Sunday, August 30, 2009

၃ . ၁၀ . ၂၀၀၉ တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားရြတ္ဆိုၾကရမည့္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာကမၼ၀ါစာ

ပါဠိဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာကမၼ၀ါစာ

သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ ။ စ႑ာ ရုဒၶါ ရဘသာ ၀ိေဟသကာ အဒယလုကာ မဟာေစာရေယာဓရာဇာေနာ မရမၼရေ႒ ဘိကၡဴနံ မာေရႏၲိ သံဃဥၥ ဗႏၶႏၲိ ၀ိေဟေဌႏၲိ အေကၠာသႏၲိ ပရိဘာသႏၲိ ၊ ယဒိ သံဃႆ ပတၱကလႅံ သံေဃာ စ႑ာ ရုဒၶြြြါနံ ရဘာသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳေဇၨယ် ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကေရယ် ၊ ဧသာ ဉတၱိ။ ။

သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ ။ စ႑ာ ရုဒၶါ ရဘသာ ၀ိေဟသကာ အဒယလုကာ မဟာေစာရေယာဓရာဇာေနာ မရမၼရေ႒ ဘိကၡဴနံ မာေရႏၲိ သံဃဥၥ ဗႏၶႏၲိ ၀ိေဟေဌႏၲိ အေကၠာသႏၲိ ပရိဘာသႏၲိ ၊ သံေဃာ စ႑ာနံ ရုဒၶြြြါနံ ရဘသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳဇၨတိ ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကေရာတိ ၊ ယႆာ ယသၼေတာ ခမတိ ၊ စ႑ာနံ ရုဒၶြြြါနံ ရဘသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳဇၨနာ ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကရဏံ ၊ ေသာ တုဏွႆ ၊ ယႆ နကၡမတိ ၊ ေသာ ဘာေသယ်။ ။

နိုကၠဳဇၨိေတာ သံေဃန ၊ ခမတိ သံဃႆ ၊ တသၼာ တုဏွီ ဧ၀ေမတံ ဓာရယာမိ။
၃.၁၀.၂၀၀၉ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္သံဃာ့ပ၀ါဏာပဲြေန႔တြင္ ပ၀ါရဏာျပဳရာေက်ာင္းတုိက္
မ်ားတြင္သံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္းညီညာ ရြတ္ဆုိၾကမည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ ကမၼ၀ါစာျဖစ္ပါသည္။


လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ေပးၾကပါ။ ပရင္တာျဖင့္ထုတ္ပါ။ မိတၱဴကူးပါ။ ပရင္တာ မိတၱဴမရွိက လက္ေရး

ျဖင့္ကူး၍ေက်ာင္းတုိက္မ်ားသို႔ ဆက္ကပ္ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါသည္။


ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာရဟန္းပ်ိဳသမဂၢနွင့္သံဃာ့သာမဂၢီအဖဲြ႕


ေပးပို႕လာသူ အရွင္ဣႆရိယ ဆရာေတာ္အား အထူးေက်းဇူးတင္
အရွင္ထာ၀ရ

No comments:

Post a Comment