Tuesday, September 10, 2013

၆ႏွစ္ျပည့္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ သံဃာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမပတ္သတ္ဘူးေျပာၾကတယ္။ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲဘုရား။


ဦးဇင္းအျမင္ကေတာ့ ဒီကိစၥမွာက ဦးဇင္းတုိ႕သံဃာေတြနဲ႔ဒယိကာ၊ယိကာမေတြ အၾကားမွာနားလယ္မႈလႊဲမွားတဲ့ အျဖစ္တစ္ခုလုိပဲ ျမင့္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပမွဳေတြရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာဆိုရင္ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးေတြနဲ႔ ပါဝါႏိုင္ငံ ေရးၾကားက ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြက အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္လာေနဆုိတာ။ ဒီျဖစ္စဥ္က ဘာကိုေဖာ္ျပသလဲဆိုေတာ့ လူအင္အားအေျမာက္ အျမားက ပါဝင္ေထာက္ခံအားေပးၾကတဲ့ ဒီလိုျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကတယ္ဆုိတာရယ္ ျပီးေတာ့  ဒီလုပ္ရွားမွဳေတြက အျမဲတမ္းေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရဘူးဆိုတာပဲ။ ဦးဇင္းအျမင့္ကေတာ့ အနည္းဆံုးေတာ့ဦးဇင္းတုိ႔ ေရတိုကာလကုိၾကည္လုိမရဘူးဆုိတာ ေနာက္ျပီး ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာသမုိင္းမွာကုိယ္က သံဃာေတာ္ေတြဟာ  အဓိ ကက်တဲ့အမွန္တရားက စစ္ေရးကိုအားျပဳတဲ့စနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနတာရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ေတြ လစ္ဟင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြက အစိုးရ ပါဝါကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာပါ။ အစိုးရက မေက်ခ်က္ ေတြကို လူစုလူေဝးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပတာမ်ိဳးေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားသလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း တစ္ ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကာလရွည္ျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ထားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနတဲ့ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူထုေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြကို စတင္လွဳံ႕ေဆာ္ဖို႔နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆိုတာေတြကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမွဳေတြက ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အမွားေတြကေနတဆင့္ သင္ယူမွဳေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွဳေတြလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားဖို႔ အခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ ဦးဇင္းႏုိင္ငံမွာ သံဃာေတြကုိ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြထားျပီး အျမင့္လႊဲမွာေအာင္လုပ္ထားတဲ့ စနစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဦးဇင္းဒီမွာထပ္ေျပာျခင္းတာက စနစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရတဲ့ တျခားေသာ  ျပည္တြင္းက ပါဝါအာဏာကို ကိုင္ထားတဲ့သူေတြရဲ႕ လူထုေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံုကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္ဆုံးသတိထားမိတာက ရဟန္းသံဃာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္အားျဖင့္ နည္းလမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြကလည္းပဲ တစ္နည္းတစ္ဖံုနဲ႔ ပံုေဖာ္ေပးေနပါတယ္။ဦးဇင္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာဆိုရင္ တ ျခားေသာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ဆံမွဳေတြမွာ တိုးတက္ေနတဲ့အခ်က္က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ျပစ္တင္ေဝဖန္မွဳေတြကို အားနည္းခ်ိနဲ႔ လာခဲ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လည္း လႊမ္းမိုးမွဳအရွိဆံုးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယနဲ႔တ႐ုတ္တို႔လိုမ်ိဳးႏိုင္ငံေတြက အစိုးရအေပၚမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖိအားေပးတာ မ်ိဳးကို တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိတာက စစ္တပ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းတာမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ပိုမိုလြယ္ကူသြားေစပါလုိတယ္။ဦးဇင္းျမင့္ပါတယ္။ေနာက္ျပီးကုလသမဂၢရဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တ ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားတို႔က ဗီတိုအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာမို႔လို႔ ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမွဳေတြကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူးဆုိတာ ဦးဇင္းတုိ႕အတြက္ သခၤန္းစာေတြလုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ဦးဇင္းတုိ႕ႏုိင္ငံကုိကုလသမဂၢကေန အင္ အားသံုးၿဖိဳခြင္းမွဳေတြလုပ္ေနစဥ္မွာပဲ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေစလႊတ္ခဲ့တာကလည္း ထိေရာက္တဲ့လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့ ရလဒ္မ်ိဳးကို မရယူႏိုင္ခဲ့ပါဘူးဆုိတာ ဂမ္းဘာရီခရီးစဥ္ေတြက သိသာထင္ရွားပါပဲ။ ဦးဇင္းထင္ကေတာ့ အဲဒီကိစၥရဲ႔ရလဒ္ကေတာ့ အစိုးရက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မွဳတိုးလာခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကို အတားအဆီးမ ရွိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြနဲ႔ သာမန္ျပည္သူလူထုရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ သူတို႔အ တြက္အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္မွာ စြန္႔ပယ္ခံထားရတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္မမွားပါဘူး။
ဦးဇင္းေျပာျခင္းတာက အလုပ္ဆုိတာ ႐ုတ္ခ်ည္းေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ေတြက ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ရေသာ္ျငားလည္းပဲ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ပါဝါအာဏာမွ်ေျခကို သက္ေရာက္မွဳေတြရွိေစမယ့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားခ်က္ေတြအေနနဲ႔ပါ ရွိေနမယ့္ ႀကိမ္မီးအံုးေနတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေနအထားကို ျပန္ၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျပဳခဲ့တာက ျပည္သူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြကို ႏိုးၾကားေစခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ တရားဝင္ျဖစ္မွဳ ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမွဳကိုအႀကီးအက်ယ္အထိနာေစခဲ့ဆုိတာသံဃာေတာ္ေတြ၏၂၀၀၇ခုႏွစ္ကသမုိင္းသက္ေသတစ္ခုလုိေျပာရပါမယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ဦးေဆာင္မွဳကို ျပဳခဲ့ၾကတာလဲဆိုတာနဲ႔ ဒီလွဳပ္ ရွားမွဳႀကီးရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကို ဘယ္လိုတန္ဖိုးျဖတ္အဆံုးအျဖတ္ျပဳသင့္တယ္ဆိုတာေတြနဲ႔အတူ အၾကမ္းမဖက္လွဳပ္ရွားပါ့ မယ္လို႔ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားခ်က္ရဲ႕ အဆင့္ကြဲျပားပံု၊ နည္းပညာအသစ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑၊ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ပါ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ျမန္မာျပည္အေျခအေနရဲ႕သီးျခားစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးဖုိ႕အတြက္ သံဃာေတာ္ေတြက ဒီႏုိင္ငံေရေလာကကုိေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ လလယ္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးက အစိုးရရဲ႕ေလာင္စာဆီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတြေပး ေနတာကို ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ရပ္တန္႔လိုက္လို႔ ဒီဇယ္နဲ႔ CNG သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြရဲ႕ေဈးႏွဳန္းက အလြန္အမင္းျမင့္တက္သြားတဲ့ အ ေၾကာင္းကိုသိလိုက္ရလို႔ ထိတ္လန္႔ကုန္ၾကတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ေတြနဲ႔ အေျခခံစားသံုးကုန္ေတြရဲ႕ စရိတ္ေတြက မိုးထိ ေအာင္ဒံုးပ်ံလို ျမင့္တက္သြားတာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အထိနာတဲ့ဆံုးရွံဳးနစ္ နာမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ လူအခ်ိဳ႕က အလုပ္ကိုသြားဖို႔ လမ္းစရိတ္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္တယ္။
ဦးဇင္းျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု လွဳပ္ရွားမွဳႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထား တဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵျပခ်ီတက္မွဳေတြလုပ္ခဲ့ ၿပီး အစိုးရထံမွာ ေဈးႏွဳန္းေတြ ျမင့္တက္ေနတာေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အစုိးရက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ပဲ သူတို႔ ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဖဲြ႕ရဲ႕ဦးေဆာင္သူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မွဳေတြ က တိုးတိုးလာခဲ့အမွန္ပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရးမွာ အရည္ခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အသိဥာဏ္ႂကြယ္ဝတဲ့ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕က ခ်ီတက္ဆႏၵျပမွဳကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔တာဝန္ကို ပုခံုးေျပာင္းယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒီသံဃာေတာ္ေတြေရာ၊ သာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကပါ လူထု ႀကီးႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိေနၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သံဃာာေတာ္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ေန႔ တိုင္း ေက်ာင္းကေနထြက္ၿပီးေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမလူထုႀကီးဆီကေန ဆြမ္းအလွဴကို ခံေနၾကရလို႔ပဲ။ တစ္ေန႔တျခားလူေတြက ပိုၿပီး ေတာ့သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စားေသာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို၊ အလွဴဒါနကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာလွဴဒါန္းႏိုင္ တဲ့ အေနအထားမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါကအလြန္ကိုစိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနပါ။ သံဃာကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးလွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာက ေထရ ဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအဖို႔ အေျခခံအက်ဆံုး ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံေရးမွာ အၾကီးးမားဆုံး သံဃာေတြကလမ္းမေပၚထြက္လာခဲ့တာပါပဲ။သမုိင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြႏုိင္ငံေရးနဲ႕မပတ္သတ္ရဘူးလုိေျပာေနပင္မယ္ သမုိင္းကေတာ့ ေခတ္အဆက္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးလက္ခံရမယ္ဆုိတာ ကုိေတာ့ ဦးဇင္းေျပာခ်င္းပါတယ္။
လူတုိင္းလူအခြင့္ေရးရအျပည့္၀ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment