Monday, April 25, 2011

ယစ္ေရႊရည္ ပန္းခ်ီဆရာ၏ ဇာတိမာန္

ေရွးအခါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ေရႊလမ္းေငြလမ္းခင္း၍ အႏူးအၫြတ္ ဆက္ဆံၾက၏။ ထုိသုိ႔ဆက္ဆံရာတြင္ ပညာရွိသံတမန္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားသာမကဘဲ မိမိတုိ႔ကြ်မ္းက်င္သည့္ အႏုပညာရပ္မ်ားကုိပါ အသံုးျပဳ၍ ျပသမိတ္ဆက္ေလ့ရွိ၏။

တစ္ရံေရာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုမွ အႏုပညာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဆုိက္ေရာက္လာေလ၏။ ထုိအႏုပညာအဖြဲ႔၌ ပန္းခ်ီဆရာၾကီး တစ္ေယာက္ ပါရွိလာ၏။ ႏုိင္ငံျခားပန္းခ်ီေက်ာ္သည္ အတန္ၾကီးေသာ ပိတ္ကားတစ္ခုကုိေထာင္ေစ၍ အနီးရွိေဆးခြက္၌ စုတ္တံကုိ တစ္ခ်က္မွ်ႏွစ္ျပီးလွ်င္ ပိတ္ကားေရွ ႔တြင္ လႊားခနဲခုန္လ်က္ ေအာက္သုိ႔ေျခမက်မီအတြင္း ပိတ္သားေပၚတြင္ အခ်ဳိးက်ပီသလွေသာ အရုပ္တစ္ခုကုိ တစ္ေၾကာင္းဆြဲျဖင့္ ေရးျခစ္ျပလုိက္ရာ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ျမန္မာပရိသတ္မွာ ႏုိင္ငံျခားပန္းခ်ီေက်ာ္၏ လက္စြမ္းကုိ ရင္ဘတ္စည္တီး အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းမဆံုး ျဖစ္ရေလ၏။

ျမန္မာဘုရင္ၾကီးသည္ ႏုိင္ငံျခားပန္းခ်ီေက်ာ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ပုဂၢိဳလ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိမရွိဟူေသာသေဘာျဖင့္ ျမန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္မ်ား ဘက္သုိ႔လွည့္၍ ရႈစားလုိက္ေလသည္။ မန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္မ်ားအနက္ ေသရည္အျမဲယစ္လ်က္ေနေသာ ပန္းခ်ီဆရာၾကီးတစ္ဦးမွာ ဇာတိမာန္လႈ႔ံေဆာ္လာ၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးလည္း ဤပန္းခ်ီဆရာၾကီးကဲ့သုိ႔ပင္ ေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း ႏွစ္ေထာင္းအားရသည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားပန္းခ်ီဆရာၾကီးကဲ့သုိ႔ပင္ ပိတ္ကားၾကီး၌ ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာအား ပန္းခ်ီေရးဆြဲခြင့္ျပဳလုိက္ေလ၏။ ဤတြင္ ယစ္ေရႊရည္ ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာၾကီးသည္ စုတ္တံမပါဘဲ ေဆးခြက္၌ လက္ငါးေခ်ာင္းႏွစ္ကာ ပိတ္ကားေရွ ႔တြင္ လႊားခနဲခုန္လုိက္ေလ၏။ ေအာက္သုိ႔မက်မီ အခ်ိန္အတြင္း ပိတ္ကားေပၚတြင္ လက္ငါးေခ်ာင္းျဖင့္ အရုပ္ငါးရုပ္ကုိ ရုတ္ခ်ည္ေရးဆြဲလုိက္ျပီး ခုဆြဲတာ တီငါးေကာင္ဟု က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိ္လုိက္၏။

တခၤဏုပၸတၱိၪာဏ္ ထက္သန္လွေသာ ျမန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္၏ လက္စြမ္းကုိ ရႈျမင္လုိက္ရသည္တြင္ ႏုိင္ငံျခားပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ အႏုပညာအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပန္းခ်ီေက်ာ္မွာ တစ္ခုန္တည္းျဖင့္ အရုပ္တစ္ရုပ္သာ ေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္မွာမူ တစ္ခုန္တည္း၌ အရုပ္ငါးရုပ္ ေရးဆြဲႏုိင္၍ အံ့ဖြယ္သရဲရွိလွပါေပသည္ဟူ၍ ခ်ီးက်ဴး၀န္ခံေလ၏။

ဤသုိ႔ ပညာသည္ခ်င္း၏ ခ်ီးက်ဴးသည့္အျဖစ္ကုိ ၾကားသိရေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ေသေသာက္ၾကဴးေပမယ့္ ဇာတိေသြးလႈံ႔ေဆာ္ေတာ့ ေတာ္သားပါလားဟု ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာၾကီးကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ ဆုလာဘ္မ်ား ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။

ေဆာင္ပုဒ္ -

                  ဇာတိေသြးမာန္
                  လြန္ထက္သန္
                  အၾကံေကာင္းစျမဲ။


အႏုပညာ စာေပဆုရ
                                                                                                              ေမာင္ဗုိလ္ေမႊး
                                                                                                        ျမန္မာပံုတုိပတ္စမ်ား

No comments:

Post a Comment