Sunday, January 23, 2011

HIV/AIDS လူနာမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာသည့္ ပို႔လန္း၊ ေအာ္ရီဂြန္ ျမန္မာမိ သားစုုမ်ားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းမွတဆင့္ ႏႈတ္ဆက္စ ကားေျပာ (႐ုပ္သံ - မိုးမခ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ...)

No comments:

Post a Comment