Monday, September 2, 2013

၆နွစ္ျပည့္ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕ပတၱၿမားမွန္လွ်င္ႏြံမနစ္ေၾကာင္းကမာၻကိုသက္ေသၿပႏိုင္ခဲ့ၿပီး။ အပုိင္း(၂)တိုင္းျပည္တျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ လူအခြင့္အေရး ဘာသာေရးအခြင့္ေရးႏွင့္ လူဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာင္အေယာင္ေလးေတြကို လုပ္္ျပေနရံု ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးေတြကို မိုးထိေအာင္တည္ေဆာက္ျပေနရံုမွ်နဲ႔ သာသနာျပဳမင္းပါလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈတခုတည္းက ဘာသာ သာသနာတခုကို ေရရွည္တည္တန္႔ေအာင္ မထိ္န္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါဘူး။ သာသနာကို ထိန္သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေပၚမွာဘဲ အေျခခံတာာျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးေတြဟာ အၿခံအရံအေၾကာင္းတရား တခုမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။
အိႏၵိယေျမေပၚက သာသနာ ဘာေၾကာင့္ ေျပာက္ကြယ္္သြားရသလဲ ဆိုတာေတြကို သိရိွၿပီးရင္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရဲ့ ဘ၀အေျခအေနေတြကို ေလလာသံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အိႏိၵယေျမေပၚက အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ထပ္တူၾကေနပါတယ္လို႔ မဆိုလိုေပမဲ့ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ထင္ရွားေနပါတယ္။
ဘုရားေဟာ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြထဲမွာပါတဲ့ သာသနာ ကြယ္ေၾကာင္းတရားေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ ———-
(၁)ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့တရားေတာ္ေတြကိုရိုေသစြာနာၾကားမႈမရွိျခင္း၊
(၂)စာေပသင္ၾကားမႈေတြရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း၊
(၃)ဘုရားေဟာတရားေတာ္ေတြကိုအာဂံုေဆာင္ထားမႈေတြကြယ္ေျပာက္သြားျခင္း၊
(၄)တရားေတာ္ေတြရဲ့ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ေတြကိုနားလည္ေအာင္မလုပ္ျခင္း၊
(၅) တရားဓမၼ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈေတြ မရွိေတာ့ျခင္း ေတြဟာ သာသနာ ေျပာက္ကြယ္္ျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
သာသနာတခု အရွည္တည္တန္႔ေရးအတြက္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားရဲ့ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကၽြန္မွီ သေဘာကို အထက္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားဟာ ဘုရားေဟာတရားေတာ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း (ပရိယတၱိ)ႏွင့္ သိရွိထားသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္း (ပဋိပတၱိ) တို႔ျဖင့္ သာသနာျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဒကာ ဒကာမေတြရဲ့ အေထာက္အပံ့ကို မီွေနရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လူဒကာ ဒကာမေတြ အခက္ခဲ မ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတြကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ပါရင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္ပါမလဲ။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြမွ မရွိခဲ့ေတာ့ပါလွ်င္ ဘုရားရဲ့တရားေတာ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ဓမၼဆိုတဲ့သာသနာလည္းဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
အဆိုပါအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုေတြကို သိရွိထားၾကတဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတြဟာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စစ္တင္ဘာလက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေပၚတက္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ့အခက္ခဲေတြကို ျပည္သူေတြရဲ့ကိုယ္စား ျပသခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာရဲ့အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြကို ေလ့လာၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမဲ့အစား ႀကီးေလးတဲ့အျပစ္သဖြယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကို ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ ေနထိုင္ရာေက်ာင္းေတြကိုပိတ္ ေနထိုင္ရာေက်ာင္းေတြမွာ မေနႏိုင္ေအာင္ အာဏာပိုင္ ဆုိသူေတြက ရက္စက္အတင့္ရဲ့စြာနဲ႔ က်ဴးလြန္လာခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္ခဲ့ၿပီးႏွင့္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာတစ္ခုရဲ့ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းစံုလင္ေတြကို ရွာၿပီးေျဖရွင္းဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ ျပႆနာရဲ့ အ၀န္း၀ိုင္း တခုေလးကိုသာၾကည့္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တေယာက္ အျပစ္ဖို႔တာေတြ အင္အားႀကီးသူေတြက အင္အားနည္းသူေတြကို အႏိုင္ယူေနတာေတြကို ေတ႔ြျမင္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေျပေျပာက္္ေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားပါတယ္ ဆိုရင္ ဘာျဖစ္ ေနတယ္ ဆိုတာေလာက္မွာသာ ရပ္တန္႔ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး ။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆိုတာကို သံုးသပ္ၿပီး ေျဖရွင္းပါမွ အမွန္တကယ္ျပႆနာရဲ့ေျပလည္မႈကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလက္ရွိ အေျခေနထိကေတာ့ ျမန္မာျပည္က အာဏာပိုင္ေတြဟာ ရဟန္းသံဃာေတြအေပၚမွာ အၿငိဳးႀကီးစြာနဲ႔ဘဲ ကန္႔သတ္မႈေတြ မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ဖိႏိွပ္မႈမ်ိဳးစံုေတြကို လြန္ၾကဴးေနၾကဆဲပါဘဲ။အရင္က ၿမန္မာၿပည္မွာ သံဃာေတာ္ေတြ ရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြဟာ စစ္အုပ္စုမၿပဳတ္သ၍ ၿပန္လည္ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စာေပသင္ၾကားမႈေတြ တရားေဟာၾကားမႈေတြ တရားအားထုတ္မႈ စတဲ့ ဘာသာေရး လုတ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ ထိခိုက္လာေနတဲ့အတြက္ အိႏၵိယနိဳင္ငံမွာ သာသနာေျပာက္ကြယ္သြားသလို ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဗုဒၶသာသနာကြယ္ေျပာက္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဦးတည္ေနတယ္လို႔ဆိုရင္ လြန္မယ္မထင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အနာဂါတ္ ဗုဒၶသာသနာအေရးဟာ ယခုအတိုင္းသာ ဆက္သြားခဲ့ပါရင္ အလြန္တရာမွ ရင္ေလးစရာေကာင္းလွပါေတာ့တယ္။ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ အက်ဳိးဆက္ဟာ သံဃာအားလံုး ခံစားရတာၿဖစ္ပါတယ္။
အာဏာ႐ွင္ စစ္၀ါဒီတို႔သည္ “ရဟန္းစစ္ ရဟန္းမွန္၊ သံဃာစစ္ သံဃာမွန္” တို႔ အား “ရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ သံဃာတု သံဃာေယာင္” ဟုစြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွပ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပတၱနိကၠဳဇၨကံေဆာင္ၾကေသာ သံဃာ ေတာ္မ်ားသည္ အစစ္အမွန္ဟုတ္မဟုတ္ကို ျမန္မာကသာမက ကမၻာကပါ ယခုအခါသိ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ကံေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္သည္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္သာ တစ္ကမၻာလံုး႐ွိ ရဟန္း႐ွင္လူအေပါင္းတို႔ က အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာ႐ွင္ စစ္၀ါဒီတို႔မွာကား “အမွားကို အမွန္၊ အမွန္ကို အမွား” ထင္မွတ္ယူမွား၍ ထင္တိုင္းၾကဲေနၾကသျဖင့္ ဘာမွမေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္၍ ကိုယ္က်ိဳး႐ွာေနၾကေသာ အာဏာ႐ွင္ လူတစ္စုတို႔အား စုေပါင္းညီညာစြာျဖင့္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ၾကပါ။ အမ်ိဴးဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္အသိ ကုိယ္ပိုင္ စိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေ႐ွာင့္ၾကပါဟုတိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ လူသတ္၀ါဒကို အားေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ လူသတ္ ၀ါဒီတို႔ႏွင့္ စီးပြါးေရး လူမႈေရး သာေရးနာေရးစေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားကို လည္း လံုး၀မလုပ္ၾကဘဲ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ၾကပါဟု ေျပာလိုပါသည္။ လူသတ္ ၀ါဒီတို႔မွာ ကံႀကီးထိုက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ခုေရာ ေနာင္ပါ အက်ိဳးယုတ္ဖို႔ ႐ံုသာ႐ွိေတာ့ သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိပါက အကုသိုလ္ကံတို႔သည္ မိမိတို႔ထံသို႔ ပူး၀င္ကပ္ေရာက္လာႏိုင္သျဖင့္ ေ၀းစြာေ႐ွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းရျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ အာဏာ႐ွင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဒုစၥရိုက္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ္ လဲ မေအာင္ျမင္ေတာ့ေပ။ အာဏာ႐ွင္တို႔က သူတို႔ပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္လတာ ကာလပတ္လံုး လိမ္ညာလွည့္စား၍ ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔က မယံုေတာ့ေပ။ “ေခ်ာက္ထဲကို က်လုလုျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးကို စစ္တပ္က အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ကာကြယ္လိုက္ရတာပါ” ဟု အသံေကာင္း ဟစ္ေနၾကေသာ အာဏာ႐ွင္တို႔သည္ သူ႔တို႔စကားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေခ်ဖ်က္ခဲ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ထိုျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ကမၻာကပါ သိ႐ွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ မတရားမႈမ်ားကို ကမၻာသိေအာင္ ေၾကျငာသူမွာ အျခားသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ိကုိယ္တိုင္သာျဖစ္သည္ကိုသေသာေပါက္ၾကသင့္ပါသည္။
အၾကြင္းအက်န္မထားဟုဆိုကာ ရဟန္း႐ွင္လူျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ေျပၿငိမ္းၿပီးျပတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ရန္ကို ရန္ခ်င္းမတုဘဲ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ျဖင့္ အေျဖ႐ွာမွသာ အေျဖမွန္ကို ရေပမည္။ ဓမၼကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အဓမၼ၀ါဒကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးေနပါက ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသလို ျဖစ္တက္သည္ကို သေဘာေပါက္သင့္ၾကေပ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ စကၠန္႔မလပ္ နာရီမလပ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ေနၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
နအဖစစ္ေခြးမ်ား၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ
၁။ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ေငြၾကာယံေက်ာင္းတုိက္၊
၂။ဓမၼေဇယ်ေက်ာင္းတုိက္၊
၃။ေရႊေတာင္ေမာ္ေက်ာင္းတုိက္၊
၄။ဇဋိလာရာမေကာင္းတုိက္၊
၅။တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ဓမၼသုခစာသင္တုိက္၊
၆။ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊မဂၤလာရာမစာသင္တုိက္၊
၇။ပညာရာမိကေက်ာင္းတုိက္၊
၈။ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊မုိးေကာင္းေက်ာင္းတုိင္၊
၉။သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊မဂၢင္ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၀။ေက်ာက္စာေတာ္အေရွ႕ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၁။ပညာတံခြန္ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၂။ဓမၼေ၀ပုလႅေက်ာင္းတုိက္၊
၁၃။ေရႊက်င္တုိက္သစ္ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၄။ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းတုိက္၊
၁၅။သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၆။ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊တကၠသီလာေဇယ်သိဒၶိပ႒ာန္ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၇။ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊သီရိေဇယ်ေက်ာင္းတုိက္၊
၁၈။ ပ႑ိတာရာမေက်ာင္းတုိက္

—-အစရွိေသာ စာသင္တုိက္ ၾကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းတုိက္မ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ရဟန္းတုမ်ားျဖစ္ ပါသေလာ၊ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစသည္ ျပဳေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ားေပေလာ စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္၏။ ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းတုိက္မ်ား မွာ အစုိးရပုိင္မီဒီယာမွ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေရးသားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါေက်ာင္းတုိက္မ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ား အဘယ္သုိ႔ေရာက္ကုန္ၾကၿပီလဲ၊ ေငြၾကာယံဆရာေတာ္ ဘယ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ေနသလဲ၊ မဂၢင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘယ္ေနရာသုိ႔ေရာက္ေနသလဲ၊ တကၠသီလာေဇယ်သိဒၶိပ႒ာန္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘယ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ေနသလဲ၊ သူတုိ႔သတ္ျဖတ္ၿပီး ျမစ္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ထားေသာ ရဟန္းအေလာင္းမ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ၊ နအဖစစ္ေခြးမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရေဆးရုံသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားက ဘယ္အရာေတြလဲစသည္စသည္ျဖင့္စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္မိ၏။
ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ရွိ မ.ဟ.န ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ထုတ္လြင့္ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ၾကည့္ရႈမိပါ၏ေလာ၊ အင္တာနက္၊ အီးေမလ္ဆုိသည္ကုိ သိပါ၏ေလာ၊ ဤကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ နအဖ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ကုိယ္တုိင္းေတြ႕ျမင္ၾကားသိပါေလာ၊ မ်က္စိမိွတ္၊ နားပိတ္ၿပီးေတာ့ နအဖစစ္ေခြးမ်ား၏ အလိမ္အညာ ျပည္တြင္းျဖစ္ မီဒီယာမ်ား ကိုသာမီွျငမ္းကုိးကား၍ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရပ္မွန္ဟု စာေရးသားေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ဆုိေသာ စကားႏွင့္ ညီညြတ္ပါေလာ၊ မိမိ၏ညဏ္ျဖင့္စဥ္းစားၿပီး (ေကသမုတၱိသုတ္ေတာ္)လာ ဘုရားရွင္၏စကားကုိ ကုိးကား၍ ေျပာဆုိေသာစကားဟုတ္ပါ၏ေလာ၊စသည္စသည္ျဖင့္အလြန္ပင္ေတြးၾကည့္စရာေကာင္းပါ၏။
နိဂံုးခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား အဘယ္သုိ႔ေရာက္ေနပါသနည္း၊ ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းေဟာင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရေသာ သံဃာမ်ားသည္ အဘယ္တုိင္းျပည္က သံဃာေတာ္မ်ားပါနည္း၊ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းသုိ႔ အပုိ႔ခံရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း မည္သည့္ေနရာက သံဃာေတာ္မ်ားပါနည္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းတြင္ ေဒသခံကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာဒါနေ၀ငွေပးေနေသာ သိရီလကၤာျပန္ ဆရာေတာ္ဦးသီလာ၀ံသ(M.A.Sri Lanka) ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းသည္ မည္သူ၏သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း။စဥ္းစား သံုးသပ္ေစလို ပါသည္။
သာသနာ့တကၠသို္လ္၊စာသင္တို္က္မ်ားမွ သာသနာ့မွတ္ပံုတင္မ်ားၿဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို ့ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ၿမန္မာၿပည္မွ သံဃာအစစ္ အမွန္မ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ အခက္အခဲ အားလံုးေက်ာ္ၿဖတ္ကာသက္ေသၿပႏိုင္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။
ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုစြပ္စြဲေၿပာဆိုၾကပါေစ ပတၱၿမားမွန္လွ်င္ႏြံမနစ္ေၾကာင္း ကမာၻကို သက္ေသၿပႏိုင္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment