Monday, March 7, 2011

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ

“အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ” က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး ဟူေသာ စကားအရ က်န္းမာျခင္း သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္ေတာ့သည္။ က်န္းမာေကာင္းမြန္လွ်င္ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ/သား အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးကို အထူး ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ၾကေခ်။ ေဆးကုသစရိတ္ ျမႇင့္မားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခေပး ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း လူနာစုစုေပါင္း (၃၃၄၄၈) ဦးႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာစုစုေပါင္း (၂၁၄၀)ဦးတို႕ကို ျပည္သူ႕ေဆးရႀံုကီး (၈) ရံုတြင္ (အခမဲ့) ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့ရသည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ကုသၾကမည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္ မ်ားအား တိုကင္ေပးစနစ္ျဖင့့္ စနစ္တက် သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ကုသေပးမႈကို ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ယခင္က တိုကင္ေပးခ်ိန္ကို နံနက္ (၈း၃၀) နာရီတြင္ စတင္၍ ေပးခဲ့ရာ၌ ည (၁း၀၀) ခန္႔မွ စတင္၍ လာေရာက္အိုးပစ္အိမ္ပစ္ တိုကင္လာေရာက္ယူရျခင္း၊ နံနက္မလင္းခင္အခ်ိန္တြင္ လိုင္းကားစီးရျခင္း၊ ကားငွါးရျခင္းတို႔ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း တိုကင္ လာေရာက္ယူၾကေသာ လူနာ႐ွင္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာ စိတ္ကင္းမဲ့စြာ တိုကင္ေနရာ ေရာင္းျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ေသာ တုတ္၊ ဓါးတို႔ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ မသမာသူတခ်ိဳ႕႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂.၃.၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔မွ စတင္၍ ေဆး၀ါးကုသလိုေသာ လူနာမ်ားအတြက္ မသမာမႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္မ႐ွိမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေန႔လည္ပိုင္း (၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ တိုကင္ေပးစနစ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးအား အေလးထားကုသလိုၾကေသာ လူနာမ်ား၊ လူနာ႐ွင္မ်ားအား အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဘးခ်ိတ္ထားကာ အခ်ိန္ေပး၍ တတ္ၾကြစြာ လာေရာက္ေဖးမ ကူညီခဲ့သည္။ ေနပူ႐ွိန္ျပင္းျပင္းထဲတြင္ လာေရာက္တိုကင္ယူၾကေသာ လူနာ႐ွင္မ်ား ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္တို႔ျဖင့္ ကုသုိလ္ယူ၍ တိုက္ေကၽြးသူမ်ားလည္း ႐ွိသည္။ 

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ေန႔စဥ္လူနာေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္တို႔ကို (အခမဲ့) ေဆး၀ါးကုသ ေပးျခင္းကို ကုသုိုလ္ျဖစ္ ဆရာ၀န္ႀကီး (၄၈) ဦးတို႔ျဖင့္ အလွည့္က် ကုသေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခက္အခဲေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနေသာ္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ လူမႈေရး သမားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ကုသေနၾကေသာ လူနာမ်ား၊ နာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖးမကူညီ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ၾကရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
အလွဴ႐ွင္႐ွိမွ . . . လူမႈေရးသမားမ်ား ေပးဆပ္ႏိုင္မည္။
လူမႈေရးသမားမ်ား ေပးဆပ္မွ . . . ပညာေရးတိုးတက္မည္။
ပညာေရးတိုးတက္မွ . . . က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။
က်န္းမာေရးေကာင္းမွ . . . တိုင္းျပည္တိုးတက္သာယာမည္။
မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ရဲ႕အင္အား

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ ကေလးငယ္ေပါင္း (၄၀) ဦးခန္႔ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေႏြရာသီအေျခခံ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္းကာ သင္တန္း Levels ခြဲျခားရန္အတြက္ စမ္းသပ္ ေျဖဆိုမႈမ်ားကို ၅.၃.၂၀၁၁ (စေနေန႔) နံနက္ (၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း (၅၀၀) ဦးေရခန္႔ တက္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အခ်ိန္ အား နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာကို လိုလားေသာစိတ္ဓါတ္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ား၏ ပညာေရးကို အားေပးေသာေမတၱာ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္႐ွိရာ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ကတည္းက တဖြဲဖြဲႏွင့္တက္္ၾကြစြာ လာေရာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔႐ွိရသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္ (၅၀၀) ခန္႔တို႔အား သင္တန္းခန္းမ (၂) ခန္းႏွင့္ မလံုေလာက္ ပါ၍ “သုခအဟာရ” စားေသာက္ဆိုင္တြင္လည္း ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပညာလိုလားေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ အင္အားသည္ မထင္မွတ္ဘဲႏွင့္ မ်ားျပားမႈ တို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ပညာဒါနဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ အသင္း၏ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားပါမက်န္ ၀ိုင္း၀န္း၍ လုပ္အားေပး ေဖးမကူညီခဲ့သည္။
ယင္း စာေမးပြဲသည္ အႏိုင္အ႐ံႈး အဓိကမဟုတ္၊ ေအာင္ျခင္း၊ က်ျခင္းဟူ၍ မသတ္မွတ္ေပ။ Levels တန္းခြဲမ်ား ခြဲျခား၍ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၄) ဦးႏွင့္ တစ္ပါတ္လွ်င္ (၆) ရက္၊ Levels တန္းခြဲ (၃) ခုျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုမႈရလဒ္ တန္းခြဲမ်ားအား ၁၃.၃.၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ ေၾကာ္ျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားစတင္မည့္ ၁၄/၁၅ .၃.၂၀၁၁ ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦးသစ္တြင္႐ွိေသာ သန္႔႐ွင္းေအးခ်မ္းၿပီး သင္ၾကားမွဳ အေထာက္အကူျပဳ ပရိေဘာဂမ်ား ႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္႐ွိေသာ သင္တန္းခန္းမမ်ားထဲတြင္ စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ မ႐ွိမျဖစ္ မတတ္မျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ ဘာသာရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ က႑နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ ပညာရပ္ျဖင့္ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔က ေျပာဆို သံုးႏႈန္း ေရးသား ဖတ္ၾကားျခင္းမ်ားကို အဓိကျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ကမ႓ာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (အခမဲ့) ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစတနာ႐ွင္ ပညာဒါနျပဳလုပ္လိုေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၅၈၀၁၃၃၊ ၅၈၁၃၆၃၊ ၀၉ - ၈၆ ၄၀၂၂၀ သုိ႔၄င္း၊ အမွတ္(၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အကိုၾကီး ကိုေက်ာ္သူအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္...

No comments:

Post a Comment