Monday, September 2, 2013

၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားက ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္တယ္လို ့ ေျပာရင္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာလွဳပ္ရွားမွဳကေရာ။

Nik Nayman အစ္ကုိနစ္

“က်င္းပခဲ့တဲ့ ၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားဟာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို က်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ မိမိတို ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္ကာလမ်ားက မရရွိဖူးေသးတဲ့ “သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳတစ္ရပ္ကိုလည္း တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တက္လမ္းမွဳကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ ့ အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္ - လို ့ သိန္းစိန္က ယခုလ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန ့က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သိန္းစိန္ရဲ ့ ေျပာစကားေတြက သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ရင္ ျပည္သူဘက္ကိုဘဲ ပါသလို၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အျပဳသေဘာနဲ ့ဘဲ ေျပာသလို၊ တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ဳိးအတြက္ ေစတနာတရား ထက္သန္သလို၊ ျဖစ္ပ်က္ျပီးခဲ့သမွ်အေပၚ သင္ခန္းစာယူျပီး ေနာင္တဘဲ ရသလို ထင္ရေပမယ့္ သိန္းစိန္ရဲ ့ ေျပာသမွ်စကားအားလုံးဟာ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြနဲ ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပည္သူကို ႏွစ္သိမ့္သေရာင္နဲ ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ ့ နံတဲ့ ေၾကာင္ခ်ီးလိုဘဲ အာဏာရွင္ပီပီ လိုရာဆြဲယူတဲ့ သိန္းစိန္ရဲ ့ ေျပာစကားပုံစံေတြပါဘဲ။

“က်င္းပခဲ့တဲ့ ၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားဟာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” လို ့ သိန္းစိန္ေျပာခဲ့တယ္။ ဘယ္လိုမ်ား ႏိုင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တာပါလည္း။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ သိန္းစိန္တို ့ အာဏာရူးေတြဟာ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံၾကီးက စလို ့ ေန၀င္းရဲ ့တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ျပီး အုပ္ခ်ဴပ္မွဳယႏၱယား ျပဳိလဲခဲ့ရတာကို သင္ခန္းစာယူျပီး ဒီလို ထပ္ျဖစ္မခံရေလေအာင္ လမ္းျပေျမပုံ (၇) ခ်က္ကို ဆြဲ အမ်ဳိးသားညီလာခံၾကီးကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ က်င္းပ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံကို တစ္ဘက္သတ္ျပဌာန္း ျပီးေတာ့ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ အရပ္၀တ္ ၀တ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အေယာင္ေဆာင္တဲ့အထိ လုပ္တာပါဘဲ။ သိန္းစိန္ေျပာတဲ့ သင္ခန္းစာရယူတယ္ဆိုတာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဘယ္လို ပိုျပီးခိုင္မာေအာင္ ၁၉၈၈ ကာလအတြင္းကေန ယခုထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို သင္ခန္းစာယူျပီး အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္တာပါဘဲ။

“သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဆုိတဲ့ သိန္းစိန္ရဲ ့ ေျပာစကားက သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ရင္ အားလုံးစုံညီ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျပီး သေဘာထားေတြ တူညီကာ အျပန္အလွန္ မွားယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ၾကကာ အတူလက္တြဲလုပ္ၾကတယ့္သေဘာလိုလို ထင္ေစႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ျဖစ္ေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရၾကည့္ရင္ သိန္းစိန္တို ့ဘက္က သမိုင္းေၾကာင္းမွာ မွားယြင္းခဲ့မွဳေတြကို လုံး၀ ၀န္ခံတာမ်ဳိး မရွိေပ၊ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳကာလေတာက္ေလွ်ာက္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာေစခဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ ့ ျပင္ဆင္ခဲ့တာေတြ၊ မတရားမွဳ မမွ်တမွဳ အႏိုင္က်င့္မွဳ သတ္ျဖတ္ညဥ္းဆဲမွဳ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မွဳ အစရွိတဲ့ အဓမၼလုပ္ေဆာင္မွဳေတြကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သိန္းစိန္တုိ ့ဟာ ၄င္းတို ့ရဲ ့ မွားယြင္းလြန္းေနတဲ့ သေဘာထားေတြကိုေတာ့ မေျပာင္းလဲဘဲ၊ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရးသမားမ်ားရဲ ့ ေျပာင္းလဲသြားေသာ သေဘာထားမ်ားနဲ ့ ခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာထားမ်ားအရသာ အေပၚယံေၾကာ ဟန္ေဆာင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျပတဲ့ “သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဆိုျပီး ၄င္းတုိ ့ရဲ ့ အဓမၼ၀ါဒီလမ္းစဥ္ကိုေတာ့ သေဘာထား မေျပာင္း အေသဆုတ္ကိုင္ထားျပီး ဆန္ ့က်င္ဘက္သူမ်ားရဲ ့ ေျပာင္းလဲမွဳကိုသာ အျမတ္ထုတ္တဲ့ ေျပာစကားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍မ်ား - ၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားဟာ သိန္းစိန္ေျပာသလို ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ - မၾကာခင္မွာ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ က်ေရာက္ေတာ့မယ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားကို ရွစ္ေလးလုံးအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပသလို က်င္းပခြင့္ ေပးႏိုင္ပါသလားရယ္၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူျပည္သားေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုမွဳေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ နားလည္လက္ခံႏိုင္ပါရဲ ့သလား၊ ထို ့အတူ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြနဲ ့“သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ ေျပာစကားအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ ့ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ပါ့မလား၊ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳေတြကို အမွန္တကယ္ သင္ခန္းစာယူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလားဆိုတာ မၾကခင္က်ေရာက္မယ့္ ေရႊ၀ါေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန ့ရက္မတိုင္ခင္မွာ ၾကားသိခ်င္ပါရဲ ့။

No comments:

Post a Comment