Thursday, July 14, 2011

ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား

 
 


Bogyoke Aung San Speeche. 1 ဗိုလ္ခ်ဳပေ္အာင္ဆနး္ မိန္႔ခြနး္ (၁) by KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး
  

KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိးအားေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment