Tuesday, December 1, 2009

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ သတင္းမွတ္စ

မန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရး၊လူမူေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မူရွိလာကာ ႏိုင္ငံတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မူ ရွိလာသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟုျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာနအဖစစ္အစိုးရကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ (MRTV , NLM 100208)

ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအသင္းက ဦးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 120208)

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔့အစည္းအားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟုယမန္ေန႔့ကနအဖထုတ္ျပန္ သည့္ဖြဲ႔့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္အေပၚၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကတုန္႔့ျပန္ေၾကာင္း လန္ဒန္ မွလာသည့္ ယေန ့ AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ (DVB 100208)

နအဖ၏ယမန္ေန႔့ကထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုေကာင္းမြန္သည့္တိုးတက္မူအျဖစ္စကၤာပူ အ စိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႀကိဳဆိုလိုက္ေၾကာင္း စကၤာပူမွလာသည့္ ယေန ့ AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ (DVB 100208)

နအဖ၏ယမန္ေန႔့ေၾကညာခ်က္သည္ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာစစ္အ စိုးရထံ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လွည့္ဖ်ားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးေပၚေဆြးေႏြးရန္ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို ၿဗိတိန္ အေျခစိုက္ ဘားမားကမ္ပိန္း - ယူေကအဖြဲ ့မွ ေတာင္းဆိုသည္။ (DVB 100208)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထု ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အၾကမ္းမဖက္ လူထုလူပ္ရွားမူ မ်ားျျဖင့္ ဆန္ ့က်င္သြားမည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့မွ ယေန ့အျပတ္အသား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 100208)

တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုအဓမၼအတည္ျပဳ ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ က်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 110208) 519-434-5681

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ပိုမိုရူပ္ေထြးသြားေစမည္ဟု ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ CRPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။ (NEJ 110208)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရသည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဆန္ ့က်င္မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလံူ ့ေဆာ္သြားမည္ဟု လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ကခ်င္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ KNCD ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထူး က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 110208)

နအဖစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ ၁/၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂/၂၀၀၈ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ စစ္အာနာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေရးကို ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္ ့ကြက္ရူတ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သံယာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ ့က ယေန ့ထုတ္ျပန္ေၾကညာ္သည္။ (Irrawaddy 1102 08)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည္ဟု နအဖစစ္အစိုးရမွ ေၾကညာလိုက္သည့္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည့္အေပၚ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားၾကရန္ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမတ္လွက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 110208)

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Reuters/ NEJ 120208)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ ့မွ ဦးစီးဦးေဆာင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အသင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 120208)

ႀကံ့ဖြံ ့အသင္းအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ ေဆာင္ေသာအသင္းအဖြဲ႕့အျဖစ္ကူေျပာင္းလာဖြယ္ရွိေၾကာင္းတိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည)၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။ (Ieeawaddy 120208)
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဦးစီးေရးဆြဲသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕)၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္ ့ကြက္ရူတ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 120208)

စစ္အစိုးရ၏အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္းကို လိမ္ညာရန္ ျပင္ဆင္သည္ဟုဆိုကာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရး လူပ္ရွားသူမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ပယ္ခ်လိုက္သည္။ (Mizzima 120208)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ဖြဲ႕့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပည္သူူဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မူမ်ား ရပ္တန္ ့ျပီး ျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ ့ႀကီးက အဂၤါေန ့တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 120208)

”ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုခ်က္ခ်င္းလြတ္ေပးၿပီးတျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ့ေတြနဲ႔အတူဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ၊ေနာက္ဆက္တြဲျပည္သူ႔့ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ပါ၀င္ဆင ္ႏြဲခြင့္ျပဳသင့္တယ္” ဟုၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဒးဗစ္မီလီဗင္ကေအာက္စဖို႔ဒ္၌မိန္႔့ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။(Indiatimes/NEJ 130208)

လာမည့္ေမလတြင္နအဖ၏ဖြဲ႕့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာလူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည့္ ကိတ္စသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအား စစ္ဖိႏွိပ္ေအာက္သို ့သြတ္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိုင္း၀န္းဆန္ ့က်င္တိုက္ဖ်က္ၾကရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU က ယေန ့ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။ (NEJ/ DVB 140208)

နယ္စပ္ေဒသအတိုက္အခံမ်ား သေဘာတူေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ေလ့လာၿပီးစစ္အစိုးရေရးဆြဲၿပီးစီးေတာ့မည့္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိူင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ညွိႏိူင္းေရး ေကာ္မတီ FCDCC က ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 1440208)

စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လမ္းစဥ္(၇)ခ်က္ကို ေထာက္ခံထားသလို၊ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ေအဖိုးအရြယ္စာရြက္အား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္ကားလမ္းတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) အမည္ခံ လူငယ္တစ္စုက ယေန ့နံနက္(၁၁)နာရီခန္ ့တြင္ လိုက္လံျဖန္ ့ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 140208)

မေကြးတိုင္းေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ နအဖစစ္အစိုးရက ဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည္ဟုယူဆရသည့္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမူမ်ားကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေနသည္။ (Mizzima 150208)

လာမည့္ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕့နယ္အတြင္းတြင္ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကျပည္သူလူထုကိုအသင္း၀င္ျဖစ္ ေအာင္ မရိုးမသား လုပ္ေနသလို မက္လံုးေပး လွည့္လည္စည္းရံုးေနသည္။ (RFA 170208)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေေမလတြင္လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာအတည္ျပဳမည့္ႏိုင္ငံေတာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုအၿပီးသတ္ေရးဆြဲျပီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းနအဖစစ္အစိုးရ၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တိုးက ေၾကညာသည္။ (MRTV/NLM 200208)

နအဖအစိုးရ၏ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကိုပယ္ခ်ေၾကာင္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို လူ ့ေဘာင္သစ္ပါတီက ေထာက္ခံလိုက္သည္။ (DVB 200208)

ယမန္ေန ့က က်င္းပသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း(၁၇/၂၀၀၈)တြင္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္တိုးမွဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။(DVB 200208)

နအဖမွ မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ လမ္းျပေျမပံု(၇)ခ်က္၏ အဆင့္တိုင္းကိုဆန္႔့က်င္တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟုျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ ့MPU - Burma က ထုတ္ေဖၚေၾကညာသည္။ (DVB 200208)

နအဖစစ္အစိုးရက အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သြား မည္ဆိုေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ဟုအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Mizzima 200208)

လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္တို႔ကို ျပန္လည္စဥ္းစား ျပဳျပင္ရန္ နအဖစစ္အစိုးရကို ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ သည္။ (NEJ 210208)
ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို ့ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားက ယံုၾကည္မူ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံအဖြဲ ့က ယမန္ေန ့၌ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္ မရွိပါက ရလဒ္သည္ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံကိုပါ ထိခိုင္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 210208)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲသစ္တြင္ ၀င္ခြင့္မေပးဘူးဆိုသည့္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္ အပါအ၀င္ လက္တေလာ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို မတ္လ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ lbrahim Gambari က ယေန ့အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ ့ဆံုျပီးေနာက္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။ (NEJ 210208)

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိထားသည္ဆိုသည့္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ဆိုင္ရာစာအုပ္ကိုေလ့လာခ်င္၍စံုစမ္းရွာေဖြေသာ္လည္းရွာမရဘူးဟုစာေပဗိမာန္မွေျဖေၾကာင္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ ့၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (DVB 210208)

ဖြဲ႕့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူမ်ားမွမဲေပးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ျပည္သူမ်ားကို အခ်ိန္ယူေလ့လာရန္အခ်ိန္ေပးသင့္သည္ဟုျပည္ပရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ ENC က ေျပာခြင့္ရသူ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာက ေျပာသည္။ (DVB 210208)

လူထူကေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါပဲ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ျဖစ္သည့္အတြက္လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းရွမ္းျပည္ နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) SSA ေျပာခြင့္ရသူ စိုင္းေလာင္ဆိုင္က ေျပာသည္။ (DVB 210208)

ေမလတြင္က်င္းပမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊စည္းရံုးခြင့္မ်ားေပးအပ္ရန္လိုအပ္သလို၊ ႏိုင္ငံတကာကို လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာခြင့္ျပဳေရး၊ ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပး ေရး၊ သန္ ့ရွင္းမွ်တေသာမဲပံုးစနစ္၊ ေရတြက္မူစနစ္ကို စိတ္ခ်ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား လြတ္ေပးရန္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး GW က ယေန႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Mizzima 210208)

”ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ဆႏၵခံယူပြဲကိုက်င္းပေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ၿပီးမိမိတို႔့ဆႏၵသေဘာထားအစစ္အ မွန္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်လြတ္လပ္စြာေဖၚျပၾကရန္ လိုအပ္သည္” ဟု ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့ KIO က ယမန္ေန ့တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္ ။ (Mizzima / DVB 210208)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားမိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ မရွိဟု နအဖႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဥာန္၀င္းက အာစီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာၾကား လိုက္သည္။ (Mizzima 220208)

ရန္ကုန္တိုင္းဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း(၂၆)ရပ္ကြက္ရြာမဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ေပးမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားကလိမ္ညာေခၚယူၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ေဟာေျပာစည္းရံုးသည္ဟုကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွ ေျပာသည္။ (DVB 220208)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာ lbrahim Gambari သည္လာမည့္မတ္လဆန္းျမန္မာႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ခ်ိန္တြင္အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ (RFA 230208)

ဒီလိုေျပာၾကားျခင္းဟာ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလည္း မရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာတာျဖစ္တယ္၊ အခုလိုေျပာၾကားျခင္းဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုႏိုင္ငံေရးအရထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ ျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုေျပာဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္”ဟု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ပါ၀င္အေရြးခံခြင့္ မရွိဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Mizzima 250208)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔့ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ယမန္ေန႔ထုတ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေ၀ဖန္ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 250208)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕့ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ျပည္တြင္း၌ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ေရးလမ္းစဥ္ကို ဆက္မလုပ္ဘဲနအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုကို လက္ခံကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ အေရြးခံသင့္သည္ဟုနအဖစစ္အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာတြင္ယေန႔ေဖာ္ျပလိုက္ သည္။ (NLM 260208)

ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ၾကီးနား၌ေမလတြင္က်င္းပမယ့္လူထူဆႏၵခံယူပြဲအ တြက္ ရည္ရြယ္ကာျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း၀င္မ်ားက ယခုလ ၂၃ ရက္ေန ့မွစ၍ ေဒသခံမ်ားအား မက္လံုးမ်ားေပးကာ လုိက္လံစည္းရံုးေနသည္။ (Mizzima 260208)့

နအဖက၎တို႔ေေရးဆြဲသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားလာမည့္ေမလတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုက၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾကရန္အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ဘာသာႀကီး(၄)ရပ္မွ ပူးတြဲ၍ ယမန္ေန ့က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္ (NEJ 260208)

နအဖစစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးက်ြတ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လူံ႔ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကိုေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည့္ဥပေဒ သစ္ကို ျပဌန္းလိုက္သည္။ (MRTV/NLM 270208)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲသည္ လက္ရွိႀကံဳေတြ ့ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး။ အပါအ၀င္တိုင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမည့္အဆင့္ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန ့က ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ဖန္လိုက္သည္။ (NEJ 270208)

လာမည့္ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳဆႏၵခံယူပြဲအားေႏွာက္ယွက္သူမ်ားကိုျပင္းထန္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို မဲေပးပိုင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ယမန္ေန႔က နအဖထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပ ထားသည္။ (Irrawaddy 270208)

၂၀၀၈ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးက်ြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို နအဖ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၃/၂၀၀၈) ျဖင့္ ယမန္ေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (The Mirror 270208)

နအဖစစ္အစိုးရက ေမလ၌ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္ ယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 280208)

ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ကန္႔ကြက္မဲေပးျခင္းနည္းျဖင့္နအဖစစ္အစိုးရကို အလဲထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယေန ့ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Mizzima 280208)

နအဖမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ယခုလ(၂၆)ရက္ေန ့က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယေန႔အထူးေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 280208)

ျမန္မာစစ္အစိုးရမွစီစဥ္ေနသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလူထုဆႏၵခံယူပြဲ အစီအစဥ္ အစားပိုမိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းျပီးအမ်ားစုပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္မည့္အစီအစဥ္မ်ဳိးျဖစ္ေရးျပန္ လည္စဥ္းစားရန္နအဖစစ္အစိုးရကိုဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ကုလသမဂၢအ ထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာ lbrahim Gambariက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 290208)

နအဖစစ္အစိုးရမွ စီစဥ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္ မဲေပးၾကရန္ ျပည္ပေရာက္ NCUB/NCGUB/ENC/WLB/FDB/SYCB ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဆံုရပ္ NYF တို ့ကယမန္ေန ့တြင္စုေပါင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။ (DVB/NEJ 290208)

လာမည့္ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည့္အႀကိဳလုပ္ငန္း စဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ဧည့္စာရင္းအျဖစ္ ေနထိုင္သူအားလံုးကို ယာယီ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏိူးေဆာ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 290208)

နအဖစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒသည္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ဦးမတည္ဘဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစ သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အထူးေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (DVB 290208)

နအဖမွေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚတရား၀င္သေဘာထားထုတ္ျပန္ေပးရန္အပါအ ၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆)ခ်က္ကိုယေန႔ျပဳလုပ္သည့္မိတၱီလာခရိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ (DVB 010308)

အိႏၵိယအေျခစိုက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္ နအဖ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ကန္ ့ကြက္သည့္ဆႏၵျပပြဲကို ယေန႔နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိဂ်န္တားမန္တားပန္းၿခံအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 010308)

အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏အဲန္အဲလ္ဒီပါတီတို႔အားမလြဲမေသြပါ၀င္ေစရန္အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္၀ါရင့္အမတ္မ်ားမွ နအဖအား ကန္ ့ကြက္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (BKK/VOA 010308)

စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ ကြက္ရန္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ (VOA 010308)

”ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္အမ်ဳိးသားညီလာခံအထိတက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးျပီး လမ္းျပေျမပံုကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ယေန႔လယ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေခတ္ႏွင့္မတူေအာင္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကၿပီး၊ယခုအတိုင္းသာဆက္ လက္ေထာက္ခံလွ်င္ ယခုထက္မက ႀကီးပြားလာလိမ့္မည္”ဟု ယေန ့ေပးပို ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြ၏ေတာင္သူလယ္သမားေန႔သ၀ဏ္လြာတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။ (DVB 020308)

”နအဖစစ္အစိုးလက္ထက္မွာရွိတဲ့လယ္သမားက၀တ္စရာေတာင္မွမရွိ၊လန္ကြတ္တီနဲ႔ေနရမဲ့ဘ၀မ်ဳိးဆိုေတာ့ဒီလိုလူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊အခုမဲေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတာင္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး၊လူေတြကညစ္ေနျပီ၊ညစ္ေနတဲ့အတြက္လမ္းမေပၚထြက္မယ္၊ဘယ္သူစမလဲဆိုတာကိုေစာင့္ေနတယ္ဆိုတာနအဖအစိုးရကိုေျပာလိုက္မယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရြ သ၀ဏ္လြာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနဦးေအးျမင့္က တုန္ ့ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 020308)

နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုႀကိဳတင္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသည့္လူပ္ရွားမူကိုထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕BLSOကစတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 030308)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟံသာ၀တီကားပြဲစားတန္းသို႔ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ ့၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး အေျခခံ ဥပေဒျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲကိုေထာက္ခံမူေပးရန္စည္းရံုးစဥ္ကားပြဲစားသံုးဦးက ”မင္းတို ့အခ်ိန္ကုန္မခံပါနဲ ့ကြာ ငါတို ့က ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္လည္း NLD ကိုပဲ မဲေပးအံုး မွာပါ”ဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ပြဲစားသံုးဦးကို ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲအားသေရာ္ေလွာင္ေျပာင္သည္ဟုဆိုကာျပီးခဲ့သည့္(၂၉)ရက္ေန႔ကရဲမ်ားလာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ (Irrawaddy 030308)

နအဖကဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္အေသးစိတ္အေျခခံမူအခ်က္အလက္မ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်ရာမွာ ၀ယ္ယူသူ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 040308)

စစ္အစိုးရက မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ပေလာင္ေဒသအတြင္းဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ စည္းရံုးလူံေဆာ္သြားမည္ဟု ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးPSLF၊ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး ႏွင့္ ပေလာင္ လူငယ္လုပ္ငန္းကြန္ယက္တို ့က ယမန္ေန ့တြင္ ညွိႏိူင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (NEJ/DVB 040308)

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ သံယာေတာ္မ်ားသည္ ယမန္ေန ့တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိအမပူရအရပ္ႏွင့္ရတနာပံုတကၠသိုလ္တို႔၌နအဖစစ္အစိုးရ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအားဆန္႔က်င္သည့္အဂၤလိပ္ႏွင့္ျမန္မာလိုေရးသားထားသည့္ ပိုစတာလူပ္ရွားမူတိုက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 040308)

နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား ဆန္႔က်င္ကြက္သည့္ လူထုဆႏၵခံယူမူ အစီအစဥ္ကိုအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)မေလးရွားဌာနခြဲက ယေန ့စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ050308)

”ကတိမတည္သည့္စစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ကတိမ်ားကို ဘယ္လိုမွယံုၾကည္စရာ မရွိသည့္ အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ယံုမွတပါး တျခားမရွိဘူး”ဟု ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီCRPPအတြင္းေရးမွဴးဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။ (DVB 050308)

တရားမွ်တေသာလူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ေစရန္အတြက္ကုလသမဂၢႏွင့္ကေမာၻဒီးယား မ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ေပးရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေ၀ဖန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၅/၉၆ ဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကို ျပန္လြတ္ေပးရန္တို ့အတြက္ မစၥတာ lbrahim Gambari အေနျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားေစလိုသည္ဟု ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာသည္။ (NEJ 060308)

စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုကို lbrahim Gambari က တားဆီးႏိုင္မည့္ပံု မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ban Ki-moon ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေနျပီဟု ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။ (DVB 060308)

နအဖ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား အတည္ျပဳမည့္ လူထုဆႏၵခံ ယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည္။ (Irrawaddy 070308)

နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအားလူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ စည္းရံုးလံူ ့ေဆာ္မူမ်ားကို ေအာင္ဆန္းမ်ဳိးဆက္အဖြဲ ့ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္း အရံုး GW တို႔ကယခုအပတ္အစာပိုင္းတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၡဘာသာ၀င္ ကိုရင္တစ္ပါးက သပိတ္ကို ေမွာက္လ်က္ကိုင္ထားပံုႏွင့္”ကန္ ့ကြက္ၾကစို ့”ဟူေသာ စာသားမ်ားပါ၀င္ေသာစေတကာမ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုေအာင္ဆန္းမ်ဳိးဆက္အဖြဲ ့ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 070308)
နအဖမွ ဦးစီးေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွ မွ်တမွန္ကန္မူမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီးျပည္သူမ်ားကိုအသိေပးေရးတြင္ လမ္းျပလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ သာသနာဥေသွ်ာင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာ့ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ကေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ခြဲမ်ား ကိုယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ (DVB 070308)

နအဖစစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္ ့က်င္ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္းေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံလက္ရွိအာဏာရ African National Congress(ANC)မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံသား(၃၀၀)ခန္ ့သည္ ယေန ့ျမန္မာသံရံုးေရွ ့တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 070308)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းသံုးရက္ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလူထုဆႏၵခံယူပြဲအားကန္႔ကြက္မဲေပးရန္တိုက္တြန္းစာျဖန့္သည့္လူပ္ရွားမူမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသကဲ့သို႔အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွလည္းတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔လံုၿခံဳေရးပိုမိုတင္းက်ပ္ေနသည္ဟု ယေန ့နံနက္ ျမင္ေတြ ့ေနရသူမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 070308)

နအဖ၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ နအဖျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္းက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ထပ္မံေရးဆြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ ကို ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ lbrahim Gambari ကို ေျပာဆိုလိုက္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (VOA 070308)

နအဖ၏လူထုလက္မခံႏိုင္တဖက္သတ္အာဏာရွင္ဖက္ယိမ္းသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕ စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓမၼလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အာဆီယံမွ လားလားမွ လက္မခံ ထိုက္ေၾကာင္း၊ လူထုလက္ခံႏိုင္သည့္ ျပင္ဆင္မူျပဳမွ အာဆီယံမွ လက္ခံရန္ဟု လူပ္ရွားသူ မ်ားက ေၾကညာသည္။ (JKT/VOA 070308)

နအဖကေရးဆြဲၿပီးစီးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္နအဖ၏လမ္းျပေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာဂမ္ဘာရီကို နအဖ က ေျပာၾကားသည္။ (RFA 080308)

နအဖစစ္အစိုးရကေမလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုမဲမထည့္ၾကဘဲဆန္႔က်င္ၾကရန္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ NCUB က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 080308)

ျမန္မာ့အမ်ဳိးထုႀကီးခံစားေနရသည့္ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကို ဆက္လက္ရင္မဆိုင္ရေရးအတြက္ နအဖမွ က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ထိုင္းအေျခစိုက္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB က ယေန႔တိုက္တြန္းႏိူးေဆာ္လိုက္သည္။ (DVB 080308)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခံခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ေၾကာင္း နအဖ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းမွ ဆိုသည္။ (AFP/ VOA 080308)

ေမလတြင္က်င္းပမည့္အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကုလသ မဂၢ၏အဆိုျပဳခ်က္ကိုနအဖကပယ္ခ်ၿပီး၊ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာင္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တဦးက၎ကိစၥသည္တိုင္းျပည္၏ျပည္တြင္းေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥျဖစ္သ ျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ (RFA 090308)

ဆႏၵခံယူပြဲကိုႏိုင္ငံတကာမွယံုၾကည္မူရွိလာေစရန္အတြက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားကိုဖိတ္ၾကားေစလိုေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္မစၥတာ lbrahim Gambari ၏ အႀကံဳျပဳခ်က္ကို ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ ဦးေသာင္းၫြန္ ့က ပယ္ခ်လိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ Ms Gloria Arroyo ကကုလသမဂၢအႀကံျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (RFA 090308)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ ့နယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား စည္းရံုးေရၚဆင္းရာ၌ ျပည္သူမ်ားကို မက္လံုးေပး ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အျပင္ စည္းရံုးေရၚဆင္းသူမ်ား၏ စရိတ္ကိုပါ ေဒသခံမ်ားက စိုက္ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 090308)

ယခုလတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ နအဖ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဖြံ ့အဖြဲ ့၀င္မ်ားက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္မိသားစုမ်ားအတြင္းရွိခရီးလြန္ေနသူမ်ားႏွင့္ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 100308)

အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၏ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားကို စစ္အစိုး၏နယ္ေျမခံစစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားကဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား မ်ား လိုက္လံေမးျမန္းေနသျဖင့္”စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္း၊သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုအရင္လုပ္သင့္သည္”ဟု သေဘာထားရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ယမန္ေန ့တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (NEJ 100308)

နအဖက စစ္တပ္ႀကီးစိုးမူကို အာမခံေပးမယ့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ါဒျဖန္႔ရုပ္ရွင္တခု ရိုက္ကူးရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 110308)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္သံယာထုႏွင့္လူထုကို သံယာ့ဥေသ်ာင္အဖြဲ႕(ထိုင္းဌာနခြဲ)က ေၾကညာတိုက္ တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 110308)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(ဗဟို)တြင္ ယေန႔နံနက္က်င္းပသည့္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ရခိုင္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၌ ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ (DVB 110308)

(၁) နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခြင့္ရသည္အထိ လံုး၀အေရာက္မခံ။
(၂) ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ ့စည္းရံုးေရး အဖြဲ႕၀င္ အားလံုး ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္သည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျမန္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္။(၃)ျပည္သူလူထုကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျပည္သူလူထုေရွ႕မွမားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး လက္ေတြ ့က်က် ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

နအဖစစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၎တို ့ေရြးေကာက္ပြဲအား မဲေပးရန္ အတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူေဒသတေလွ်ာက္ရွိ မြန္ႏွင့္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားမွ လူမ်ားကို ယာယီႏိုင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 120308)

”၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား”ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္”နအဖ ဖြဲ ့စည္းပံု လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္ ့က်င္ၾကစို ့”ဟု ေရးသားထားသည့္ ပိုစတာမ်ားကို အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္၌ ယေန ့နံနက္ ကပ္ထားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ ့ရွိသူက ေျပာသည္။ (DVB 120308)

နအဖက လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ ့တြင္ မဲရံုမွဴးမ်ားကို လွ်ဳိ ့၀ွက္ခန္ ့အပ္ တာ၀န္ ေပးမူမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 130308)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိမယက၊ရယကအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေဌး၀င္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဦးေမာင္ဦးတို႔ကျပည္သူမ်ားဆႏၵခံယူပြဲကိုေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကရန္ စည္းရံုးမဲဆြယ္ ေစခို္င္းေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 130308)

နအဖစစ္အစိုးရ ဦးစီးၿပီး ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ NCUB က ယေန ့ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 130308)

နအဖစစ္အစိုးရကေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ညီညီညာညာ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ရန္အင္းစိတ္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ သံယာ့တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ကမၻီရက ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို တိုက္တြန္းမိန္႔ၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေထာင္၀င္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ အရွင္ကမၻီရ ၏ အစ္မေတာ္ မခင္သူေဌးက ေျပာသည္။ (DVB 130308)

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္မ်ား ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ထုတ္ေပးေနျခင္းကို ျပည္သူအမ်ားစုက စိတ္၀င္စားမူ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB130308)

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႕အသင္းတို႔ဦးစီးၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ား တြင္ ျပည္လံုးက်ြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ နအဖ ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံမူ(၁၀၄)ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း လက္မွတ္လိုက္စုေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား က ေျပာသည္။ (DVB 130308)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ကစစ္အစိုးရအားေ၀ဖန္သည့္ အထူးေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 140308)

နအဖဖြဲ႕စည္းပံု လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို လူထုဆႏၵျပပြဲအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၾကရန္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ယေန႔ျပည္သူမ်ားသို႔ပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္တိုက္တြန္း လိုက္သည္။ (DVB 140308)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ လမ္းျပေျမပံုကို မေျပာင္းမလဲမခ်င္း ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စစ္ေရးတို ့ျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္မည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ေစာေဒးဗစ္သာ့ကေဘာက ေျပာသည္။ (DVB 140308)

နအဖစစ္အစိုးရမွ ဦးစီးက်င္းပမည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္ ့ကြက္ ေၾကာင္း ယမန္ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (DVB 140308)

နအဖက ၿမိဳ ့နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အသီးသီးတြင္ လူစာရင္းေကာက္ယူၿပီး မွတ္ပံုတင္ မရွိေသးသူမ်ားကို မဲေပးႏိုင္ရန္ ယာယီ မွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (Irrawaddy 170308)

ျမန္မာစစ္အစိုးရက်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တတ္ႏိုင္သေရြ႔ အားလံုးပါ၀င္မွဳရွိေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးရန္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ibrahim Gambari က ယမန္ေန႔၌ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 190308)

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရရွည္တည္ၿမဲေစမည့္ အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲကို လုံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မီတီ၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ ့၀င္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 190308)

ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ခရိုင္ နမ့္ခန္း၊ မန္ ့ဟီးရိုးႏွင့္ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ နအဖ ဖဲြ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေန ေထာက္ခံရန္ လ၀က အရာရွိမ်ားက ေဒသခံမ်ားအား ေျပာဆို စည္းရံုးေနသည္။ (Mizzima 200308)

နအဖလူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ က်င္းပမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းပံုမူၾကမ္းကို ဆန္ ့က်င္ကြန္ ့ကြက္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF က ယေန ့က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန ့၌ ေၾကညာသည္။ (NEJ 200308)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္၍ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ ့အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိသည္မွာ တာ၀န္မဲ့ရာေရာက္သည္ဟု ၀ါရင့္သတင္းစာ ဆရာႀကီး လူထုဦးစိန္၀င္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 200308)

နအဖ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ လူငယ္ျပန္လည္ဖြြဲ ့စည္းေရးအဖြဲ ့ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္လူငယ္မ်ား၏ ယခုလ(၇)ရက္ေန ့ သေဘာ ထား ေၾကညာခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း စသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုလ(၁၅)ရက္ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ ့နယ္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ လူငယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (DVB 200308)

နအဖစစ္အုပ္စု၏ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္ဥကၠလာ NLD လူငယ္ အဖြဲ ့မွ ရူတ္ခ်ကန္ ့ကြက္လိုက္သည္။ (DVB 200308)

ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းဆႏၵခံယူပြဲသည္ မိမိတို ့ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ SNLD မွ ယေန ့ထုတ္ျပန္သည္။ (DVB 200308)

နမ့္ခမ္းၿမိဳ ့နယ္ ပန္ေဆးေက်းရြာတြင္ ျပည္သူ ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ ပန္ေဆးေက်ာ္ျမင့္သည္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲမေပးရန္ႏွင့္ မေထာက္ခံပါက တစ္ရြာလံုးကို နအဖစစ္အစိုးရက ေမာင္းထုတ္မည္ဟု စည္းရံုးၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 200308)

ကိုယ္ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိၿပီး တည္ၾကည္ခိုင္မာသည့္ အစိုးရမ်ဳိး လိုခ်င္သည္ဆိုပါလွ်င္ ေမလတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ျပည္သူမ်ား မဲရံုသို ့သြားေရာက္ ကန္ ့ကြက္မဲထည့္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္စာမ်ား မူဆယ္ၿမိဳ ့တြင္ ယေန ့လိုက္လံျဖန္ ့ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 200308)

“အနာဂတ္မွာ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းေတြ ဆက္လက္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အတြက္ အာမခံေပးႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြကို ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း မွာ ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ယခုလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားသည္။ (The Myanmar Times 14 - 200308)

နအဖစစ္အစိုးရမွ ဦးစီးျပဳလုပ္မည့္ ေမလလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို မဲဆြယ္စည္းရံုးေပးမည္ မဟုတ္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့ KIO ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 220308)

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းရွိ အေရွ႔ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ တာဝတကၠသိုလ္၊ ရြာသာႀကီးရွိ စီးပြါးေရး တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆန္႔က်င္မဲေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူ လူထုကို စည္းရံုးေျပာဆိုတိုက္တြန္းၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္ထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား
ျဖန္႔ေဝေနသည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက လိုက္လံစံုစမ္းေနၿပီး ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ တဆင့္ ေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းထုတ္သည္အထိ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးေျပာဆိုေန ေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 220308)

နအဖစစ္အစိုးရက်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲ ေပးသင့္ မေပးသင့္ ျပည္သူမ်ား ဒြိဟျဖစ္ေနၾကၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လာေရာက္ အႀကံဉာဏ္ေတာင္း ေမးျမန္းျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 220308)

စစ္တပ္ထဲမွ အရာရိွ၊ အရာခံတပ္သားမ်ားအား ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ အထက္အရာရိွမ်ားက ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားအပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ား သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ နားမလည္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
(Irrawaddy 240308)

စစ္တပ္ထဲ၌ အရာရွိအရာခံ တပ္သားမ်ားအား ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ အထက္ အရာရွိ အဆင့္ဆင့္က ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားအပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ား သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို နားမလည္ၾကေၾကာင္း စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ (Irrawaddy 240308)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မူဝါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္အစားထိုးခန္႔အပ္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ ယခုလ(၂၂)ရက္ေန႔ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္တြင္ နအဖအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳမည့္ ေမလျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ
ကို လက္မခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (Mizzima 240308)


နအဖစစ္အစိုးရ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယခုလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 240308)
(၁) နအဖက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း။
(၂) လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း။
(၃) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲအား အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ပါက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


နအဖစစ္အစိုးရက ထုတ္ေဝသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရန္ အေျခခံမူမ်ားစာအုပ္ ေရာင္းေကာင္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ကုန္သည္လမ္း စာေပဗိမာန္အေရာင္းဆိုင္မွ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 250308)


နအဖဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ တဝန္း ၿမိဳ႔ႀကီးအခ်ိဳ႔တြင္ ျပည္သူမ်ားက NO တံဆိပ္ပါ တီရွပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္လာၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္လာေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 250308)

နအဖ က ထုတ္ေဝသည့္ အေျခခံမူၾကမ္း စာအုပ္သည္ ေရာင္းေကာင္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔၊ ကုန္သည္လမ္း စာေပဗိမာန္အေရာင္းဆုိင္မွ တာဝန္ခံတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 250308)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အား ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔အတြင္း လူစည္ကားရာ အခ်က္အခ်ာေနရာရွိ အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢက လိုက္လံကပ္ခဲ့
ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 260308)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္ လူငယ္တာဝန္ခံ -၁ ကိုမ်ိဳးသန္းထိုက္အား ရဲကားတစ္စီးျဖင့္ အရပ္ဝတ္ရဲ(၅)ဦးသည္ ယမန္ေန႔သန္းေခါင္ယံတြင္ ေနအိမ္၌ လာေရာက္ ေခၚယူသြားၿပီး စက္တင္ဘၤာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေၾကာင္းႏွင့္ လူထုဆႏၵခံ ယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမ်ား စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ယေန႔နံနက္(၃)နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 260308)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ နအဖစစ္စအိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံ ယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 260308)


နအဖဖမ္းဆီးျခင္းမွ ေရွာင္တိမ္းေနရေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ပုန္းေရွာင္ ေျပးလႊားေနစဥ္ပင္ နအဖ၏ အတုအေယာင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆန္႔က်င္ေရး ကုိ ေရာက္ရာေနရာမွ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
(BKK - AFP/VOA 260308)

စစ္တပ္သည္ အာဏာမမက္ေမာေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပး ျခင္းျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔က်င္းပသည့္ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္
လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 270308)


လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ရခိုင္သံဃာမ်ားပါဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၿမိဳ႔ေတာ္ ဒကၠာမွစ၍ ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ယေန႔စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 270308)

လူဦးေရ(၃ဝ)ခန္႔ ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပသမားမ်ားသည္ “NO” ဟူေသာ စာသားပါဝင္သည့္ ဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအလံႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအလံမ်ားကို လႊင့္ထားကာ စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံၾကရန္ႏွင့္ စစ္ကြၽန္ဘဝသို႔ မေရာက္ ေစေရး ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ စသည္တို႔ ေၾကြးေၾကာ္၍ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔တြင္ ဆႏၵျပၾကသည္ဟု သိရသည္။ (Irrawaddy/DVB 270308)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးမရွည္ေစရန္အတြက္ နအဖစစ္အုပ္စုက မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို တခဲနက္ဆန္႔က်င္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲသြားၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ NCUB က ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 270308)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံုကို မိမိတို႔(၂)ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွာသမၼတ Susilo ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Samak Sundaravej တို ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (RFA 270308)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နအဖစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵမပါပဲ တဖက္သတ္ေရးဆြဲ၍ မၾကာမီျပည္သူ ဆႏၵခံ ယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ George Bush က တရုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ကို ယမန္ေန႔တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(RFA 270308)

ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲနီးကပ္လာသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တုိးရစ္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမႈကုိ နအဖ က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စီစစ္လာသည္။ (Mizzima 270308)

စစ္တပ္သည္ အာဏာမမက္ေမာေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ပါက အရပ္သားအစုိးရကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု နအဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ယေန႔ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။ (NEJ 280308)

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း SSA-S ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS က စစ္အစိုးရ လမ္းျပေျမပံု အေကာင္အထည္ ေဖၚေနမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ အပစ္ခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေန ျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ ပ႗ိညာဥ္မ်ား ေဖါက္ဖ်က္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလိမ္မခံၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (NEJ 280308)

နအဖစစ္အစိုးရသည္ လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း စာအုပ္မ်ားကို အျမန္ဆံုးျဖန္႔ခ်ိရန္ ယမန္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လပတ္အစည္းအေဝးမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (DVB 280308)

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔မ်ားသည္ နအဖ၏ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား သပိတ္ေမွာက္သည္ထက္ သေဘာမတူ မဲထည့္ျခင္းက ထိေရာက္သျဖင့္ သေဘာမတူ မဲေပးျခင္းကုိ အားေပးတုိက္တြန္းေၾကာင္း သိရသည္။ (BKK/VOA 280308)

နအဖစစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿဗိတိသွ် ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အဂၤလိပ္ တရားဥပေဒႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ကာ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဝဖန္ေထာက္ျပရန္ ယေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႔တြင္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရ
သည္။ (RFA 290308)

ရဟန္းသံဃာမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ မိမိတို႔သီတင္းသံုးရာ အရပ္တိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဟာေျပာေပးရန္ အထက္ျမန္မာျပည္ သံဃာ့သမဂၢအဖြဲ႔က ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ယေန႔
မႏၱေလး အမရပူရႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႔ စာသင္တိုက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ (RFA 290308)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲတြင္ “ေထာက္ခံမဲသာ ေပးလိုက္ ၾကစို႔”ဆိုသည့္ စာတမ္းပါစာရြက္မ်ားကို အမည္မသိအဖြဲ႔မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ေဝငွေန ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 310308)
နအဖ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံေရးႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚလာ ရန္ ႏိုင္ငံတကာရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ကူညီပါရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP က ယေန႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။ (Mizzima/RFA 310308)

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ စစ္သား၊ ရဲသားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ား စုေပါင္းကန္႔ကြက္ ၾကရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)က ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (RFA 310308)

နအဖ က ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေရးဆြဲၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္သည္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ မပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Yoma3 010408)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက စည္းရံုးေနသည္ဟု ယေန႔ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပန္လာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 010408)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) စာအုပ္ ကို ျပည္သူမ်ားေလ့လာဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ရန္ မၾကာမီ ျဖန္႔ခ်ိေပးေတာ့မည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည္။ (NEJ 020408)

လာမည့္ေမလတြင္ နအဖစစ္အစိုးရက ဦးစီးက်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲရံုသို႔သြားေရာက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ ျပည္သူ လူထုအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။ (DVB 020408)

“သူဟာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ၁၉၄၇ ေျခခံဥပေဒ၊ မဆလ(ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ) ေခတ္ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ‘ရွင္ႀကီးဝမ္းလည္း ဝင္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ရွင့္ငယ္ဝမ္းလည္း ဝင္ခဲ့ၿပီးၿပီမို႔ ဘယ္အရာဟာ မစင္လဲ ငွက္
ေပ်ာဆိုတာ သိေနၿပီ’ နအဖဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္မဲေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထား တယ္”ဟု စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္ဦး (၈၂)ႏွစ္က ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 020408)

လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ မဲရံုေကာ္မရွင္မ်ားက မဲအစားထိုး ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ လူထု၏ဆႏၵ အစစ္အမွန္ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးၿမိဳ႔နယ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထူးေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆို ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 020408)

ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္မႈ ေခ်ာင္ေျမာင္း႐ုိက္ႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနမႈအတြက္ နအဖအား အေမရိကန္မွ ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ (WTN/VOA 020408)

ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ေပးၿပီး ေမလဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက
ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ယမန္ေန႔ကရရွိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ကိုးကားၿပီး ေအပီသတင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (AP/NEJ/Irrawaddy 030408)


ျပည္သူလူထုလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မဲေပးၾကရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ပန္ၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 030408)

လာမည့္ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ သံုးသပ္ ခ်က္ အျမင္မ်ားကို ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသား ေဖၚျပခြင့္ မရွိဟု ရန္ကုန္ ရွိ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 030408)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပန္ၾကားထားၿပီး မဲေပးသည့္အခါ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေၾကညာခ်က္ သီးသန္႔ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 030408)

နအဖဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB/RFA 030408)

နအဖစစ္အစိုးရမွက်င္းပမည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီးက ေၾကညာေနၾကသကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ENCမွ
ကန္႔ကြက္ မဲေပးၾကရန္ ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (RFA 030408)


နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား မဲရံုသြားၿပီး ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီး အိုင္တီနည္းပညာမ်ားသံုး၍ ကမၻာသိေအာင္ ေဖၚထုတ္ၾကရန္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗကသ) က ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းလိုက္ သည္။ (DVB 040308)

လာမည့္ေမလ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ မဲရံုသို႔သြားၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာ၊ သာစည္ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႔တို႔မွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္သည္။ (DVB 040408)

မႏၱေလးတုိင္းရိွ ဝံသာႏုဆုိသည့္အဖြဲ႔က လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ ယခု လဆန္းပုိင္းတြင္ မႏၱေလး၌ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ (Mizzima 040408)

ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲအား မျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္ အတိအလင္း ေၾကညာထားသည္ဟု နအဖပုိင္ သတင္းစာမွာ ယေန႔စြပ္စြဲ ေရးသားခဲ့သည္။
(Yoma3 040408)

ေမလလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ဗံုးခြဲ တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကံစည္ေနသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ နအဖ သတင္းစာမ်ားတြင္ စြပ္စြဲေရးသား ထားသည္။ (RFA/DVB 050408)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိရန္ ယမန္ေန႔၌ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ အင္အားႀကီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ (၃)ႏိုင္ငံက နအဖစစ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (RFA 050408)

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္သည္ စစ္တပ္(အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား) အတြက္မဟုတ္ဟု နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္မွ ဆုိသည္။ (RGN-AFP/VOA 060408)

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ျပည္သူလူထုအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က ေၾကညာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈမ်ား စတင္လုပ္ေနသည္ဟု NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္
ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ (NEJ 070408)

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္သည့္ နအဖဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ ENC က ယေန႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 070408)

နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ျပည္သူလူထုကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ အေရွ႔ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ သန္လ်င္နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ သမဝါယမေကာလိပ္တို႔က ေက်ာင္းသားမ်ား စုေပါင္းၿပီး ယေန႔ၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ပန္ၾကားလိုက္သည္။ (DVB 070408)

လာမည့္ေမလ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ ထုတ္ေဖၚခြင့္ရေရးအတြက္ အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ယခုလ(၄)ရက္ေန႔ တာေမြၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး၌ က်င္းပသည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္ လူငယ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေပါင္းစံုလူငယ္ အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (DVB 070408)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲမေပးလွ်င္ အလုပ္ထုတ္ပစ္မည္ဟု အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားကို မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႔နယ္ အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႔က ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္၊ (DVB 070408)

ၿပီးခဲ့သည့္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကိုေအးလြင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႔သို႔ လာေရာက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၎တို႔ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည္ဆိုသည့္ စာရြက္မ်ားကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႔မေစ်းႏွင့္ ဂ်ီတီစီေက်ာင္းေရွ႔တို႔တြင္ လိုက္လံေဝငွသြားေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အတားအဆီးမ်ား မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 070408)

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲရံုသို႔ မပ်က္မကြက္ သြားေရာက္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ သည္ ယေန႔ကာလ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယမန္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အတိုက္အခံ တပ္ေပါင္းစုမ်ား၏ ပူးတြဲတိုက္တြန္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ (NEJ 080408)

စစ္အစိုးရျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ေရး No campaign လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႔ခံမ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080408)

လြန္ခဲ့သည့္(၁ဝ)ရက္ခန္႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အရွင္ဂမၻီရကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရာ အရွင္ဂမၻီရမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္မိန္႔ၾကားလိုက္သည္ဟု ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ သည့္ အစ္မေတာ္ မခင္သူေဌးက ေျပာသည္။ (DVB 080408)

နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျဖစ္သြားပါက ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးမ်ားသည္ အၿပီးအပိုင္ ေခ်ဖ်က္ ၿပီး ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တိုင္း
စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔က ထိုမူၾကမ္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ယခုလ(၇)ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ (NEJ 090408)

စစ္အစိုးရေရးဆြဲသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေးမူၾကမ္း ၂ဝဝ၈ စာအုပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အစိုးရ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ က်ပ္(၁,ဝဝဝ)ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 090408)

“တခ်ိဳ႔က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တျဖည္းျဖည္းေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္သြားၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။ ခုဟာက နအဖက သူတို႔ရဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝမျပင္ပါနဲ႔လို႔ အတိအလင္းေျပာလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ”ဟု နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ား ေကာင္စီ BLC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ထူးက ေဝဖန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္၊(Irrawaddy 090408)

ေမလဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေသခ်ာေသာ လွ်ိဳ႔ဝွက္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္က ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 090408)

နအဖဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္၌ “ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး” ဆိုသည့္ စကားလံုးအစား “ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္”အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈၾကရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 090408)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္တိုး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ယမန္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ (The Mirror 100408)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳဆႏၵခံယူပြဲသည္ လြပ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က အထူးေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Irrawaddy 100408)

ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ မဲရံုမွဴး လမ္းၫႊန္ စာအုပ္ထဲတြင္ မဲလက္မွတ္ေပၚမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ၌ ေဘာပင္ျဖင့္ အမွန္ျခစ္ လကၡဏာမွန္သမွ်ကုိ ေထာက္ခံမဲဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ် ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ (DVB 100408)

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနေသာ မူဆယ္ခရိုင္ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ႀကံ့ဖြံ႔ အတြင္းေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္(၃) ဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္ (၅ဝ)ႏွစ္ကို ယမန္ေန႔ည၌ လူ(၃)ဦးပါဝင္ေသာ ေသနတ္သမားမ်ားက ေနအိမ္ၿခံဝတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္သတ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 100408)

ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မည္ဟု နအဖ စစ္အုပ္စုက ေၾကညာလိုက္သည့္ေန႔၌ပင္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သတင္းစာထဲ၌ ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံျခား သံ႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကို ေထာက္ခံအားေပး ျခင္းမလုပ္ရန္ သတိေပးထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးၿပီး သတိေပးလိုက္သည္။ (AFP/VOA 100408)

စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံလိုက္ပါက ရွမ္းျပည္သည္ ဒုတိယတန္းစား ျပည္ေထာင္စုမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾကရန္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးေရႊအံုးမွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ရွမ္းျပည္သူ လူထုကို ပန္ၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 110408)

ယခုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္သားမ်ားကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႔အေျခစိုက္ ခလရ(၃၈)မွ အမည္မေဖၚလိုသူ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 110408)

ကိုေအးလြင္ ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ)အဖြဲ႔က ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း လွည့္လည္ကာ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေထာက္ခံမဲေပးရန္ ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ား လိုက္လံေဝငွေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ (NEJ 110408)

မႏၱေလးတိုင္း သာစည္ႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ မ်ားက မဲရံုေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားထံမွ အတင္း အက်ပ္ ေငြေၾကးေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 110408)

နအဖဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္ကြက္ရန္ စာမ်ား အား မႏၱေလးၿမိဳ႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုက္ကပ္ေနသည္ဟု ၿမိဳ႔ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 110408)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးခြင့္ေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (DVB 110408)

အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ No Vote ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး လႈပ္ရွားမႈကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႔အဝင္ရွိ သုႆန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သိရ ေၾကာင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႔ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 110408)

နအဖစစ္အုပ္စု၏ အေျခခံဥပေဒသည္ အမွန္တရားကုိ လုိလားေနၾကေသာလူထုအတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ ဦးမတည္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရ Sean Mc Cormack မွ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (BKK/VOA 110408)

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စိတ္ဝင္စားမႈ မျပေသာ္ လည္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းမူၾကမ္းအား ေထာက္ခံမဲေပးရန္ တိုက္တြန္း၊ အမိန္႔ေပး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး ေနသည္ဟု ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာ ဦးခြန္စိုင္းက ေျပာသည္။ (DVB 120408)

ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္၌ နအဖႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားရသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၾကားမေနပဲ အားလံုးကန္႔ကြက္မဲ ေပးသင့္သည္ဟု နယ္စပ္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံု (၇)ဖြဲ႔က ယေန႔ေၾက
ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 120408)

ယမန္ေန႔ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ေဒသခံလူငယ္အခ်ိဳ႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ “ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပးေရး လူထုပန္ၾကားခ်က္” မ်ားကို ေရပက္ခံ ထြက္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဝငွေနစဥ္ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အနီးကပ္ဝိုင္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္
လာေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုက ၾကားခံကာေပးလိုက္သျဖင့္ စာေဝေသာ လူငယ္မ်ား လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း လႈိင္သာယာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 140408)

ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အစစ္ အမွန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Paulo Sergio Pinheiro က ေျပာၾကားေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (DVB 150408)

ယေန႔ သႀကၤန္ဒုတိယ အၾကတ္ေန႔ မႏၱေလးတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား ဦးစီးသည့္ အလွျပ ကားမ်ား၌ “မဲရံုကိုသြားၾကစို႔၊ ေထာက္ခံမဲေပးၾကစို႔”ဆိုသည့္ ဆိုငး္ဘုတ္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ ထားၿပီး စည္းရံုးေရးဆင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု မႏၱလာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(DVB 150408)

ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး စသည့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေမ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵ ခံယူပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ရွိရမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 160408)

“နအဖအစိုးရသံရံုးမ်ားဆီ အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ေမ(၁ဝ)ရက္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာက္ခံမဲကိုသာ လိုခ်င္ပါတယ္” လို႔ အခြန္ ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ နအဖသံရံုးက စာပို႔ထားသည္ဟု စကၤာပူရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာ သည္။ (DVB 160408)

စကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ၂ဝဝ၈ အတည္ျပဳ ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးၾကရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးက ဖိတ္ၾကားသည့္ အေပၚ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လိုလားသူမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန
ေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 170408)

နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ”ဟု နအဖဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ-၄၄၅တြင္ ထည့္သြင္း ထားျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် လက္မခံႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီ BLC ႏွင့္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ဂလိုဘယ္ဂ်ပ္စတစ္စင္တာ Global Jystice Center ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 170408)

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မဲေပးၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ သံရံုးအသီးသီးက ၫႊန္ၾကားစာမ်ားထုတ္ျပန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 170408)

နအဖစစ္အစိုးရက လာမည့္ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ယာယီအိမ္ေထာင္စု စာရင္းႏွင့္ ယာယီႏိုင္ငံသား သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သူမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 180408)

ဆႏၵခံယူပြဲကို စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုး၌ ယခုလ(၂၅)ရက္ေန႔မွ (၂၉)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူတို႔အေနျဖင့္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာသံရံုးသို႔ လာေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္ဟု တရားဝင္ဖိတ္စာမ်ား ျဖန္႔ေဝလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 180408)

ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျခအေန မ်ားသည္ လူမ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္ေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္သည္ဟု ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒန္ဘေရာင္း၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Michael Williams က ယေန႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 180408)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ (ၾသစေၾတးလ်ဌာနခြဲ)က စစ္အစိုးရ၏ ဆႏၵ ခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႔တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု စုေပါင္းခ်ီတက္ပြဲႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲကို ယခုလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။
(DVB 210408)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ လႈပ္ရွားသည့္ No ကမ္ပိန္း လႈပ္ရွားမႈ ယခုလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႔၌ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 210408)

ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဆႏၵမဲေပးပြဲ၌ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္ ကခ်င္ျျပည္နယ္ရွိ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုကို တယ္လီဖုန္း၊ ဆန္စသည့္ ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးစည္းရံုးေနသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကခ်င္သတင္းဌာတ အယ္ဒီ
တာ လဖိုင္ေနာ္ဒင္းက ေျပာသည္။ (DVB 210408)

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ လႈံ႔ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ မဲရံုမွဴးမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းဝင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ တူညီ တီရွပ္ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္မႈ
မ်ား ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 210408)

ပန္းဝါအေျခစိုက္ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ မဲထည့္ဝင္မည့္ လူဦးေရ(၃,၆၉၄)ဦး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အားလံုး ေထာက္ခံမဲထည့္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 210408)

ေမလတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္စာမ်ားကို ယခုလ(၁၉)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္ေမာ္ခရိုင္အတြင္း လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ အတိုက္အခံမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 210408)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႔၏ အစည္ကားဆံုးပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ၌ ဆႏၵခံယူပြဲအား ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ ရွမ္း-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာႏွင့္ ေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို ရွမ္းလူငယ္မ်ားက ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 210408)

ယမန္ေန႔ညက ျဖစ္ပြါးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြဲနီးလာခ်ိန္၌ လံုၿခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ခံမဲထည့္လာရန္ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (RFA 210408)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ကာက္ၿမိဳ႔ ျမန္မာသံရံုး၌ နအဖစစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအား ဆႏၵခံယူသည့္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲကို လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ ယေန႔စတင္က်င္းပေၾကာင္း ဆႏၵမဲသြားေပးသူတို႔က ေျပာၾကားသည္။
(NEJ 220408)
ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ေထာက္ခံရန္ ျပင္းထန္စြာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ လူထုကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ေနေသာ္လည္း လူထုကမႈ ထိုသို႔တိုက္တြန္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို၍ကန္႔ကြက္ေနခ်င္ေၾကာင္း ၾကား သိရသည္။ (Irrawaddy 220408)

“ျပည္သူလူထုကို ေထာက္ခံမဲေပးရန္စည္းရံုးဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲ အေရအတြက္မ်ားရင္ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြ ျပန္ေရးဆြဲဖို႔ အစည္းအေဝးေတြ ထပ္ေခၚရမယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ထပ္လုပ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားမ်ား ေပးေစခ်င္ပါတယ္။”ဟု ယခုလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ဟိန္းစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး တင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ မယကဥကၠဌ ဦးေငြတိုး တို႔က ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႔နယ္မွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု လူႀကီးမ်ားဆင့္ေခၚ၍ မယကရံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (S.H.A.N 220408)

ယခုလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႔နယ္ မယက ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေရႊသည္ ၿမိဳ႔နယ္အတြငး္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု လူႀကီးမ်ားအား ေမလ မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ ေခၚယူသင္တန္းေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသင္တန္း၌ “ကိုယ့္ရြာသူ/သားေတြ ေထာက္ခံမဲေပး
ၾကဖို႔ ျပန္ၿပီးသင္ၾကားေပးရမယ္။ ကန္႔ကြက္မဲထည့္သူကို သိရင္ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္နဲ႔ ပိုက္ဆံ ၁သိန္း ဒဏ္တပ္ခံရမယ္”ဟု ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (S.H.A.N 220408)

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးဆြဲလာခဲ့တာမို႔ ပ်က္သြားခဲ့ရင္ ေနာင္ ေရးဖို႔ဆိုတာ အၾကာႀကီးျဖစ္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီဟာကို ႀကိဳးစားၿပီး ေရးထားတာမို႔ အားလံုးက ေထာက္ခံမဲထည့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္”ဟု နအဖႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းသည္ ယခုလ(၁၃)ရက္ေန႔၌ ပဲခူးတိုင္း ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႔ဆံုစည္းရံုး ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 220408)

“စစ္တပ္အစိုးရ၏အစီအစဥ္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမူၾကမ္းကို ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွာပဲ။ ျပည္သူမ်ားၾကားမွာ ေထာက္ခံမဲမေပးေရး စည္းရံုးလႈပ္ေဆာ္ဖို႔ နည္းလမ္းကလြဲ၍ က်ေနာ္တို႔မွာ ျပန္တိုက္စရာ နည္းလမ္းမရွိဘူးေလ”ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ဒု-ဥကၠဌ ႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။ (IMNA 220408)

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားအား ေထာက္ခံမဲထည့္ ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး၊ ယေန႔ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ အစမ္းေလ့က်င့္မႈကို တက္ေရာက္ျခင္း ပ်က္ကြက္ပါက ေနာင္အခြင့္အေရး မ်ားအား ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆရာမမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
(Kaowao News 220408)

နအဖ က လက္ေအာက္ခံ တပ္မႏွင့္ တပ္ရင္းမ်ားမွ စစ္သားမ်ား ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ တပ္ရင္းတရင္းလွ်င္ မဲပံုးတပုံး ထားရိွၿပီး ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ (Yoma3 220408)

ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ေနသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔တြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက No ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အသံတိတ္ ဆႏၵျပကာ မဲေပးရန္ လာသူမ်ားကို ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(NEJ 230408)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဗြၿမိဳ႔နယ္အတြင္း (၂၄)ျပည္ပါ ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္(၄)ေသာင္းေက်ာ္ အား က်ပ္(၁)ေသာင္း (၈)ေထာင္ျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဦးစီး၍ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္း ကာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲရရွိေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 230408)

မၾကာေသးခင္က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုကာ ယင္းေဒသခံမ်ား ေထာက္ခံမဲထည့္ေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနား ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 230408)

မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ အိုင္ကုန္း စက္မႈလယ္ယာစက္ရံုတြင္ စက္မႈလယ္ယာ ၫႊန္ခ်ဳပ္က ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ႏွစ္ဆန္း(၂)ရက္ေန႔တြင္ စက္မႈဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလိုလားလွ်င္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ၎စက္ရံုမွ လုပ္
သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 230408)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ပိုစတာ တိုက္ပြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 230408)

နအဖသံရံုးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈစနစ္သည္ မဲေပးမႈႏွင့္ မဲေရတြက္မႈကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္စနစ္ ခြၽတ္ယြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲလိမ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 230408)

ႀကံ့ဖြံ႔အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ စက္မႈ(၁)ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသ၌ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔တြင္ စည္းရံုးေရး ဆင္းၿပီး ေနာက္ အဂၤါေန႔တြင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၌ No လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္သူ ၿမိဳ႔ခံလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 230408)

ယခုလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ က မဲစာရင္းအားလံုးကို ေနျပည္ေတာ္မွ ေၾကညာမည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ေၾကာင့္ မဲလိမ္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
(Mizzima 230408)

ႏုိင္ငံျခား ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သံရံုးအရပ္သား ဝန္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း (၂ဝဝ၈)အတြက္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾက သည္ဟု သံရံုးဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 240408)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ ရရိွမည္ဟု Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ (NEJ 240408)

ေမလဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ေနထိုင္ထိုင္သူလူဦးေရ (၆)သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၄)သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ကိုးကားၿပီး ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။ (NEJ 240408)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲသည္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံသည့္ ဆႏၵ ခံယူပြဲအသြင္ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုမည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယေန႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီထံ တင္သြင္းမည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။ (AFP/Reuters/NEJ 240408)

စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္းကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အထူးေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
(Irrawaddy 240408)

ယခုလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႔၌ အာဏာပိုင္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ မဲေပးနည္းသရုပ္ျပ ေလ့က်င့္ပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူမ်ား မ်ားေနသည့္အတြက္ နယ္ေျမခံ အာဏာပိုင္မ်ား အက်ပ္ရိုက္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 240408)

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်းရြာအထိသြားေရာက္၍ “ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္လွ်င္ ေထာက္ခံမဲထည့္ၾကပါ”ဟု လိုက္လံေျပာဆို စည္းရံုးေနသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဘန္လ်ံက ေျပာသည္။ (DVB 240408)

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းသည္ မေကြးတိုင္း ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ေက်းရြားမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို ဆင့္ေခၚၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲထည့္ၾကရန္ တိုက္တြန္း စည္းရံုး ေဟာေျပာေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 240408)

လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မဲရံုစရိတ္အတြက္ဆိုၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႔ေပၚမွ ဘိလိယက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးပြဲျပသည့္ ဗီဒီယိုရံုပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ မထည့္မေနရ အလွဴေငြ မ်ား လိုက္လံေကာက္ခံေနသည္ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႔ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 240408)

ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ စက္မႈ(၁)ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက စက္ရံု အလုပ္ သမားမ်ားကို ေထာက္ခံမဲေပးရန္ ဖိအားေပးေနၿပီး စက္ရံုအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းမွ (၁)မဲ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ (၁)မဲ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔မွ (၁)မဲ စုစုေပါင္း မဲသံုးမဲစီ ႀကိဳတင္ေကက္ယူသြားသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (DVB 240408)

လာမည့္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနမွ က်ဘမ္းသေဘာထား စစ္တမ္း တစ္ရပ္ေကာက္ယူခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မည္သို႔မဲေပးရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးပဲ ရွိသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 240408)

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၿခံယူပြဲအတြက္ ျမန္မာသံရံုးတြင္ မဲလာ ထည့္ပါက လူစုလူေဝးႏွင့္ ဆႏၵမူမ်ားမလုပ္ရန္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ စင္ကာပူအစုိးရ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ သည္၊ (RFA 240408)

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ျမန္မာသံရံုးတြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ဆႏၵမဲေပးရက္မ်ားအတြင္း သံရံုးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ ့ ရပ္နားထား မည္ျဖစ္သည္၊ (Mizzima 250408)

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔ႏွင့္ (၁၅)မိုင္ခန္႔ေဝးသည့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေနာင္ပိေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၾၶြဟူးေန႔က ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားက ေထာက္ခံမဲ မထည့္ပါက ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 250408)

ေမလတြင္က်င္းပေတာ့မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳုပ္ NLD က ယမန္ေန႔က အထူး ေၾကညာခ်က္ ၇/ဝ၇/ဝ၈ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 250408)

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႔တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေထာက္ခံမဲထည့္ရန္ အတင္းအက်ပ္ စည္းရံုး ေနသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔စည္းရံုးေရးမွဴး ကိုထြန္းသိန္း(၂၆)ႏွစ္ကို ၎၏ေနအိမ္တြင္ပင္ အရပ္သား ေမာင္ထြန္းလင္း (၁၉)ႏွစ္က ဓါးျဖင့္ (၇)ခ်က္ထိုး၍ သတ္လိုက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်က္ျမင္
သက္ေသမ်ားထံမွ သိရသည္။ (Irrawaddy 250408)

နအဖစစ္အစိုးရက ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အဆိုပါေန႔တြင္ အလုပ္ဆင္းေစၿပီး သက္ဆိုင္ ရာ ဌာနအသီးသီး၌ ထားရွိေသာ မဲပံုးမ်ားတြင္သာ ဆႏၵမဲေပးရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 250408)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံ မဲေပးရန္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိမ်ားက ေျပာဆို စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 250408)

နအဖစစ္အစိုးရမွ ဦးစီးက်င္းပမည့္ ေမလ(၁ဝ)ရက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို လြတ္လပ္မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပင္သစ္လူ႔အခြင့္ေရးရာဝန္ႀကီး ရာမာယဒီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။(DVB 250408)

စကၤာပူရွိ နအဖသံရံုးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵေပးမႈကို ယေန႔စတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားကိုမ်ိဳးက ေျပာသည္။ (DVB 250408)

အစၥေရးၿမိဳ႔ေတာ္ တဲလ္အဗီးၿမိဳ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲကို ယခုလ (၂၃)ရက္ေန႔၌ နအဖသံရံုးမွ လွ်ိဳ႔ဝွက္လုပ္သြားသည့္အေပၚ အစၥေရးႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ (DVB 250408)

မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ေထာက္ခံမဲ ရရွိေရးအတြက္ စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 250408)

ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႔နယ္တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းထဲ သြတ္သြင္းၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးၿပီးၿပီဟု မွတ္ယူၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ တဆင့္သိရသည္။ (DVB 250408)

နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းယူျခင္း ထုတ္ျပန္ ျခင္းမ်ားကုိ နအဖမွတားဆီးမႈအတြက္ RSF ႏွင့္ BMA တုိ႔က ျပစ္တင္ ကန္႔ကြက္ လိုက္သည္။ (BKK-AFP/VOA 250408)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအနက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ အင္အား ေလးသန္းေက်ာ္ မဲေပးခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ‚င္းကေျပာသည္။
(The Myanmar Times 250408)

ေမလ၌က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ လက္ရွိေနထုိင္ရာေဒသ၌ပင္ မဲေပးႏုိင္ ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး နယ္ၿမိဳ႔မ်ားမွ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသူမ်ားအား ယာယီအမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကို ယခုလကုန္တြင္
အၿပီး ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံု တင္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွေဒါင္းကေျပာၾကားသည္။ (The Myanmar Times 2504-010408)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရံုး၌ ယေန႔ စတင္က်င္းပရာ ဆႏၵမဲလာေပးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားအျပားကို ျမန္မာသံရံုးက မဲေပးခြင့္မေပးပဲ ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏အကူအညီျဖင့္ လူစုခြဲခဲ့သည္ဟု ဆႏၵမဲသြားေပးသူတို႔က ေျပာသည္။ (NEJ 260408)

ျပည္လံုးကြၽတ္ႏၵခံယူပြဲ မဲပံုးထဲသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကန္႔ကြက္ထည့္ေနပံု စာရြက္မ်ား ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔အခ်ိဳ႔တြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႔ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 260408)

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႔ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ပထမေန႔၌ မဲလာေပးသူ (၃)ဦး၊ ဒုတိယေန႔၌ မဲလာေပးသူ (၅)ဦးသာရွိၿပီး သံရံုးဝန္ထမ္း အပါအဝင္ (၃ဝ)သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 260408)

မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား သံဃာ့သမဂၢ(အထက္ဗမာျပည္)၊ ျပည္ခ်စ္သားေကာင္း စသည့္အဖြဲ႔မ်ားက ယခုရက္ပိုင္း ေန႔စဥ္လိုလို ျဖန္႔ေဝေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၿမိဳ႔ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(DVB 260408)

မေကြးတိုင္း မင္းဘူးစကုတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေန႔စဥ္လိုလို ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ႀကံ့ဖြံ႔စည္းရံုးေရးမွဴး စိုးလြင္၏ အိမ္တံခါးတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသားမ်ား ေရးသြားသည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 260408)

အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ႀကံ့ဖြံ႔တိုင္းဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းႏွင့္ တယကဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘုန္းေမာ္ေရႊတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ယေန႔ စကုၿမိဳ႔တြင္ ေထာက္ခံမဲေပးေရး စည္းရံုး ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္မည့္ ဓမၼာရံုကိုသြားသည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ No(ႏိုး) ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသားမ်ားကို အနက္ေရာင္ေဆးမ်ားျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ေရးသား ထားေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 260408)

“မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွိသူတိုင္း ေထာက္ခံမဲေပးၾကပါ”ဆိုသည့္ ၆ေပ ၄ေပ ပတ္လည္ဆိုင္းဘုတ္ အခ်ိဳ႔ကို ယခုလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရမည္းသင္းၿမိဳ႔ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ကားလမ္းေဘးတြင္ စိုက္ထူသြားၿပီး ယင္းညမွာပင္ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြသည့္ လူငယ္
အခ်ိဳ႔က စပေရးမႈတ္ေဆးျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္(၃)ခု ခတ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 260408)

မဲရံုမ်ားတြင္ မဲေရတြက္မႈ မွန္ကန္မႈရရွိေစေရးအတြက္ မိတၳီလာၿမိဳ႔နယ္ရွိ မဲရံုတစ္ရံုတြင္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ဦးက်စီ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႔နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး က ေျပာသည္။ (DVB 260408)

နအဖေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ “မီဒီယာလြပ္လပ္ခြင့္ ေပးပါ၊ မေပးရင္ ဒီဆႏၵခံယူပြဲရဲ႔ တရားမွ်တမႈ အဆင့္အတန္းကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ျပင္သစ္အေျခစိုက္ နယ္ျခားမဲ့ သတင္းသမားမ်ားအဖြဲ ့ RSF က နအဖကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 260408)

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ မိမိထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သတင္းမီဒီယာကုိအသုံးခ်လ်က္ သီခ်င္းမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိေထာက္ခံၾကရန္ အတင္းအဓမၼ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (AP/VOA 260408)

နအဖစစ္အစိုးရေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ (၁ဝ)ရက္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ လိုေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာဝန္က်သူ ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႔မွာ နံမည္စာရင္းေပးသည္မွလြဲ၍ မည္သည့္မဲရံုတြင္ မဲေပးရမည္ကို မသိရွိရ
ေသးဟု သိရသည္။ (VOA 270408)


နယ္စပ္အေျခစိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္အမ်ားအျပား၌ အမွန္တကယ္မဲေပးႏိုင္သည့္ လူဦးေရထက္ ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္းအထိ ပိုၿပီး ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ မဲမသမာမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ စံုစမ္းဖြင့္ခ်ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ (NEJ 280408)

“စစ္ဖိနပ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ကန္႔ကြက္မဲေတြ ေပးၾကစို႔”ဆိုသည့္ လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ား ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ဒီေမာဆို၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖယ္ခံုႏွင့္ မိုးၿဗဲလ္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၁၇)ရြာခန္႔၌ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားအဖြဲ႔က ယမန္ေန႔တြင္ စတင္ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ/DVB 280408)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ဝါေရွာင္ေက်းရြာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာလူထုအား ေမ(၁ဝ)ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုစည္းရံုးေနၿပီး မဲရံုေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္အတြက္
တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ (၅ဝဝ)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေငြေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။ (NEJ 280408)

နအဖစစ္အစိုးရ ေရးဆြဲေနသည့္ အေျခခံဥပေဒကို မေက်နပ္သျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာမ်ားက သံရံုးအသီးသီးတြင္ မဲဆႏၵေပးရင္း ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ယခင္အပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ (Irrawaddy 280408)

ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၵဴီက စည္းရံုးေရး ဆင္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။ (Irrawaddy 280408)
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားေပးၾကရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ မဲလိမ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အေထာက္ အထားမွတ္တမ္းမ်ား စနစ္တက်ရယူၿပီး ဖြင့္ခ်ရန္လိုအပ္သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျခင္း(သို႔) အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗကသ) ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (Irrawaddy/DVB 280408)

နအဖစစ္အစုိးရ၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ျပည္သူမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ ထားသည့္ စတစ္ကာကပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယေန႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုးက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 280408)

ေမလ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ဝမ္းတြင္း ၿမိဳ႔နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ လပတ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ
နအဖကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (DVB 280408)

နအဖစစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ မိတၳီလာခရိုင္ သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစည္းအေဝးမွ ျပည္သူလူထုကို တိက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 280408)

မၾကာမီက်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စ္ညးပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္အတြက္ ျမင္းၿခံႏွင့္ ေတာင္သာၿမိဳ႔တို႔တြင္ နအဖ စက္မႈ(၁)ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ကိုယ္တိုင္ ကြငး္ဆင္းစည္းရံုးေနသကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး ပိုစတာကပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 280408)


လာမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြင္း သတင္းစီးဆင္းမႈ တားဆီးရန္အတြက္ အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ကေဖးမ်ား၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ အဆင့္(၃)ဆင့္ခြဲကာ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္ ရန္ စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အမည္ မေဖၚလိုသူ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Mizzima 280408)

ကေနဒါႏိုင္ငံ အိုတာဝါၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔တြင္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ စသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး (၁ဝဝ)ေက်ာ္တို႔သည္ ယခုလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ နအဖဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 280408)

ယမန္ေန႔တြင္ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႔ ေျမႏုရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အသက္(၅ဝ)ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားကို ရယကရံုးသို႔ လိုက္လံ ေခၚယူၿပီး ေထာက္ခံမဲမ်ားထည့္ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 280408)

ယခုလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ စာစစ္ေနသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းခင္က ေခၚယူ၍ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ စည္းရံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (RFA 280408)

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လားရႈိးခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႔နယ္အသီးသီးရွိ မ်က္စိ ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား အခမဲ့ကုသေပးမည္ဟု မက္လံုးေပးလိမ္ေခၚၿပီး ေဆးကုသ လာသူမ်ားအား ရပ္ရြာ၌က်န္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအား ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ၾကရန္ ျပန္ေျပာခိုင္းသည္ဟု တရုတ္နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုသည္။ (SHAN 280408)

ယခုလ(၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇) ရက္မ်ားအတြင္းတြင္ ကရင္နီျပည္ ဒီေမာဆိုႏွင့္ ဖရူဆို ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားကို တစ္ရြာလွ်င္ လူဦးေရ(၁ဝ)ဦးႏႈန္း စစ္တမ္းေကာက္ခံခ်က္ ရယူရာတြင္ ေထာက္ခံမဲထည့္မည့္သူ မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။
(Kantarawaddy Times 280408)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူသစ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ ႏုိင္ဖြယ္ရာျဖစ္မည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Noppadon Pattama က ယမန္ေန႔ည တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (AFP/NEJ 290408)

နအဖဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားကို လက္ထပ္ထားျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံအႀကီး အကဲရာထူးတြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ခြင့္ မရေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုိုေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Noppadon Pattama က ယမန္ေန႔ညတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။(NEJ 290408)

ယေန႔နံနက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႔ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ရွိ ေနရာ(၃)ေနရာမွ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ (၁ဝဝ)ခန္႔အား ရပ္ကြက္ဥကၠဌက သိမ္းဆည္း ရမိၿပီး ျမဝတီရဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 290408)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၄)လမ္းမႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ “ဒို႔အနာဂတ္ ဒို႔ဖန္တီးဖို႔၊ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၾကစို႔” ဟူေသာ ေျမစိုက္ပိုစတာကိုလည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrawaddy 290408)

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲတြင္ကန္႔ကြက္မဲထည့္ပါကဆိုင္မ်ားပိတ္ပစ္မည္ဟု ရန္ကုန္လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိအလွျပင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္အႏွိပ္ခန္းမ်ားကိုျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ မ်ားကယခုလ( ၂၇)ရက္ေန႔တြင္အစည္းအေဝးေခၚယူျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(DVB 290408)
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ားက ေမလဆႏၵခံယူပြဲတြင္မဲထည့္ေရးကိစၥကိုသပိတ္ေမွာက္ထား ၾကသည္ဟုသိရသည္။(DVB 290408)

ယေန႔စစ္ေတြျမိဳ႕ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိုအစည္းအေဝးေခၚယူျပီးအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေထာက္ခံေပးရန္၊ မေထာက္ခံပါကဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားအတည္မျပဳပဲယခုအစိုးရ တာရွည္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနက စည္းရံုးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျမိဳ႕ခံတစ္ ဦးကေျပာသည္။(DVB290408)

မၾကာမီက်င္းပမည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ေရနံေခ်ာင္းျပည္သူမ်ားက ရႏႈန္းျပည့္ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ေသခ်ာသည္ဟု ျမိဳ႕ေပၚႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု(၄၃)အုပ္စု စည္း ရံုးေရးဆင္းလာသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္ မတီ၀င္ ဦးေသာင္းရီက ေျပာသည္။ (DVB 290408)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရပ္ကြပ္မ်ားတြင္ စြမ္းအားရွင္၊ ၾကံ့ဖြံ႕ႏွင့္ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္(၂၄) နာရီအရန္သင့္ျဖစ္ေနရမည္ဟု ျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌက ညြန္ၾကားထားကာ လြန္ခဲ့သည့္(၃)ရက္မွ စ၍ တုတ္ရိုက္၊ေသနတ္ပစ္ သင္တန္းမ်ားေပးေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္သတက္ေသတဏဦးက ေျပာသည္။(Mizzima 290408)

နအဖဖြဲ႕စည္းပံုကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာအားျဖင့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ လင္းၾကီးႏွင့္ဒါးကၽြန္း ေက်းရြာ(၂)ရြာတြင္ ယခုလ(၂၆)ရက္ေန႔၌ ထံုး၊ ေရနံေခ်းတို႔ျဖင့္ အိမ္တိုင္းလိုလို ၾကက္ေျခ ခတ္အမွတ္အသားျဖင့္ေရးဆြဲၾကသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္၊(Mizzima 290408)

ေထာက္ခံမဲရရွိေရးအတြက္ နအဖဝန္ၾကီးမ်ားဇာတိျဖစ္ေသာ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ေရငံအိုင္ ေက်းရြာ၌ မက္လံုးေပးစည္းရံုးျခင္းသာမကျမင္းျခံျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာျပည္သားေဟ့ ကုမၸဏီက တစ္ရြာလံုးကို ဆန္တစ္အိတ္စီႏွင့္ ဆီတစ္ပံုးေဝငွျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။(Mizzima 290408)

ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာရံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြပ္ ႏြားကူတန္းဆင္ေျခဖုန္းအပိုင္းတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေထာက္ခံမဲေပးပါက ယခု ႏွစ္အတြက္ အိမ္ခြန္ေဆာင္စရာမလုိေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ၾကပါက အားလံုး ကို က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ႏွင္ထုတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(Mizzima 290408)

လူထုဆႏၵခံယူပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ား၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားလူငယ္(၃၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျမင္းျခံအနီးအနားရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ကာ အာဏာပိုင္မ်ား၏စည္းရံုးမႈမွတ္တမ္းမ်ားယူျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ကာဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွတ္တမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ရန္စီစဥ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။(Mizzima290408)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုုင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ ဆင္း ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေကာက္ယူေနျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲ ေပးေနသည္ဟု ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။(RFA 290408)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ စည္/ ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ နံနက္ျဖန္ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ဆႏၵခံယူအတြက္ ၾကိဳတင္မဲထည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္၊(Mizzima 290408)

ယခုနအဖျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနေသာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ရခိုင္ျမိဳ႕နယ္မွဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ အေရအတြက္မွာစုစုေပါင္း(၁̩ ၆၀၈̩၁၀၀)ရွိေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွာင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရသည္။(Narimjara 290408)

ဥေပဒမူၾကမ္းကိုျပည့္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားကေရးျခင္းမဟုတ္ပဲ စစ္တပ္ကအာဏာ အရပ္ရပ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္မည့္ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ေသာအစိုးရပံုစံသာျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရ ျပည့္ဝေသာ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုကို မေဖၚေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိႏွင့္သတိရွိ သူတိုင္းက မိမိဆႏၵမဲတျပားျဖင့္ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ျပည္တြင္းရွိတိုင္းရင္းသားပါတီ(၃၂)ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။(Mizzima 300408)

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္၏ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းလာမည့္ ေမလ(၁၀)ရက္လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ေဝဖန္ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာအစိုးရေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီး(၃)ခုသာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Samak Sundaravej ကသတင္းေထာင္မ်ားကို ေျပာသည္။(NEJ 300408)]

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါ တီ၊ DKBA ၊ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဦး၊ပအို႔ဝ္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕တို႔အား အေျခခံဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူရန္ စစ္အစိုးရက ေျပာ ဆိုတိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။(NEJ 300408)

မဇၥိ်မသတင္းဌာနျမန္မာဝဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယေန႔အလယ္ပိုင္းအထိစစ္တမ္းတစ္ရပ္ေကာက္ယူလာကာ ဆႏၵျပသူေပါင္း(၆̩၀၂၈)ဦးအ နက္ နအဖဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သူ(၅၀၃၄)ဦး (၈၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ေထာက္ခံသူ (၅၈၄)ဦး(၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊သေဘာထားမေပးသူ(၄၀၃)ဦး (၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Mizzima 300408)

ရန္ကုန္တိုင္း(၃၈)ျမိဳ႕နယ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝးကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ရံုးခ်ဳပ္)တြင္ ယမန္ေန႔ႏွင့္ ယေန႔(၂)ရက္ ဆက္တိုက္က်င္းပခဲ့ျပီး လာမည့္ေမလ(၁၀)ရက္အတြင္း “ ႏိုး” ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး အရွိန္ျမွင့္ စည္းရံုးရန္အပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅)ခုကိုခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္ကေျပာသည္။(DVB/ RFA 300408)

လာမည့္ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေနျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ရန္လူထု (၉၉)ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ေသာ္အေျဖထုတ္သည့္ေနရာ၌ အျငင္း ပြါးစရာမ်ားေတြ႔လာႏိုင္မည္ဟုထင္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဝင္းႏိုင္ကေျပာသည္။(DVB 300408)

မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေညာင္ျမစ္အုပ္စု ေပ်ာ့ကုန္းရြာတြင္ ေထာက္ခံမဲ မထည့္ပါကေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရမည္ဟု ေက်းရြာလူထုအား ရယကစာေရးမ်ား မွ ျခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း မိတၳီ မိတီၳလာျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရး မွဴးေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးကေျပာသည္၊(DVB 300408)

“ ဘယ္သူေတြက ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသားပါတဲ့ စာရြက္ေတြေပၚမွာ ကန္႔ကြက္ၾကဆို တဲ့စာကိုေရးျပီး ရပ္ကြပ္ထဲက ေခြးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕လည္ပင္းမွာခ်ိတ္ဆြဲထားတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္”ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ စစ္ေတြျမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။(Narinjara News 300408)

ျမန္မာအစိုးရက်င္းပသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးေရး၊မေပးေရးႏွင့္ လက္သက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုးတက္ေသာရင္ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕DKBA အတြင္း သေဘာထားကြဲျပားေနသည္ဟု DKBA အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။(NMG 300408)

ပင္လံုအေျခစိုက္အပစ္အခတ္ရပ္ PNO လက္ေအာက္ခလြယ္ခ်ယ္အဖြဲ႕သည္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရန္ ၾကံရြယ္ထားၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ သီးသန္႔မဲပံုး ေထာင္ရမည္ဟု နအဖအာဏာပိုင္မ်ားညႊန္ၾကားသျဖင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ အခက္ေတြ႔ေန ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း သတင္းရပ္ကြပ္ကဆိုသည္။(S.H.A.N 300408)


ဇြန္လ 2008

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ဦးတည္ေနသည္ဟု ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုလိုက္ျပီး ေဓေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းထားသည့္ ကိစၥကို ကန္႔ကြက္စရာမရွိေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။(DVB/ NEJ 010508)

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ သြားမည္ဟု ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မိတၳီလာခရိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစည္းအေဝး မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။(DVB 010508)

လက္ရွိေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္ အဝအာမခံသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ ယေန႔အလုပ္သမားေန႔ သဝဏ္လႊာတြင္တိုက္တြန္းထားသည္။ (DVB 010508)

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တရားဝင္ျဖစ္ေရးဦးတည္ေနသည့္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ဖက္ဆစ္ဆႏၵခံယူပြဲသာျဖစ္မည္ဟု နယ္စပ္အေျခစိုက္တပ္ေပါင္း စု (၇)ဖြဲ႕၏ယမန္ေန႔ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။(NEJ 020508)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဝါးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဧရာ ဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဌာနခြဲရံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္မ်ားက လိမ္လည္ျပီး ဆႏၵမဲေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(NEJ 020508)

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္သည္ ၎၏ဇာတိမေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္စေလျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးေရးဆင္းရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုျပီး ေထာက္ခံမဲထည့္ရန္ ေဟာေျပာစည္းရံုးေေၾကာင္း ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ က်ဳရွင္ဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။( DVB 020508)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဆြ၊ ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္ဦးတို႔အဖြဲ႕သည္ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္ ေဒသခံမ်ားကို ျခိမ္ေျခာက္စည္းသြားသည္ဟုသိရသည္။(DVB 020508)

စစ္ေတြျမိဳ႕မွ မူဆလင္အမ်ားစုရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကို မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားကအသံုးခ်ျပီး ေထာက္ခံမဲထည့္ရန္ လိမ္လည္ စည္းရံုးခိုင္းေနေၾကာင္းသိရသည္။(DVB 020508)

နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အစိုးသက္တမ္းရွည္ေစရန္ တဖက္သတ္ဖန္တီး ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို႔မွ် လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဟု ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ၾကီး စတီဖင္စမစ္က ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္သည္။(DVB 020508)


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲမ်ား ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းကင္း ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဒကာဒကာမမ်ားတို႔ေရွ႕မွ မားမားရပ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ၾကီးက သံဃာ့ထုကို ယ ေန ႔ပန္ၾကား လိုက္သည္။(DVB 020508)

မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလူထုဆႏၵေကာ္မရွင္၊ ရယက ဥကၠဌႏွင့္ မဲရံုမွဴးတို႔က ရပ္ကြပ္တြင္ မီးျပတ္ေနခ်ိန္ အိုးေဝရပ္ကြပ္ရွိ သက္ၾကီးရြယ္အို မသန္ စြမ္းသူမ်ားကို ဆႏၵမဲျခစ္ခိုင္းသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။(DVB040508)

အရြယ္ေရာက္သူတိုင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ ယေန႔ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(DVB 040508)

ျပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ တညီတညႊတ္တည္း ထုတ္ျပန္သည့္ အစီ ရင္ခံစာထဲ၌ နအဖျပဳလုပ္မည့္ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လြပ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈ အေသအခ်ာရရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။(NEJ 050508)

ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပက္သက္သည့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ တညီတညြတ္တည္းထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အမ်က္ရွျပီး ၎၏ကုလသမဂၢသံအမတ္ ဦးေက်ာ္ ေဆြက လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးတြင္ အတြင္းက်က်ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ထားသျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္စရာဟု ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္ဟု ေအဂ်င္စီသတင္း မ်ားတြင္ ေဖာျပထားသည္။(NEJ 050508)

စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ ဆင့္ေခၚစည္းရံုးခဲ့သည္။ (Yoma3 080508)

မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရးအၾကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏိုင္ငံတကာက တိုက္တြန္းေန သည့္ၾကားမွ နအဖ က၎စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြကို မုန္တိုင္းေဘးသင့္သည့္ေနရာမွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုး၌ ယေန႔က်င္းပသည္။(NEJ 100508)

နအဖက မုန္တိုင္းဓဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ၾကိဳတင္မဲေကာ္ ခံမႈကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(Yoma3 100508)

ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လွည္းကူးႏွင့္ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵခံယူ ပြဲျပဳလုပ္ရာ၎ေဒသတြင္ အေျခစိုက္တပ္ရင္းမ်ားမွ ၾကိဳတင္မဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ မ်ားက ၾကိဳတင္ေကာက္ခံခဲ့သည္။(Yoma3 130508)

ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံမ်ားမွ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္မႈမ်ားကို ေလလႈိုင္းမွတဆင့္ နအဖ ကထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။(Mizzima 140508)

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲမျပီးဆံုးခင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားက တခဲနက္အတည္ျပဳၾကသည္ဟု ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာ့ အသံမွ ေၾကညာသည္။(NEJ 150508)

လာမည့္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လက္က်န္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ ပယ္မဲမ်ား လံုးဝမပါေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ မယက မ်ားက ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြပ္ မဲရံုမွဴးမ်ားအား ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။(Mixxima 190508)

ဆႏၵခံယူပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ “မိမိသက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ား ျပင္ပသို႔ သြား ေရာက္ျခင္းအားတားျဖစ္သည္ ” ဟု နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။(Mizzima 210508)

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ နာဂစ္မုန္ တိုင္းဒဏ္ခံရေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို နအဖက မဲရံုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(NEJ 210508)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ၾကိဳ တင္ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးခိုင္းကာ ဆန္၊ ဆီႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ေပးေဝခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။(NEJ 210508)

ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္ “ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စု (၁)တြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က တပ္သား၊ တပ္ၾကပ္၊ အရာရွိအားလံုးကို ေခၚယူ၍ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် မဲေပးစရာမလိုေၾကာင္းေျပာကာ MYANMAR NAVY ဟူေသာစာလံုးအေနာက္၌ အမွန္အမွတ္သားပါဦးထုပ္တလံုးစီလုပ္ ေဆာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေရတပ္မွ တပ္ၾကပ္ၾကီးတဦးကေျပာသည္။(Irrawaddy 230508)

ေမလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးရွိ မဆႏၵေပးသူမ်ား၏(၉၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းကို အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံၾကသည္ဟု နအဖ ကထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။(NEJ 270508)

နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည့္ ပိုစတာမ်ားကို (SYDAB) အဖြဲ႕က ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ကပ္ကာ ယမန္ေန႔က လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(Yoma3 010508)

နအဖလက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သမားထုၾကီး၏အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးျပီး မည့္သည့္ အာမခံခ်က္မွ မေပးႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးအေနျဖင့္ မဲရံုမ်ားသို႔သြား၍ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားေပးၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ ငံေျမလတ္အလုပ္သမားသမဂၢက ယေန႔ကမာၻ႕အလုပ္သမားေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တ ေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။(Yoma3 010508)

နအဖျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ကို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းမွ ေတြ႔ရ သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္မ်ား ကဆိုသည္။(RFA 020508)

ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ႏွင့္ မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို နအဖက အာရံုမစိုက္ဘဲ ဆႏၵခံယူပြဲကိုသာ အာရံုစိုက္ေနမႈအ ေပၚ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က ယေန႔ ေၾကညာ ခဲ့သည္။(NEJ 070508)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕ေပၚတြင္ မဲေပးရာ၌ မသမာမႈမ်ားရွိျပီး တက္ၾကြသူ လူငယ္မ်ားက လည္း NO တီရွပ္မ်ားဝတ္ဆင္၍ ျမိဳ႕ထဲသို႔လွည့္လည္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ (Yoma3 100508)

ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆႏၵမဲေပးသူ (၉၂.၄)ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံေၾကာင္း နအဖက ေၾကညာသည့္အေပၚတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္ခံမ်ားကျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။(NEJ 160508)

နအဖ၏ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ မဲလိမ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တရားစြဲဆိုျပီး နအဖထုတ္ျပန္ေသာမဲရလဒ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(Mizzima 230508)

(၉၂.၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံသည္ဟု ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲရ လဒ္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ(စီအာပီပီ)က အသိအမွတ္မျပဳ ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။(NEJ 270508)

နအဖျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္ ျပည္သူ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရန္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက ယေန႔ သံဃာ ေတာ္မ်ားအားတိုက္တြန္းသည္။(Yoma3 010508)

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တာရားဝင္ျဖစ္ေရး ဦးတည္ေနသည့္ နအဖ၏ ဖြဲ႕စည္းပံဳအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ဖက္ဆစ္ဆႏၵခံယူပြဲသာျဖစ္မည္ဟု နယ္စပ္ရွိ အတိုက္အခံတပ္ေပါင္းစု (၇)ဖြဲ႕ကမွတ္ခ်က္ခ်သည္။(NEJ 020508)

နအဖအေနျဖင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ ထုတ္ကာ အဓမၼခံယူပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက ယေန႔ ေျပာ ဆိုသည္။(Yoma3 060508)

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနသျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကို ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း က်င္းပသင့္ေၾကာင္းအိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက နအဖ ကို ယေန႔ေျပာဆိုသည္။(MIzzima 090508)

နအဖအေနျဖင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေမလ(၁၀)ရက္ ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္အား ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ ေနေကာင္စီ (BLC)က ယေန႔သေဘာထားထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။(Yoma3 150508)

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ နအဖကေထာက္ခံမဲ (၉၂.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ လံုးဝတရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္းကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္းျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္စား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္ဟု SSA တပ္မဟာမွဴးတဦးက ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။(RFA 160508)

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သည့္သူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ၎အေနျဖင့္ နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ထားေၾကာင္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ အရွင္ ဂမီၻရက ယေန႔မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။(Yoma3 120508)

နအဖျပဳလုပ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မြန္ျပည္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ယေန႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ (Yoma3 110508)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးမွ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ား သူတို႔ခိုလႈံေနေသာ ယာယီစခန္းမ်ားမွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ဖယ္ရွားေပးရန္ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္။ (Mizzima 150508)

ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ နအဖ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် မႈရွိေစရန္ ကုလလံုးျခံဳေရးေကာင္စီကနအဖအား တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။(NEJ 050508)

တတိုင္းျပည္လံုး ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကလံုးဒဏ္အဆိုးရြားဆံုးခံရေသာ ေဒသအခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲကို မပ်က္မကြက္က်င္းပရန္ နအဖ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ဟု မစၥာဘန္ကီမြန္း၏ယေန႔ထုတ္ ျပန္ခ်က္မွာေဖာျပသည္။(Mizzima 090508)

ျမန္မာႏိုင္ငံမူဆယ္ျမိဳ႕ေပၚရွိ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ရပ္ကြပ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားလိုက္လံေပးအပ္လ်က္ရွိျပီး ထိုကတ္ျပားေပၚ၌ အမည္၊ အိမ္အမွတ္၊ အမွတ္စဥ္ႏွင့္ ဂဏန္းအကၡရာ အမွတ္အသားမ်ား ေရးသားထားသျဖင့္ လြပ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရႈံးမည္ကို ျမိဳ႕ခံမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္။(NEJ 080508)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ အမွန္တကယ္မဲေပးႏိုင္သည့္ အင္အား(၁)သိန္း ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ မဲေပးရမည့္သူမွာ ေသာင္းဂဏန္းမွ်သာ ရွိသည့္အတြက္ လူဦး ေရစာရင္းအရ ကြာျခားမႈရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။(NEJ 090508)

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဟိုင္း၊ ဟတင္၊ ေနာင္ခမ္းေက်း ရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔၌ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံအာဏာ ပိုင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ေက်းရြာသားမ်ားကေထာက္ခံမဲသာထည့္ၾကရသည္။(NEJ 090508)

ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမဲေပးရာ၌ မဲရံုမွဴးေရွ႕တြင္ အမွတ္ျခစ္ေပးခဲ့ရျပီး အခ်ဳိ႕ရပ္ကြပ္မ်ားတြင္ ယမန္ေန႔ကတည္းက ၾကိဳတင္မဲေပးရ သူမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။(Yoma3 100508)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ေပၚတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားကို အမ်ားဆံုးေပးၾက ျပီး နအဖအာဏာပိုင္ဘက္မွလည္း ေထာက္ခံမဲရရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။(Yoma3 110508)

ေက်ာက္ပန္ေတာင္းျမိဳ႕ေပၚတြင္ မဲေပးၾကသူမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲအမ်ားဆံုးေပးၾက ေသာ္လည္း နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်ိန္တြင္ လိမ္လည္ မႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။(Yoma3 110508)

ေမ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပီးစီးသြားသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မွာ ၾကိဳတင္မဲေပးကာ ေထာက္ခံခိုင္းျခင္း တဦးတည္းမွ ေထာက္ခံမဲအမ်ားအျပား ေပးျခင္းစသည့္ မသမာမႈမ်ားရွိသည့္ၾကားက နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ကန္႔ကြက္မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။(NEJ 120508)

ယခုလ(၁၀)ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အဓမၼအၾကပ္ကိုင္ကာ ေထာက္ခံမဲေရးထိုးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလွည္းကူးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ေက်းရြာသားမ်ားက လက္မွတ္ထိုးကာ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္သို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည္။(Yoma3 140508)

ေမ ၁၅ ရက္ေန႔ညက ေၾကညာခဲ့သည့္ နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား၌ လိမ္လည္မႈ မ်ားစြာပါေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတဦးကေျပာသည္။ (NEJ 160508)

ဧရာဝတီတိုင္း အဂၤပူျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵမဲမ်ားကို (ရယက)က အမွန္ျခစ္ေပးသျဖင့္ မဲရံုမွဴးမ်ားက တာဝန္မယူႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုကာ မဲရံုမွထြက္သြားခဲ့သည္။(Yoma3 160508)

ယမန္ေန႔၌ ေၾကညာခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ယင္းဆႏၵခံယူပြဲအား လံုးလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 160508)

ယမန္ေန႔၌ ေၾကညာခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီNCUB က ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ (NEJ 160508)


ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ မယက အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မဲရံုမွဴးမ်ားအား အနီးကပ္ အစည္းအေဝး မ်ား ဆင့္ေခၚ၍ ပယ္မဲမရွိေစေရး၊ မဲအားလံုး ေထာက္ခံမဲ ျဖစ္ေရးကိုသာ အဓိက ထား ဖိအားေပးေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိရသည္။ (Mizzima 190508)
ယမန္ေန႔တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ အထက (၂) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးသည္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ႀကိဳတင္ေထာက္ခံမဲ ထည့္ခိုင္းလိုက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲထည့္သူတစ္ဦးကို အမွန္ျခစ္ ျပန္ျခစ္ခိုင္းသည္ဟု ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 200508)

လာမည့္ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မဲရံုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ နအဖက အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 210508)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို ယခုလ(၁၇)ရက္ေန႔မွ စတင္ေနေၾကာင္း၊ မဲေပးရန္စာရြက္ေပၚတြင္ အမွားအမွန္ကို မိမိဆႏၵသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္း လင္းလြန္ေတာင္ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
(NEJ 210508)

“ေမ(၂၃)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးရန္ က်န္ရွိေသာ ၿမိဳ႔နယ္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ျခင္းအား တားျမစ္သည္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ တားျမစ္အမိန္႔တစ္ခုကို အာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Mizzima 210508)


ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္ ၂၆ ရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုတြင္ မဲရံုေဆာက္ရန္ရွိသည္ဟုဆိုၿပီး ယင္းဓမၼာရံုတြင္ ခိုလႈံေနသည့္ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားကို ရယက ဥကၠဌ ဦးသက္ေအာင္က ယခုလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 220508)


မုန္တိုင္း ေဘးဒဏ္ခံရၿပီးေနာက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားရႏိုင္မလားဆိုၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းဘက္မွ ရန္ကုန္သို႔ ကားျဖင့္တက္လာသည့္ ေလေဘးဒုကၡသည္(၆ဝ)ခန္႔ကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ တြင္ ရဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္(၂ဝ)ခန္႔သည္ ယေန႔နံနက္၌ တားျမစ္၍ “မဲေပးရန္ အတြက္ ဌာေနျပန္ၾက”ဆိုၿပီး လာရာအရပ္သုိ႔ ျပန္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 220508)

“ဒီေလာက္အေျခအေန ဆိုးေနတဲ့ၾကားမွာ ဒုကၡသည္ေတြကို ရြာျပန္ႏွင္ၿပီး စေနေန႔မွာ မဲေပးခိုင္းဖို႔ျပင္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရအေပၚမွာလည္း နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္မိတယ္၊ တရားမဝင္ေတာ့တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲအစား လူသားခ်င္းစာနာတဲ့အေရးကိုသာ ဦးစားေပးသင့္ တယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ (DVB 220508)

ေမလ(၁ဝ)ရက္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံလူထုကို ရပ္ကြက္/ရြာ ၿခံဝင္းခတ္ရန္၊ ရြာသားမ်ား တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ရပ္ကြက္လွ်င္(၃)ေယာက္ (၂၄)နာရီ အလွည့္က် ကင္းေစာင့္ရန္ႏွင့္ ညဘက္အျပင္မထြက္ရန္ ေမ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဒု-တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွျမင့္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး စံေရႊတို႔က ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (S H A N 220508)

အမွန္အသင့္ ျခစ္ထားသည့္ မဲကတ္ျပားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေပၚရွိ ရပ္ကြက္တိုင္း တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ရံုးမ်ားက ယေန႔နံနက္မွစ၍ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း လိုက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 230508)


က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ မဲလိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဆိုကာ အဓိကအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တရားစြဲဆိုၿပီး စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္ထားေသာမဲရလာဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ (NEJ 230508)

ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္ “ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စု (၁)”တြင္ ယခုလ(၁၅)ရက္ေန႔၌ တပ္သား၊ တပ္ၾကပ္၊ အရာရွိအားလံုးကို ေခၚယူ၍ ကိုယ္တိုင္ကယ္က် မဲေပးစရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာကာ “MYANMAR NAVY” ဟူေသာ စာလံုးအေနာက္၌ အမွန္အမွတ္သားပါ ဦးထုပ္ တစ္လံုးစီ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေရတပ္တပ္ၾကပ္ႀကီး တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 230508)

နအဖအာဏာပိုင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံမႈ အေရအတြက္ မ်ားေနသည့္အတြက္ ေမ(၂၄)၊ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ယေန႔တြင္ မဲေပးသူ နည္းပါးေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႔နယ္ ၊ မဲရံုအမွတ္(၂)၌ မဲေပးခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 240508)

ႀကိဳတင္မဲရယူျခင္းကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ (၉)ရပ္ကြက္၊ ရယက ရံုးအနီးရွိ လက္ဘက္ရည္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေမလ(၂၁)ရက္ေန႔ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲေပးသူအမ်ားစုက ေပၚေပၚတင္တင္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ရယက အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
(NEJ 240508)

နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ (၄၇)ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ယေန႔ က်င္းပရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ခံအမ်ားစုက ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း (၂၅)ၿမိဳ႔နယ္မွ မဲေပးသူ (၅ဝဝ)ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ (Irrawaddy 240508)

နအဖစစ္အစိုးရသည္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွီ (၄၇)ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ယေန႔က်င္းပရာ ေထာက္ခံမဲရရန္အတြက္ ၎တို႔ ေကာ္မရွင္မွထုတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ကာ မသမာသည့္နည္းမ်ားသံုး၍
လုပ္ေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ (DVB 240508)


ေနအိမ္တြင္ မတရားသျဖင့္အက်ယ္ခ်ဳပ္အခ်ခံေနရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နအဖ၏ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ယမန္ေန႔နံနက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ (AFP/VOA 240508)

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စေနေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားေသာ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူ အားလံုး၏ ၉၂ . ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပးၾကသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳလုိက္ၿပီဟု နအဖပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ယေန႔ ေၾကညာသည္။
(Mizzima 260508)

ယေန႔မြန္းလဲပိုင္း၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၉၉ဝျပည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသည့္ (၁၈)ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပၿပီး ယမန္ေန႔ကစစ္အစိုးရေၾကညာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲ ရလာဒ္ကို လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ (NEJ 270508)


ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၁၈)ႏွစ္ေျမာက္ (၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔အထိ ကိုယ္တိုင္ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို စစ္အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး သဘာဝကပ္ေဘးႀကီး က်ေရာက္ေနခ်ိန္၌ပင္ အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP က ေျပာသည္။ (NEJ 270508)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေပးၾကရန္ႏွင့္ နအဖေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည့္ ခ်က္သမၼတေဟာင္း ဗက္ဆလပ္ဟာဗယ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (RFA 280508)

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာက ရာအိမ္မွဴး(၂)ေယာက္ က်ံဳဒါးမဲရံုကိုသြားၿပီး တစ္ရြာလံုးအတြက္ မဲသြားေပးရတယ္။ ရြာက လူေတြကေတာ့ တဲေတြ အိမ္ေတြျပင္ေဆာက္တာ၊ အျခား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လံုးပန္းေနရတာနဲ႔ပဲ ဘယ္သူမွမအားလပ္ၾကေတာ့ သူတို႔ပဲ သြားထည့္ၾကတယ္။ အာဏာပိုင္အလိုက် အမွန္ေတြထည့္လာတယ္ေျပာတာပဲ”ဟု ဧရာဝတီတိုင္း ေဒးဒရဲၿမိဳ႔နယ္ က်ံုဒါးေက်းရြာအုပ္စု ေတာ္ကနိ-ေညာင္လိန္ကုန္းေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 290508)

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဝင္မၿပိဳင္သင့္ေသာ္လည္း အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုသစ္ တစ္ရပ္က အေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ေဘာင္ထဲ ဝင္ကစားရန္လိုသည္ဟု မၾကာမီကထုတ္ျပန္သည့္္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံေပးထားသည္။ (NEJ 300508)

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇/၂ဝဝ၈ ျဖင့္ နအဖဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳမႈအေပၚ NLD အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္အခံ မ်ားက ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (NEJ 300508)

(၂၀၀၈ ဇြန္လ)

မၾကာမီက နအဖစစ္အစိုးရျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ တရားမွ်မႈ မရွိသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ရႈ တ္ခ်ေၾကာင္း ယမန္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ မိတၳီလာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခရိုင္အစည္းအေဝးမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 020608)


စစ္အစိုးရ၏ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းျပေျမပံုကို သူတို႔ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ဆန္႔က်င္လ်က္ပင္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က ယ ေန႔ ေျပာၾကား လိုက္သည္။ (Mizzima 030608)

“ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အတည္ျပဳထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ တရားမဝင္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ႔ထံက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို လိုခ်င္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွာက်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ” ဟု ယေန႔ထုတ္ နအဖပိုင္သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသား ထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (RFA 030608)

နအဖ ဦးစီးက်င္းပေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္NLD ၏ ကုိင္စြဲ ထားေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ ေျမျမဳပ္သၿဂိဳလ္လုိက္သည့္ သေဘာဟု ယေန႔ထုတ္ နအဖပုိင္သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ (RFA 030608)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက တခဲနက္ ေထာက္ခံျခင္းသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ေရးကုိ ျပည္သူက လက္ခံၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကုိလည္း မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္းက ရပ္ရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ နအဖပုိင္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ (RFA 040608)

နအဖဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစု၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) (၃)ဖြဲ႔ေပါင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ (၁၂)ပါတီက ယေန႔ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Mizzima 040608)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ ကုလသမဂၢလူ႔ အခြင့္အေရး ကြၽမ္က်င္သူ Tomas (Qinanda) က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (RFA 060608)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စား လွယ္ Tomas (Qinanda) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (VOA 060608)

နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ နအဖ၏ ဖြဲ ့စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒ အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းမူသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ ထိခုိက္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာေရးရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးတာဝန္ခံသစ္ Tomas (Qinanda)မွ ဆုိသည္။ သည္။ (BKK-Nation/VOB 060608)

ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႔ေပၚရိွ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ရပ္ကြက္အာဏာပုိင္မ်ားက ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ကတ္ျပားမ်ား လုိက္လံေပးအပ္ၿပီး ထုိကတ္ျပား ေပၚ၌ အမည္၊ အိမ္အမွတ္၊ အမွတ္စဥ္ႏွင့္ ဂဏန္းအကၡရာ အမွတ္အသားမ်ား ေရးသားထားသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာမဲေပးခြင့္ ဆံုးရႈံးမည္ ကုိ ၿမိဳ႔ခံမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ (NEJ 080608)

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လူထုဆႏၵအစစ္အမွန္ႏွင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယေန႔ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 100608)

နအဖ က အတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ “ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ”ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Mizzima 110608)

ေမလ (၁ဝ)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရိွ လွည္ကူးႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရာ ၎ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေသာ တပ္ရင္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ (Yoma3 130608)

ႏုိင္ငံပုိင္ရုပ္သံမ်ားမွ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္မႈမ်ားကုိ ေလလႈိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ (Mizzima 140608)

ယခုလ (၁ဝ)ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အဓမၼအၾကပ္ကိုင္ကာ ေထာက္ခံမဲ ေရးထုိးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ မဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ ေက်းရြာသားမ်ားက လက္မွတ္ထုိးကာ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ သည္။ (Yoma3 140608)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲမၿပီးဆံုးခင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားက တခဲနက္ အတည္ျပဳၾကသည္ဟု ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာ့အသံမွ ေၾကညာသည္။ (NEJ 150608)

နအဖ အေနျဖင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေမလ (၁ဝ)ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္အား ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္မျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီ (BLC) က ယေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္တုိက္တြန္းခဲ့ သည္။ (Yoma3 150608)

ေမ ၁၅ ရက္ေန႔ညက ေၾကညာခဲ့သည့္ နအဖ ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား၌ လိမ္လည္မႈ မ်ားစြာပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 160608)

ဧရာဝတီတုိင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိ (ရယက)မ်ားက အမွန္ျခစ္ေပးသျဖင့္ မဲရံုမ်ားက တာဝန္မယူႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိကာ မဲရံုမွ ထြက္သြား ခဲ့သည္။ (Yoma3 160608)

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဆႏၵမဲေပးသူ (၉၂.၄) ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံေၾကာင္း နအဖက ေၾကညာသည့္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ရိွ အတုိက္ အခံမ်ားက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ (NEJ 160608)

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ က ေထာက္ခံမဲ ၉၂၏၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ လံုးဝတရားမွ်တမႈ မရိွေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္စား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္ဟု SSA တပ္မဟာမွဴး တဦး က ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (RFA 160608)


ဖြဲ႔ဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္အရ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၂ဝ၁ဝ တြင္ က်င္းပ မည္္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန ့ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ လူသစ္ (ပိေတာက္ေျမ)၏ ေဆာင္းပါး
တြင္ တိုက္တြန္း ေရးသားထားသည္။ (The Myanmar Times 20-260608)

နအဖ၏ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ယံုႀကည္ေလာက္ေသာျဖစ္စဥ္ မဟုတ္သလုိ ဥပေဒအသစ္က လည္း ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံမဟုတ္ဟု ျဗတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတတို႔က ကမၻာႏိုင္ငံႀကီး ၂ ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (Mizzima 200608)

နအဖ၏ ႏုိင္ငံအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ နအဖ၏ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္မႈ မ်ဳိးစံု မ်က္ျမင္ျပည္သူ ၆ဝ မွ NLD သုိ႔ ကုိယ္တုိင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္။ (RFA 200608)

ပေလာင္လူထုမ်ားေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရာ ျပည္သူ႔သေဘာထားမပါရွိဘဲ ေထာက္ခံမဲရရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းဓမၼျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားအား စံုစမ္းေဖၚထုတ္ကာ “ လူထုဆႏၵကို ဆန္႔က်င္သည့္ မဲျပားမ်ား” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကို ပေလာင္အလုပ္အဖြဲ႕က ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Mizzima 030708)

နအဖက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနခ်ိန္ တြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ပါတီဝင္ရန္ စည္းမႈမ်ားမ်ားစတင္ေနျပီျဖစ္သည္။(Yoma3 030708)

နအဖ အစိုးရ၏ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ၂၀၁၀ မွာ အသက္ဝင္ လာရင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလံုး တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာ ရွိရေတာ့မယ္။ သီးျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခြင့္မျပဳဘူး။ဒါေၾကာင့္ အထူးရဲအဖြဲ႕ဖြဲ႕မလား၊ လက္နက္ခ်မလား တစ္ခုခုကို အျမန္ဆံုးေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုေနျပီ ဟု နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္ စပ္အေျခစိုက္ ဦးစိုင္းလင္း၏ မိုင္းလားျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖိအားေပးေနေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦး ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနကိုေျပာသည္။(DVB 050708)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကပါတီေထာင္မည္ျဖစ္ျပီးစစ္အစိုး ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NDAK ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္- ကခ်င္အဖြဲ႕က ယေန႔ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 070708)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည) က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိၾကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲ မည္ဟု တစည ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေမာင္ၾကီးကေျပာသည္။(NEJ 070708)

နအဖစစ္အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုစြန္႔ရန္ ေရး သားခ်က္အေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားက လက္မ ခံေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။(Irrawaddy 070708)

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ နည္းဥပေဒႏွင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပးေရးဆြဲခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ ျမတ္သူက ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္သို႔ ယခုလ(၈)ရက္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည္။ (NEJ 090708)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ၾကံ့ဖြံ႕အသြင္ေျပာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႕ရန္ ေန ျပည္ေတာ္ဝန္ၾကီးအခ်ဳိ႕ကို တာဝန္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးလိုင္းဝင္မည့္ဝန္ၾကီးမ်ား ဝန္ၾကီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျပီး အာဏာလက္လႊတ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။(NEJ 280708)

နအဖအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လြပ္လပ္ျပီးတရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းျပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရဲတင္းသင့္ျမတ္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရပါလိမ့္မည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားကတိုက္တြန္းခဲ့သည္။(RFA 210708)

နအဖ၏၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား အဲန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ျပီး လြပ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္လိုေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး စတီဖန္စမစ္က ေျပာသည္။(NEJ 230708)

၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရွိဘူးဟု နအဖ ကဥပေဒမထုတ္ျပန္ေသးေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေဂ်ာ့ယိုးကေျပာဆိုသည္။ (RFA 260708)

ဂြျမိဳ႕နယ္ ရဟိုင္ဂြင္းရြာမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္မ်ဳိးေဇာ္၊ ေဇာ္မင္းဦး၊ ခ်စ္ထူးႏိုင္တို႔ကို ဆႏၵခံယူပြဲကန္႔ကြက္လႈပ္ရွား၍ တာရားရံုးမွ ပုဒ္မ-၆/၁ျဖင့္ စြဲဆိုကာ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခြဲစီခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(DVB 070808)

နအဖေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမျပဳလုပ္မီကာလက ျမင္းျခံၾကံ့ဖြံ႕အသင္းႏွင့္ ေတာင္ သာၾကံ့ဖြံ႕အသင္းႏွစ္သင္းကို ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ(၁)ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက မဲဆြယ္ မဲဝယ္ရာတြင္ သံုးရန္ တစ္သင္းလွ်င္ က်ပ္ေငြသိန္း( ၂၀၀၀)စီေပးခဲ့ရာမွ ေငြအလႊဲသံုးစားမႈ ႏွင့္ ၾကံ့ဖြံ႕အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အေဝမတည့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတာင္သာၾကံ့ဖြံ႕အသင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝိုန္းမွေျပာသည္။(NEJ 120808)

နအဖသည္ ၾကံ့ဖြံ႕ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ National Prpsperity Party အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။(Irrawaddy 140808)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွာမႈႏွင့္တေသြးတသားတည္းရွိေနေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ သူတို႔ကို AIPA ေခၚအာဆီယံပါလီမန္အမတ္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လက္ခံေပးဘို႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ျပည္ပေရာက္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည္။(RFA 200808)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါတီမ်ားစုေပါင္းထားသည့္ UNLD သည္ မစၥတာဂမ္ဘာရီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရခဲ့ပါဘူး၊ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အုပ္စု၏အစီအစဥ္၌ ယင္းပါတီမ်ားပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက နအဖ၏အေျခခံ ဥပေဒအေပၚသေဘာထားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚသေဘာထားမ်ားကို စာေရးသားေပး ပို႔ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။(IMN/ VOB 220808)

ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕၌ ဆႏၵျပရန္ သံဃာေတာ္မ်ား၏စုေဝးမႈအား အာဏာ ပိုင္မ်ားက တာဆီးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္သြားေသာ္လည္း သံဃာေတာ္မ်ားက ဆႏၵျပပြဲ မ်ား မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းမိန္႔ၾကားသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းလႈိုင္ကေျပာသည္။(D VB 250808)

စစ္အစိုးရကတဖက္သတ္ေရးဆြဲျပီး အဓမၼအတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စစ္အစိုးရ လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ထြက္ေပၚလာမည့္အစိုးရကိုအသိမွတ္မျပဳဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေကာင္စီ ENC ၏ယမန္ေန႔၌ ျပီးစီးသြားသည့္ ပဥၥမအၾကိမ္ညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။(DVB 290808)

၂၀၁၀ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရတပ္မေတာ္သည္ ဥပေဒအထက္တြင္ရွိေနျပီး ဒီမိုကေရ စီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလံုးဝလက္မခံေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္းစီ ENC ၏ ၾသဂုတ္ ၂၆ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ က်င္းပသည့္ ပဥၥမအၾကိမ္ညီလာ ခံအျပီးေျပာဆိုလိုက္သည္။(NEJ 020908)

စစ္အုပ္စုသြားေနသည့္ လမ္းျပေျမပံု ရုဒ္မက္အတိုင္း သြားရံုမွလြဲ၍ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိသည့္အတြက္ ၾကိဳက္ၾကိဳက္မၾကိဳက္ၾကိဳက္ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အမတ္ေဟာင္း) စာေရးဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္အား အတိုက္အခံဘက္က သေဘာမတူေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။(DVB 040908)
၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မေကြးတိုင္း ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ နအဖစစ္အုပ္စုႏွင့္ ပလဲပနံသင့္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၾကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။(DVB 050908)

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကုလသမဂၢကိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာကိုၾကိဳးစားသိမ္းသြင္းသြားမည္ ဟု ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Samak Sundarvej ကေျပာၾကားသည္။(Bangkok Post / NEJ / RFA 090908)

နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ MPU က ကုလသမဂၢ သို႔ တရားဝင္ကန္႔ကြက္လႊာ ယမန္ေန႔၌ တင္သြင္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။(NEJ/DVB 100908)

နအဖစစ္အစိုးကိုယ္စားလွယ္ကို ကုလသမဂၢမွဖယ္ရွားျပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးရန္ ျပည္ပေရာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္း သည့္စာကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီထံတင္ျပရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကစဥ္းစားေနသည္ဟု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Michele Montas ကေျပာသည္။(DVB 110908)

နအဖစစ္အစိုးရျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ယခုလ(၉)ရက္ေန႔ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံကို ရုရွားႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈအဆံုးသတ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအေပၚ ျပင္သစ္အစိုးရ ၏သေဘာထားႏွင့္ပက္သက္၍ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲ၌ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က မစၥတာ ယန္းေမာရစ္(စ္)ရစ္ပါ့ထ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။(RFA 110908)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ၾကံ့ဖြံ႕အသြင္ေျပာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ တြင္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ေပးေတာ့မည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြပ္မွေျပာဆိုသည္။(NEJ 120908)

နအဖအတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသက္မ၀င္ေစရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP ကဦးေဆာင္တိုက္ဖ်က္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ယေန႔ထိုင္း-ျမန္မာအေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ NCUB ကယ ေန႔ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။(NEJ 160908)

နအဖစစ္အုပ္စုအား ကုလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွပယ္၍ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအဖြဲ႕ အား ေနရာေပးရန္ ကုလသို႔ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအုပ္စုမွ တင္ျပခ်က္အား ကုလအေထြေထြ ညီလာခံသို႔ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အထစ္အေငါ့မရွိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ (AFP/ VOB 190908)

နအဖအစိုးရစီစဥ္သည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး(ၾကံ့ဖြံ႕) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရန္ကုန္ ဆရာစံ ေတာင္စံျပရပ္ကြပ္တြင္ လိုက္လံစည္းရံုးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။(DVB 220908)

ျပည္သူတရပ္လံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတရပ္ကို ေကာင္အထည္ ေဖၚျပီး လႊတ္ေတာ္အျမန္ဆံုးေခၚရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က နအဖစစ္အစိုးရထံ ယခုလ(၁၈)ရက္ေန႔ရက္စြဲပါေထူးေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။(DVB 220908)

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုကာကြယ္ရန္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ျပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ကျပည္အက်ဥ္းေထာင္မွျပန္လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ ေက်ာ္တန္းျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။(NEJ 250908)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ယခုလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကိုရုပ္သိမ္းေပးရန္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဥကၠဌဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီမွ ျပည္ထဲေရးရံုးတြင္ဆင့္ ေခၚျပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေျပာသည္။(DVB 250908)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည)က အႏိုင္ရရွိ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းယင္းပါတီ၏တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ၾကီး ကယခုလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ရွားရွားပါးပါးျပဳလုပ္သည့္ တစည ပါတီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းစာဆရာမ်ားကိုေျပာၾကားသည္။(NEJ 260908)

နအဖသည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ ေက်ာ္လႊတ္လိုက္ ျခင္းသည္ သူတို႔က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နအဖ၏ အၾကိဳဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္သူမ်ားမွဆိုသည္။(BP/VOB 270908)

၂၀၁၀ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္လာမည့္ရုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရလႊတ္ေတာ္တြင္ လိုအပ္မည့္ စစ္တပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေလာင္းစာရင္း ကိုစတင္ေကာက္ယူေနျပီဟု ေနျပည္ေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြပ္က ေျပာသည္။(NEJ 300908)

ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ျမိဳ႕တြင္ အိမ္ဂရန္ျပဳလုပ္ေပးရန္စာရင္းလိုက္လံေကာက္ယူေနသည့္ လုပ္ရပ္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္ျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ နအဖစစ္အုပ္စုက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ေဒသခံမ်ားက ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၾကသည္။(DVB 011008)

နအဖစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ လမ္းျပေျမပံုကို အမ်ားမွ ေလးစားေစခ်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ေလးစား ျပရန္လိုသည္ဟု ကုလသမဂၢအခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ Tomas Ojea Quintana ကတိုက္တြန္းလိုက္သည္။(DVB 091008)

ကခ်င္ျပည္နယ္ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ေမလ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအခ်ိန္၌ ထုတ္ေပးထားသည့္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ လူဝငင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးရံုး လဝကမွ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားသည္ဟု လိုင္ဇာျမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။(DVB /RFA 101008)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္ စပ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျပီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ထားရွိမည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္တခုလံုးကိုတာဝန္ယူထားသည့္ ကစထ မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လႈိုင္ျမင့္က စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္အသိ ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။(RFA 141008)

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကိုကုလသမဂၢကသြယ္ဝိုက္ျပီးေထာက္ခံေနသည္ဆိုသည့္စြပ္စြဲခ်က္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ Ibrahim Gambari က ယမန္ေန႔လန္ဒန္ျမိဳ႕ထုတ္ ဂါဒီးယန္းသတင္းစာအယ္ဒီတာထံေပးစာ၌ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 151008)

လာမည့္၂၀၁၀တြင္က်င္းပမည့္ နအဖေရြးေကာက္ပြဲအသစ္သည္ မည္သို႔မွ်လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း လံုးဝဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္မဟုတ္ဟု ယခုလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ သည့္ ပါတီထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္(၂၀)ျပည့္၌ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ALD ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။(DVB 151008)

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လက္နက္ကိုင္အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္နက္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိအားေပးခံလာရသည့္ ေနာက္ပိုင္း အင္အားၾကီးမာေသာအခ်ဳိ႕အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ပုတီး(ဂ်ဳိးျဖဴ)လိုင္းႏွင့္ ဓါးေျမာင္(လင္းယုန္)လိုင္း ဂိုဏ္းခြဲကြဲျပားမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ရွမ္းျပည္အတြင္းပိုင္း ဆို႔စ္ အသီးသီးက တညီတညြတ္တည္းအတည္ျပဳၾကသည္။(S.H.A.N 151008)

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲျပီးဆံုးသြားပါက သမၼတရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက ၎ လက္သတ္ေမြးထားသည့္ စက္မႈ(၁)ဝန္ၾကီးဦးေအးေသာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြတို႔ကို ေရြးခ်ယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္းစစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္း မ်ားအရသိရသည္။(Irrawaddy 161008)

နအဖစစ္အစိုးရမွ ၾကိဳးကိုင္ကာဦးစီးေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳဟု ယခုလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္လပတ္အစည္းအေဝးမွဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။(DVB 231008)

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးေပၚေပါက္လာမည့္ ရုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရသ္စတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊကတာဝန္ယူမည္ျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သီဟသူတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို ခန္႔ထားမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္နအဖအတြင္းေရးမွဴးရံုးႏွင့္ နီးစပ္သည့္သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာသည္။(NEJ 271008)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္လာမည့္ရုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရသစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလမွစတင္၍ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား စတင္ရံုးထိုင္ေတာ့မည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးသတင္းရပ္ကြက္ ကေျပာသည္။(NEJ 271008)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ၏ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မ်ားစုစည္းေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္ ညီလာခံက်င္းပေပးရန္ ပဲခူးတိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဗဟိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။(DVB 301008)

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးေပၚေပါက္လာမည့္ ရုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရဖြဲ႕စည္း ခ်ိန္တြင္ တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္အသီးသီး(၁၃)ခု၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ လက္ရွိနအဖစစ္ အစိုးရ ဝန္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔ထားရန္လ်ာထားသည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာသည္။(NEJ 311008)

နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလအတြင္း၌ အတင္းဓမၼအတည္ျပဳခဲ့သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ယေန႔မွစ၍ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ(၂)ဘာသာျဖင့္အားလံုးေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ေဝလိုက္ျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾကိဳက္သေလာက္ဝယ္လို႔ရသည္ဟု နအဖပိုင္သတင္းစားမ်ားမွယေန႔ ေၾကညာလိုက္သည္။(DVB 011108)

တစ္လေနာက္က်၍ ယခုျပဳလုပ္သည့္ နအဖ၏ပံုမွန္(၄)လပတ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရပိုင္နက္ျပသနာတို႔ကို ေရွ႕တန္းတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ဟန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္အေရးေလ့လာသူတို႔ကေျပာသည္။(Irrawaddy 171108)

အပစ္ရပ္ အထူးေဒသ(၄) NDAA မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲအခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီထူ ေထာင္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေစရန္ နအဖစစ္တပ္ကေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမည္၊ မိုင္းလာအထူးေဒသ(၄)သို႔ နအဖစစ္တပ္ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္မည္ကို ေဒသခံလူထုႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလက္ခံမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြပ္မ်ားက ဆိုသည္။(S.H.A.N 171108)

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နအဖ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းအတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတိုင္မီ ဆႏၵခံယူပြဲကိုဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမေပၚ ေပါက္ေစရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္လြဳိင္ေကာ္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုဘီဒူး(၂၄)ႏွစ္၊ေကာ္ရီယို(၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ ဒီးဒီး (၂၅)ႏွစ္တို႔အား ေထာင္ဒဏ္(၃၀)ႏွစ္စီခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။(Kantarawaddy Times 191108)
နအဖေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္လွ်င္ ၂၀၁၀တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ ျမိဳ႕တြင္ အီတလီႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အာရွပစိဖိတ္ေဒသအၾကီးအကဲ Attilio Massimo Lannucci ႏွင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။(DVB 291108)

လမ္းျပေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္း မပ်က္မကြက္ခ်ီတက္ရန္ နအဖ ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္း ေရႊက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ျပည္ခို္ျဖိဳးႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။(DVB 291108)

နအဖကက်င္းပမည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတြင္း၌ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မလားမဝင္ဖူးလားဆိုသည္ကို မဆံုးျဖတ္ေသးေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္၌ ၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္အတိုင္းရပ္တည္ သြားမည္ဟုသိရသည္။(Irrawaddy 021208)

န အဖသည္ ၂၀၁၀တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေသးစိတ္ႏွင့္အျခားလိုအပ္ ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း ၾကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရွိမ်ား ကယခုႏွစ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ေနာင္ႏွစ္ဆန္း၌ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။(Irrawaddy 041208)

ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုရံုးတြင္ျပဳလုပ္ သည့္ CRPP အစည္းအေဝး၌ နအဖ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ ဆက္စပ္ေန သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သံုးသပ္ေရး၊ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို အဓိကေဆြးေႏြးသည္ဟု CRPP အတြင္းေရးမွဴးဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။(DVB 051208)

နအဖျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ ဝင္သင့္မဝင္သင့္ႏွင့္ပက္သက္၍ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSA-N၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO ကုိယစားလွယ္မ်ား ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။(DVB 181208)

နအဖျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO ဒုဥကၠဌေဒါက္တာတူဂ်ာကအဖြဲ႕အစည္းမွႏုတ္ထြက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။(DVB 181208)
နအဖျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟုမြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးကေျပာ သည္။(DVB 181208)

ၾကံ့ဖြံ႕ USDA သည္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္မယွဥ္ျပိဳင္ဘဲ အျခားနအဖ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းနီးစပ္သည့္သတင္းမွဆိုသည္။(Mizzima 181208)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည့္အပိုင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္သည့္အပိုင္း (၂)ပိုင္းကြဲေနေၾကာင္း NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းတင္ ကို ကိုးကား၍ ရန္ကုန္ DPA (Deutsche Presse Agentuhr Gmbh)ႏိုင္ငံျခားသတင္း ေထာက္ေရး သားခဲ့သည့္သတင္း မွားယြင္းေနေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ဦးဝင္းတင္က ရန္ကုန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းသို႔ ယခုလ(၁၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားသည္။(NEJ 281208)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ေရး အပစ္အခတ္ရပ္အဖြဲ႕ “ ဝ ”လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ နအဖ(၄)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမရခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(RFA 311208)

No comments:

Post a Comment