Monday, August 24, 2009

ယာဥ္ထိန္း ေကာင္းစားေရး စီမံခ်က္

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ယာဥ္ထိန္းရဲ အဖဲြ႔အစည္းေတြဟာ
စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ ျဖစ္ေနပုံ၊ ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔
စြမ္းအားရွင္ ၾက့ံဖြ႔ံေတြ အတြက္ ဒိုင္နာကားမ်ားႏွင့္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားက စီစဥ္ေပးရပုံ ၊ နအဖစနစ္တက်
ေမြးျမဴထားတဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲ၀န္ထမ္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ လာဒ္စားမႈ ေအာက္မွာသာ
ေမြ႔ေပ်ာ္ေနၾကရျပီး အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္လည္း ငတ္ေသႏိုင္တဲ့အထိ
စီးပြါးေရးပ်က္ကပ္ၾကီးက ၀ါးျမိဳေနေၾကာင္း ေမာင္ဘဲဥက ကြ်န္ေတာ္
ကိုဖိုးတရုတ္အား ေျပာၾကားလာပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့
ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုလည္း ေပးပို႔လာပါတယ္။
အခုလိုေပးပို႔လာတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ ျပည္တြင္းမွ ေမာင္ဘဲဥအား
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အားမွ မွတ္တမ္းတင္
ဂုဏ္ျပဳရင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
ယာဥ္ထိန္း ေကာင္းစားေရး စီမံခ်က္
ေပးပို႔သူ - ေမာင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းမွစျပီး ဌာနဆိုင္ရာ
ယာဥ္စီးႏွင္ခြင့္မ်ားအား စီစစ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား တင္းက်ပ္မည္ဟု နီးစပ္ရာ
အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်ိဳ႕မွ သတင္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းစီမံခ်က္ကို
ဇြန္လလယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုံးတမ္းစဥ္လာ အတိုင္း
ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွာမွ စတင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း
နယ္နိမိတ္ အတြင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း
ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း
ရံပုံေငြထည့္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ ေရးသားထားေသာ ကဒ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္
ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အထူးစီမံခ်က္ဟု အေၾကာင္းျပကာ
ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမႈ ျပဳခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပသြားပါမည္။ ယာဥ္စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု
သိရပါသည္ -
(၁) ၀န္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း။
(၂) ၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း စီးနင္းခြင့္ရွိသူ မဟုတ္ျခင္း။
(၃) ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မရွိျခင္း (ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမွအပ
လိုင္စင္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ)။
(၄) နယ္ေက်ာ္စီးနင္းျခင္း (ဥပမာ- ပဲခူးလိုင္စင္၊ လွည္းကူးႏွင့္
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စီးနင္းျခင္း)။
(၅) ဌာနဆိုင္ရာ ယာဥ္မဟုတ္ျခင္း။
(၆) ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ မေဆာင္းျခင္း။
(၇) ႏွစ္ေယာက္စီးနင္းျခင္း။
(၈) ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း မျပည့္စုံျခင္း (ဥပမာ- မီးသီး၊ ဟြန္း၊ မွန္…စသည္)
စေသာ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံႏွင့္ လြတ္ကြက္မရွိ အကုန္ဖမ္းဆီးေနသျဖင့္
မည္သည့္ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမဆို ဆိုင္ကယ္မစီးနင္းရဲ ျဖစ္ေနပါသည္ဟု
သိရပါသည္။
စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္ထိန္းနယ္ေျမမ်ား
ခဲြေ၀ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမတြင္း နယ္ေျမမွဴး (ရဲအုပ္) မွ ဦးေဆာင္ကာ
လႈပ္ရွား လ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေသးငယ္ေသာ
ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အငယ္စား လမ္းစည္းကမ္း
ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အေရးယူရမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအား
ျပစ္မႈအလိုက္ (၁)ရက္၊ (၃)ရက္၊ (၁)ပတ္ စသျဖင့္ ေခ်ာဆဲြ၍
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားက အုပ္စုဖဲြ႔ကာ အဆုိပါကားမ်ားကို
အသုံးခ်ၿပီး ကားပတ္ေမာင္းရင္း ေတြ႔သမွ် ဆိုင္ကယ္မ်ားေရွ႕ ပိတ္ရပ္ရင္း
လူမိုက္ဂိုဏ္းဆန္ဆန္ အတင္းလုယူ ယူေဆာင္ သြားေလ့ရွိပါသည္။
ယခင္က မ.ယ.က (ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ)
ရုံးတြင္ အလွဴေငြ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ ထည့္၀င္ပါက -
သို႔

သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ

ဤယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္စီးနင္းသူ ဦး………….. ႏိုင္ငံသားအမွတ္……………သည္
………….ရပ္ကြက္၊…………….ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုတြင္း ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၌္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သတင္းေပးအက်ိဳးျပဳေနပါသျဖင့္
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။(………..)

ဥကၠဌ

…………ၿမိဳ႕နယ္
(မွတ္ခ်က္။ ။ ………………..ေန႔မွ ……………………ထိ)
ဟု ေရးသားထားေသာ (၆)လ သက္တမ္းရွိသည္ဆိုသည့္ ကဒ္ျပားအား ပလပ္စတစ္ ေလာင္း၍
ေပးပါသည္။ ယင္းကဒ္အား ဆိုင္ကယ္တြင္ ခ်ိိတ္ဆဲြထားပါက သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္
ဧရိယာအတြင္း ယာဥ္စီးနင္းႏိုင္ပါသည္။
ယခုအခါ ဇူလိုင္လမွာ ေျမာက္ဒဂုံ (ယာဥ္ထိန္းနယ္ေျမ - ၆) အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရ
ဆိုင္ကယ္သမားမ်ားအား စုံစမ္းေမးျမန္းရာ၌ ၀န္ထမ္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာယာဥ္
ဖမ္းဆီးခံရ ပါက (၂) လျပည့္လွ်င္ (၅၁) လမ္းရွိ ယာဥ္မႈစစ္ရုံးခ်ဳပ္တြင္
ခ်မွတ္ေသာဒဏ္ေငြ (အနိမ့္ဆုံး ၈၀၀၀၀) ေဆာင္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ယာဥ္စီးနင္းသူအား ဒဏ္ေငြ (အတိအက်မသိရ)
ေပးေဆာင္ေစရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား မွာ
အၿပီးသိမ္းယူခံရၿပီး အဖဲြ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္စြမ္းအားရွင္၊
ၾက့ံဖြ႔ံတို႔အား ရာရွင္ စနစ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခဲြေ၀ေပးေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။
ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ၇-၈ လမ္းဆုံအနီး ဖမ္းဆီးခံရသူ တစ္ဦးက ဤသို႔ ျပန္လည္
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္ကို ယာဥ္ထိန္းရဲအုပ္ တစ္ဦးႏွင့္
အေပါင္းပါ (၅) ဦးမွ ကားႏွင့္ပိတ္ရပ္၍ ေသာ့အတင္းလုယူၿပီး
ဆိုင္ကယ္ထိုင္ခုံ အဖုံးဖြင့္ကာ အထဲ၌ ထည့္ထားေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕အား
ေျမေပၚပစ္ခ်ရင္း အတင္းေမာင္းႏွင္ ယူေဆာင္သြား ခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိက မ.ယ.က
ရုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ကဒ္အားျပသ၍ အကူအညီေပးရန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အထူးအဆင့္ စီမံခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ မကူညီႏိုင္ပါဆိုသျဖင့္
တစ္ခါတည္းၿပီးျပတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္၍ ပါလာသမွ် ေငြ (၁၂၀၀၀) က်ပ္အား
ေပးအပ္ေသာ္လည္း လက္မခံပဲ (နယ္ေျမ - ၆) ရုံးတြင္ လာရွင္း” ဟု
ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္မွ မ.ယ.က ရုံးသို႔ အကူအညီေတာင္းခံရာ အထူးစီမံခ်က္ ျဖစ္၍
မတတ္ႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပန္သျဖင့္ ေန႔ခ်င္း (နယ္ေျမ - ၆) ရုံးသို႔
လိုက္လံေျဖရွင္းရပါသည္။ ယာဥ္ထိန္းရုံးတြင္ စာေရးႀကီးတစ္ဦး၏
အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း နယ္ေျမမွဴး (ရဲအုပ္ - တင့္ေအာင္) အား ပထမဆုံးႏွင့္
ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ အသနားခံ၍ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္တိတိ
ကန္ေတာ့ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခါ နယ္ေျမမွဴးမွ “သူတပည့္ေတြ ေျပာထားေပးမယ္၊ လမ္း
(၅၁) ရုံးမတင္ခင္ ျမန္ျမန္လုပ္ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တဖက္ရုံးခန္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမွဴး၏
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေျပာဆိုရာ မိမိတို႔ယေန႔
လွည့္ကင္းအဖဲြ႔ (၆) ဦးအား မည္သို႔ လုပ္ေပးမလဲဟု ေမးလာပါသည္။ မိမိမွ
(၃၀၀၀၀) က်ပ္ေပးရာ လူ(၆) ဦး (၃၀၀၀၀) က်ပ္ ႏွင့္ မရဟု ဆိုကာ (၈၀၀၀၀) က်ပ္
ေတာင္းလာပါသည္။ မိမိမွ နယ္ေျမမွဴးအားလည္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္
ကန္ေတာ့ၿပီးျဖစ္ပါ၍ ညွာတာပါရန္ ေျဖရွင္းေသာ္လည္း ဒုရဲအုပ္မွ ဦးေဆာင္၍
မင္းဆိုင္ကယ္က (၆၀၀၀၀၀) ေက်ာ္တန္တာပဲ။ မင္းအဆုံးခံႏိုင္ရင္ မေရြးနဲ႔ေပါ့
ဟု ဆိုသျဖင့္ မိမိမွာ အိမ္ျပန္၍ လိုအပ္ေသာေငြအား ထပ္မံရွာေဖြရျပန္သည္။
ေငြျပည့္စုံ၍ ျပန္လာသည့္အခါ ေနာက္က်ညနက္စျပဳလာ၍ ရုံးတြင္မရွိၾကေတာ့ဘဲ (မ.
၀.တ လမ္းဆုံအနီး) ဘီယာဆိုင္သို႔ ေရာက္ေနၿပီဆိုသျဖင့္ ထပ္မံလိုက္ခဲ့ရၿပီး
ေတြ႔သည့္အခါ ေနာက္က်သြားၿပီ ရုံးခ်ဳပ္ တင္လိုက္ၿပီဟု ေျပာလာပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိမွ နယ္ေျမမွဴးအား ဖုန္းဆက္၍ အကူအညီထပ္မံ ေတာင္းခံ
ရျပန္သည္။ နယ္ေျမမွဴးမွ “မင္းက ပိုက္ဆံႏွေျမာတာကိုး”ဟု
ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းၿပီး “ငါ့ေကာင္ေတြကို ေျပာေပးမယ္၊ သူတို႔ ေက်နပ္ေအာင္
လုပ္ေပးလိုက္၊ ငါ့ဆီ ဖုန္းထပ္ မဆက္နဲ႔ေတာ”့ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း
သိရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒုရဲအုပ္မွ ေနာက္တစ္ေန႔မွ ရုံးျပန္လာခဲ့ဆိုကာ
ေနာက္တစ္ေန႔ရုံးတြင္ (၅၁) လမ္း ယာဥ္မႈစစ္ရုံးခ်ဳပ္
ေရာက္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ “အေကာင္းဆုံး အႀကံေပးမယ္၊ မင္းဆိုင္ကယ္
အစုတ္တစ္စီး ရွာ၀ယ္ၿပီး ငါ့လာေတြ႔၊ မင္းဆိုင္ကယ္ အေကာင္းနဲ႔
အစုတ္လဲေပးမယ္၊ လဲလွယ္ခ (၁၀၀၀၀၀) ေပးရမယ္၊ အဲဒါကိုမွ အဆင္မေျပရင္
ထပ္လာမေတြ႔နဲ႔ေတာ့” ဟုဆိုျပန္ကာ ထိုေန႔ညေန ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ ေပးပါသည္။
မိမိမွ မိမိဆိုင္ကယ္ တန္ဖိုးႏွင့္ တြက္ခ်က္၍ ႏွေျမာမိကာ ေရြးပါေတာ့မည္၊
နာရီပိုင္း အတြင္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ အစုတ္တစ္စီး ရွာရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု
ေျပာဆိုရာ ၎ ဒုရဲအုပ္မွ ၎တို႔၏ ရုံး၀င္းအတြင္း ရပ္တန္႔ထားေသာ
ဖမ္းဆီးဆိုင္ကယ္ (၅၀) နီးပါးခန္႔ထဲမွ အစုတ္ဆုံး ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား ျပသ၍
အဲဒါယူ (၃၀၀၀၀) ပဲေပးပါဟု ဆိုလာသျဖင့္ ၎ဆိုင္ကယ္အား (၃၀၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္
ဆိုင္ကယ္လဲလွယ္ခ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ စုစုေပါင္း (၁၃၀၀၀၀) က်ပ္ တိတိ
ေပးအပ္ခဲ့ရပါသည္။
ဤသို႔ေပးအပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဒုရဲအုပ္မွ ခဏေစာင့္ဟုဆိုကာ ရဲေဘာ္၀န္ထမ္း
တစ္ဦးႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းဘားတိုက္ အတြင္းမွ မိမိဆိုင္ကယ္အားတြန္း၍
ထုတ္ေပးလာပါသည္။ ထို႔ျပင္မင္းက အေစာႀကီးကတည္းက (၈၀၀၀၀) နဲ႔ ျပတ္ရမွာကို
ႏွေျမာေတာ့ (၁၃၀၀၀၀) ကုန္သြားတာေပါ့၊ မွတ္ထားကြ၊ ယာဥ္ထိန္းနယ္ေျမ (၆) မွာ
ငါတို႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ ရတယ္ဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း
သိရပါသည္။
ဆက္လက္ေျပာျပရာမွာ မိမိကိစၥကို ရုံးခ်ဳပ္ ပို႔ၿပီးၿပီဟု လိမ္လည္လွည့္ျဖား
ေျပာဆို ေငြညွစ္ခဲ့ေသာ ထို၀န္ထမ္း တစ္စုအား တိုင္ၾကားရန္ (၅၁) လမ္း
ရုံးခ်ဳပ္တြင္ သြားေရာက္စုံစမ္းရာ တရားမ၀င္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈျဖင့္
အေရးယူမည္ဟု တာ၀န္က် အၾကပ္ႀကီးမွ ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။
အမွန္တကယ္ မိမိအေနျဖင့္ မယကရုံးကို ရံပုံေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀)
ေပးထားခဲ့ၿပီးမွ တရား၀င္လိုင္စင္ႏွင့္ ပါ၀ါညီမွ်ေသာ (၆)
လသက္တမ္းရွိကဒ္ကိုရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလို
ဆိုင္ကယ္ဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ မယကမွ တာ၀န္ယူ ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း
မရွိပါ။
ရန္ကုန္တိုင္း ဧရိယာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ထဲ (Downtown) (၇)
ၿမိဳ႕နယ္မွ အပ ဆင္ေျခဖုံး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္အစြန္မ်ားတြင္
ရံပုံေငြရရွိေရးအတြက္ မိမိမွ လိုင္းေၾကးေပးၿပီး တရား၀င္
စီးခြင့္ရရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ မယကမွ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
အထူးစီမံခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း
စီမံခ်က္ကာလအတြင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပ သတိေပးမႈကိုေတာ့ လုပ္ေဆာင္
အသိေပးသင့္ပါသည္။ ယခုမူ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အထူးစီမံခ်က္ ပါ၀ါကို
အလဲြသုံးစားလုပ္ကာ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။
မယကမွလည္း ေငြေတာ့ယူျပီး တာ၀န္မယူဘဲ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အဂတိ လိုက္စား
ႏိုင္ေအာင္ မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳခဲ့ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း သြားလာရ ခက္ခဲၿပီး ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈ အမ်ားဆုံး
နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဆိုင္ကယ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား
ယခင္လအတြင္း အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး ၎နယ္ေျမ (ယာဥ္ထိန္း နယ္ေျမ - ၆) မွ
နယ္ေျမမွဴးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ဥပေဒကို
ခုတုံးလုပ္ကာ ၀င္ေငြလြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေန၍ နယ္ေျမ ရုံး၀င္းအနီး
လဘက္ရည္ဆိုင္၌ပင္ ေငြသိန္းခ်ီကိုင္ရင္း မူးယစ္ေသာက္စား ဖဲကစားေနၾက ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စီမံခ်မွတ္ေသာ
ဤစီမံခ်က္အား “ယာဥ္ထိန္းေကာင္းစားေရး စီမံခ်က္” ဟု ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္
ေခၚဆိုေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဘယ္သူ တရားပ်က္ပ်က္ ငါတို႔ကို မမွီပါဘူးလို႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမွ နအဖ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ေၾကြးေၾကာ္ရင္း
ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းေနသည့္ ျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို
တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment