပဲတက္တက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ တရားမ၀င္ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္တဲ့ ဒီ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြက လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဥပေဒ၊ တရားမွ်တမႈ ထြန္းကားေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနဦးမွာ၊ ဒီလုိ စစ္အေရးအရ တုိက္ခိုက္တာဟာ ဒီအစုိးရမွ မဟုတ္ဘူး၊ေနာင္ တက္မယ့္ အရပ္သား အစုိးရကလည္း ဒီလို တုိက္ရမွာပဲ” ဟု အၿငိမ္းစား တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးက ေျပာဆုိသည္။

ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ကမူ ကိုးကန္႔တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္း ႏုိင္သည္ဟု မထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေသခ်ာေပါက္ က်င္းပ လိုေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တုိက္ပြဲမ်ားဖန္တီးျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ ျငင္းဆန္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဟုဆိုလွ်င္လည္း
မမွားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကုိးကန္႔နဲ႔စစ္တုိက္ၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့သေဘာပဲ။ သူတို႔ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မဖြဲ႕ရင္ စစ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခံရမယ္ ဆိုတာကို ဥပမာေပးလုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ဥပေဒအထူးျပဳဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

ကုိးကန္႔တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ေရရွည္တုိက္ခိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပုံစံျဖစ္လာပါက ရန္ကုန္၊မႏၱေလးႏွင့္ ႏုိင္ငံ တ၀န္း တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုိးကန္႔ႏွင့္ `၀´ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားႏုိင္သျဖင့္ စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရးသမား တဦးက သုံးသပ္သည္။

“ကုိးကန္႔နဲ႔ ၀ ေတြက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံထားတယ္။ တုိက္ပြဲ ေတြေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္သြားမယ္။ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈေတြျဖစ္ႏုိင္သလို ျပည္တြင္းစီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ ရပ္ဆုိင္းသြားတဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြေနရာမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္ အလမ္းေတြျဖစ္လာ ႏုိင္တယ္” ဟု ထိုစီးပြားေရးသမားက ေျပာသည္။

ကုိးကန္႔ႏွင့္စစ္မက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေနရာသည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ အျပင္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရကို အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံေနေသာ တရုတ္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

“ျမန္မာအစုိးရကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ တရုတ္အစိုးရ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဆိုးထဲက အေကာင္းထြက္ဆိုသလို ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို တရုတ္က ေထာက္ခံ အားေပးလာႏုိင္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုိင္း ေပၚ ေရာက္လာဖို႔ တရုတ္က တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ရန္ကုန္ သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစုိးရ သတင္း မီဒီယာမ်ားက ယခု အခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

No comments:

Post a Comment