Sunday, August 23, 2009

၀န္ၾကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုအခ်ိဳ႔ စရဖ ဖြဲ႔စည္းပံု တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး၀င္းရွိန္
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ၀န္ၾကီး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ဒု၀န္ၾကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ဒု၀န္ၾကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးျမင့္
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန
၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး
ဒု၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ
အထူးအရာရွိ- ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀င္းၾကည္(အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)
ဦးစီးအရာရွိ - ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေဆြညြန္႔
၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၁။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီ
ဒုရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္း
( ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
၂။ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ဦးေအာင္ေစာ၀င္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
ဦးရဲျမင့္ (ဗိုလ္မွဴးၾကီး)(ဒုညြန္ခ်ဳပ္)

၃။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
ဦးေဇာ္၀င္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
ဦးေဇာ္ထြန္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
(ဒုညြန္ခ်ဳပ္)
၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးျမင့္ေဆြ)
NDD မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ံုး(စရခ)
တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ - ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္
လက္ေထာက္ တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ခင္ေမာင္စိုး
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း)-ဒု ဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳးျမင့္
တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမ်ား (စရက)
အမွတ္(၁)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအးကို
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ျမတ္ထြန္းဦး
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္လတ္
အမွတ္(၂)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးမင္းဟန္
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္စိုး
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးလင္းလင္းစိုး
အမွတ္(၃)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(တိုက္ပြဲႏွင့္တိုင္းရင္းသား)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးျမ၀င္း
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ညီညီသိန္းျမင့္
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးေအးသိန္း
အမွတ္(၄)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(ေလ့က်င့္ေရး)-
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး နီလင္း
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)-
အမွတ္(၅)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(စီမံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)-
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးသက္ထြန္းေအာင္
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)-
လက္ေအာက္ခံအေထြေထြတပ္မ်ား
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အတတ္သင္ေက်ာင္း
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေလ) (မဂၤလာဒံု)
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေရ)
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာန(စရန)
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိတပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား
( စရဖ)
ၾကည္းတပ္
၁။ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား
၂။တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၃ ခု
၃။ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မ်ား( တမခ)( ၁၁ မွ ၁၀၁ ) အထိ ၁၀ ခု
၄။ေဒသကြပ္ကြဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား( ဒကစ) (ေဒသ ၇ခု ရွိ )
၅။စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ား(စကခ) (၁ မွ ၂၂ ထိရွိ)
၆။ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား (ခလရ)
၇၊ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ား ( ခမရ)
လက္ရံုးတပ္အကူ၀န္ထမ္းတပ္မ်ား လက္ေအာက္တြင္
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။
၂၀၀၆ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္
ႏူကလီးယားတပ္အသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး သိပံၸနွင့္သုေတသန
နည္းပညာတပ္(သသန) ဟု အမည္ေပး၍သပိတ္က်င္းျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႔အနီးတြင္
တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္သည္။
ေရတပ္
ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မ်ား
ဓည၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္
ပမၸ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဟုိင္းၾကီးကြ်န္း ဧရာ၀တီတိုင္း
ဧရာ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ သန္လ်က္စြန္း ရန္ကုန္တိုင္း
ေမာရ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ မြန္ျပည္နယ္
တနသၤာရီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ျမိတ္ျမိဳ႔ တနသၤာရီတိုင္း
ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ သန္လ်က္စြန္းရန္ကုန္တုိင္း
ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္ဗ်ဳဟာစုဌာနခ်ဳပ္ ( သန္လ်က္စြန္း) ရန္ုကုန္တိုင္း
ေလတပ္
ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား
ေမွာ္ဘီေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၅၀၁)ရန္ကုန္တိုင္း
မဂၤလာဒံုေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၅၀၂)ရန္ကုန္တိုင္း
ျမစ္ၾကီးနာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္(၅၀၃) ကခ်င္ျပည္နယ္
ေတာင္ငူေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ပဲခူးတိုင္း
နမ့္ဆန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ရွမ္း(ေတာင္)
မိတၳီလာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မႏၱေလးတိုိင္း
ျမိတ္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ တနသၤာရီတိုင္း
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေလတပ္စခန္း (မဂၤလာဒံု ရန္ကုန္တိုင္း)
ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ေလတပ္စခန္း(ရွမ္းတဲ မိတၳီလာ)
ေျမျပင္အတတ္သင္ေလတပ္စခန္း မိတၳီလာ
ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ ေမွာ္ဘီျမိဳ႔
No comments:

Post a Comment