Sunday, August 23, 2009

အြန္လိုင္းေပၚမွ စကားလံုးမ်ား ( 2)

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ
အား ဖြဲ႕စည္း

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သတင္းထုတ္ခ်က္ ေပးပို႔ျခင္း

သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္
တည္ရွိေသာ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု(၁၄) ဖြဲ႕ မွ လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရအား
ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး အတြက္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ
အား ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေပးပို႔ပါသည္။

အရွင္ ပါရမီခႏၱီ
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ

ပညာ။ ဒီအဖြဲ႔က ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္တာလဲ။ တစ္ခါမွမၾကားဖူးပါဘူး။

ေက်ာင္းသား။ ျပည္တြင္းက တတ္ၾကြတဲ့အဖြဲ႔သစ္ထင္တယ္ဘုရား။

ပညာ။ အဖြဲ႔ေတြက ေရေတာင္မေရႏိုင္ေတာ့ဘူးထင္တာပဲ။ ဘာမွသာ ထိေရာက္ေအာင္
မလုပ္ႏိုင္ၾကတာ။


ေက်ာင္းသား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပန္းတိုင္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးႏွင့္ ျပည္သူအား
လံုး ညီညြတ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တာကေတာ့ အေတြးတူ၊ ယံုၾကည္ခ်က္တူ
ေတြဟာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေပါင္းစည္းၾကမွာ အေသအခ်ာပဲ။ အရွင္လည္း သိပါ
တယ္။ လူေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသလို၊ အျမင္အမိ်ဳးမ်ိဳးလည္း ရွိမွာပဲ။

ပညာ။ ဟုတ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ တကာ။ ဒါေပမယ့္ ဦးဇင္းထင္တာကေတာ့ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္ေလာက္ အဖြဲ႕႔အစည္းဟာ အေရးမပါပါဘူး။

ေက်ာင္းသား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီအျမင္ကို သေဘာတူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ဖို႔ပဲေလ။

ပညာ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ေရေတာင္ မေရႏိုင္
ဘူး။

ေက်ာင္းသား။ အရွင္သိပါတယ္။ အတိုက္အခံေတြခမ်ာ ( အထူးသျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေတြခမ်ာ)
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရပ္ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံေတြကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေစလႊတ္ဖို႔ ခရီးစရိတ္က
အစ၊ ၀တၳဳေငြေၾကးမရွိၾကဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေဒသအသီးသီးမွာ ယခုလိုဖြဲ႔ျခင္းျဖင့္
ဘံုရန္သူကို တိုက္ခိုက္တဲ့အခါ အလြယ္တကူ စုစည္းမိႏိုင္ပါတယ္။

ပညာ။ ငါတို႔လည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္
ေယာက္နားလည္မႈပဲယူခဲ့တာ။ ယခုလို ထင္ထင္ေပၚေပၚၾကီး လူသိရွင္ၾကား မေၾကျငာ
ခဲ့ဘူး။

ေက်ာင္းသား။ တပည့္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ အဓမၼအာဏာရွင္ကိုတိုက္ဖို႔
ယခုလို အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြ ဖြဲ႔စည္းတာကိုေတာ့ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ယခုလို သူတို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႔
ထားတယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့အခါမွာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အလြယ္တကူေပါင္းစည္းႏိုင္တယ္။

ပညာ။ အတြင္းေကာ၊ အျပင္ေကာမွာ အဖြဲ႔အစည္းေတြမ်ားရင္ လူထုက ဘယ္လိုလိုက္ရ
မွန္းမသိလို႔ လမ္းေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။

ေက်ာင္းသား။ ဒီအတြက္ သိပ္မစိိုးရိမ္ပါနဲ႔ ဘုရား။ ဒီအဖြဲ႔သစ္အားလံုးဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္
ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုရဲ႕ ေအာက္မွာပဲ ရွိေနမွာပါ။ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ
ပါ။

ပညာ။ ဒီလိုဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ တကာေလးရယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခု
ေလာက္ကပဲ ဦးေဆာင္ျပီး ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ျပရင္ သံဃာေကာ၊ လူုေကာ၊ ေက်ာင္းသား
ေကာ အားလံုးဟာ ဒီအဖြဲ႔အစည္းၾကီးကို ေထာက္ခံၾကမွာပါ။ အဓိကအေရးၾကီးဆံုးကေတာ့
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈၾကီးဟာ သက္ေရာက္မႈရွိေနဖို႔ပဲ လိုတယ္။

ေက်ာင္းသား။ မွန္ပါတယ္ဘုရား။ ယခုအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ အခ်ိန္တိုအတြင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားရမယ္။ အတိုက္အခံေတြ ျပည္သူေတြက
လည္းပဲ ၀ိုင္း၀န္းကူညီအားျဖည့္ဖို႔ လိုတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ တတိယသံဃာ့သပိတ္ေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သံသယရွိေနၾကတယ္။ ေ၀၀ါးေနၾကတယ္ဆိုတာကို
တပည့္ေတာ္ မျငင္းပါဘူးဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္စည္းလံုးမႈရျပီး
သြားျပီ၊ ဘယ္ေလာက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးျပီလည္းဆိုတာကို ျပသ
ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

ပညာ။ ဦးဇင္းအထင္ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းကို အားမကိုးရဘူး။ ထိေရာက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈနဲ႔၊ တစ္
ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕တာ၀န္သိတတ္မႈေပၚမွာသာလွ်င္ မူတည္တယ္။

ေက်ာင္းသား။ အရွင္ဘုရားလဲ သိတဲ့အတိုင္း၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သံဃာ့
အဖြဲ႔အစည္းၾကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထား
တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသံဃာေတာ္မ်ားဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို မုခ်ေအာင္ျမင္
မွာ အေသအခ်ာပါဘုရား။

ပညာ။ အေသအခ်ာေပါ့ တကာေလးရယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးဇင္းအထင္ေတာ့ မင္းဟာ ဦးဇင္းရဲ႕
ဆိုလိုခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ဘူးထင္တယ္။

ေက်ာင္းသား။ မွန္လွပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အခဏ္းက႑ကို
သိပ္ျပီး သေဘာက်သူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ
ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကို မွ မ၀င္ပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚလုပ္ကိုင္
သူျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားတို႔နဲ႔ မတူတာက တပည့္ေတာ္ဟာ သာမန္လူသား
တစ္ေယာက္ပါဘုရား။ ရဟန္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ သာသနာ့၀န္ထမ္း
မဟုတ္ပါဘူးဘုရား။

ပညာ။ ဦးဇင္းဆိုလိုတာက တကယ္တတ္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအေသးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
အၾကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖြဲ႔ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္စရာမလိုဘူး။

ေက်ာင္းသား။ မွန္ပါတယ္ဘုရား။ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတာ့ ရွိမွာပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥ
ေတြမွာဆိုရင္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ရတာ ရွိပါတယ္ဘုရား။

ပညာ။ လိုအပ္တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ ငါတို႔ဟာ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ခုကို ဖြဲ႔ျ့ပီးျပီ ဆိုတဲ့
အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္တာေပါ့။

ေက်ာင္းသား။ ယခုအခ်ိန္အခါမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ တကယ္လႈပ္ရွားတတ္ၾကြ
တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းငယ္ေတြအေၾကာင္း အရွင္ဘုရားနဲ႔ တပည့္ေတာ္တို႔ နည္းနည္းေလးပဲ
သိႏိုင္ပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကိုလည္း
လက္ခံပါတယ္ဘုရား။ တကယ္ေတာ့ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ေတြဟာ စကၠဴက်ားေတြလိုျဖစ္ျပီး
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမပါပဲ ေနၾကတာမ်ားလို႔ တကယ့္တကယ္လႈပ္ရွားသူေတြကို လူေတြ
သံသယရွိတာမဆန္းပါဘူးဘုရား

ပညာ။ မွန္ပါတယ္တကာ။

ေက်ာင္းသား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ထိ
ထိေရာက္ေရာက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ
ဘုရား။

ပညာ။ ဦးဇင္းဟာ အရွင္ဂမၻီရ၊ အရွင္ King တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူပါ။ ဒါေပ
မယ့္ ငါတို႔လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ လူသိရွင္ၾကားမေၾကျငာခဲ့
ဘူး။

ေက်ာင္းသား။ အရွင္ဘုရားတို႔ရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို တပည့္ေတာ္ အလြန္ေလးစား
ပါတယ္ဘုရား။

ပညာ။ ငါတို႔ရဲ႕ ထိေရာက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြအရ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘယ္လိုဆက္သြားမယ္
ဆိုတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၾကျငာခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းသား။ မွန္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ လႈပ္ရွားမႈၾကီး အရွိန္ရလာ
ျပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္လိုဆက္လက္လႈပ္ရွားၾကမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းမျပင္ဆင္ႏိုင္
မႈနဲ႔ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ အား
နည္းခ်က္တယ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ ထင္ပါတယ္ဘုရား။ အဲ့ဒီသင္ခန္းစာကို တပည့္
ေတာ္တို႔ ယူထိုက္ပါတယ္ဘုရား။

ပညာ။ မွန္ပါေပတယ္တကာေလးရယ္။

ေက်ာင္းသား။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြ အတင္းအဓမၼ ဖ်က္ဆီး
သိမ္းပိုက္ျခင္းခံရျပီး သံဃာေတာ္မ်ားမွာလည္း ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။
အဲ့တာဟာ ဘာကို ေဖာ္ျပသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တိက်ျပတ္သားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ
လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ အာဏာရွင္ဆိုတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ အာ
ဏာအတြက္ သံဃာေကာ၊ လူေကာ သတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္ဘုရား။ ယခုအခ်ိန္မွာဆို
ရင္ အတိုက္အခံအုပ္စုအမ်ားစုကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အျမင္ေတြေၾကာင့္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္လိုေသာ အဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္ဘုရား။

ပညာ။ တကယ္စိတ္ပ်က္စရာပဲ။

ေက်ာင္းသား။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တတ္အားသေရြ႕ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ
ညီညြတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြျဖစ္တဲ့ အရွင္
ဂမၻီရ အပါအ၀င္ အျခားဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားအားလံုးဟာ အျပင္မွာ ရွိေနသူေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို သူတို႔
ရဲ႕က်ဥ္းေျမာင္းနက္ေမွာင္ေနတဲ့ ေထာင္နံရံေတြ ေနာက္ကေန ေမွ်ာ္ေနမွာ အမွန္ပဲဘုရား။
ကံမေကာင္း၍ တပည့္ေတာ္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးၾကံဳခဲ့ရင္လည္း ဒီလိုပဲ ေမွ်ာ္မွန္းေနမိမွာပဲ
ဘုရား။

ပညာ။ ဟုတ္ပါတယ္တကာ။ ကိုယ္ေတာ္လည္း ဒီလိုပဲ ခံစားမိမွာပဲ။

ေက်ာင္းသား။ တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ အမ်ားလြတ္
ေျမာက္ဖို႕႔အတြက္ သင္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အသံုးခ်ေပးပါ…. ဆိုတဲ့စကားအ
တိုင္း အရွင္ဘုရားတို႕၊ တပည့္ေတာ္တို႔ဟာ အစြမ္းကုန္တိုက္ပြဲ၀င္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္
ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ယခု အရွင္ဘုရား
တို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္ေက်မေက်ေပၚပဲ မူတည္ေနပါတယ္
ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္ဘုရား

ပညာ။ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီးသားပါ တကာ။

ေက်ာင္းသား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ နာလည္ေပးတတ္မႈႏွင့္ ႐ိုးသားၾကိဳးစားမႈကို တပည့္ေတာ္
ၾကည္ညိဳမိပါတယ္ဘုရား။

No comments:

Post a Comment