Thursday, April 11, 2013

အခမဲ့ပညာဥယ်ာဥ္သင္တန္းသုိ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ ျခင္း

  ဆက္သြယ္ရန္ အမွတ္(၁၆၇) ေအာင္သေျပလမ္း၊ (၇၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္းနံပတ္ 0973121291 လိႈင္၀င္းထြဋ္ ၊ ခုိင္သဇင္ျမင့္
ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းတိုက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ, STJØRDAL ျမိဳ႕ Email- 
ေက်ာင္းဖုန္းနံပါတ္။။74602079 အရွင္ထာဝရဟန္းဖုန္း - (47)-455 54 784 

No comments:

Post a Comment