Friday, July 29, 2011

နယူဇီလန္ေရာက္ ကခ်င္းတုိင္းသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္ဆုံးသပ္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိပြဲ႕ ဓါတ္ပုံမ်ား

 July (27)  New Zealand parliament ေရွတြင္ ၁၂ နာ၇ီ ၁ နာရီေက်ာ္ ထိ (နယူဇီလန္အခ်ိန္ ) NEW ZEALND ေရာက္ ကခ်င္မ်ားကလက္ရွိကခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲးမ်ား လူအခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ား ထိုးစစ္ဆင္မူမ်ား လူမ်ိဳးခ်င္းေသြးထိုးေပးမူး မ်ား အျမန္ဆံုးရပ္သပ္ေပးရန္ ေတာင္ဆိုဆႏၵျပပြဲး ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ။

စါတ္ပံု  jinghpawkasa ။ သတင္း   ေဇာ္ရွန္

No comments:

Post a Comment