Wednesday, August 24, 2011

ခ်ဳိေသာစကား ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ဆန္ဘို႔လိုသည္.. ေဆာင္းပါးရွင္(ထြန္းေအာင္ေက်ာ္)

ဓာတ္ပံု (AP)

ခ်ဳိေသာစကား ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ဆန္ဘို႔လိုသည္..
ေဆာင္းပါးရွင္(ထြန္းေအာင္ေက်ာ္) 
 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ မိန္းခြန္႔ေခြ် စကားေျပာဆိုခဲ့သည့္အေပၚ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ ထိုကိစၥကို ေ၀ဘန္ ေျပာၾကားေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္တတ္ၾကသူမ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈကို လိုလားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးအရ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္ပါ၀င္သည္။
 
(၁) သူက ျပည္တြင္းရွိ အျမင္မတူ သေဘာကြဲျပား ျခားနားသူမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ ယုံၾကည္ခ်က္ မတူၾကသူမ်ားကို သေဘာထားႀကီးႀကီးထား၍ လက္တြဲၿပီး တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္ၾကဘုိ႔နဲ႔ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသစ္ကုိ ထူေထာင္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မတူတဲ့ လူေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားျခင္း။
 
(၂) ျပည္ပကို ေရာက္ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံးကိုလည္း ျပန္လာခ်င္တဲ့သူရွိရင္ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဘုိ႔ စဥ္းစားေနေၾကာင္းနဲ႔ ရာဇတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အေနနဲ႔ ျပစ္မႈႀကီးရင္ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ခံဖို႔ ျပန္လာခဲ့ရင္ အထူးသက္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း။
 
(၃) သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ တခ်ိန္က ကိုယ္ထက္နိမ့္က်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ကိုယ္နဲ႔ တန္းတူရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထက္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနၿပီဆိုတာကို ၀န္ခံသြားခဲ့ပါသည္။ ဒီလိုနိမ့္က်မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းႀကိဳးစားဘုိ႔ လိုေၾကာင္း ဆိုခဲ့ျခင္း။
 
ထိုသုံးခ်က္သည္ ျပည္သူလူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံလာေစရန္အတြက္ ၎ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္ရင္ထဲမွ ထြက္လာေသာ စကားမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဘုိ႔ လိုေပသည္။
 
ပထမ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ရလွ်င္ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ား တည္ရွိေနမႈကို လက္ခံျခင္း၊ အျမင္မတူ ကြဲျပားျခားနားသည့္အတြက္ မတရားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို သေဘာထားႀကီးစြာ လႊတ္ေပးဘုိ႔လိုသည္။ အျမင္မတူ ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ခ်င္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္က သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ပထမ ျပင္သႏုိင္ဘို႔လိုသည္။ စကားေနာက္တြင္ လက္တြ႕ အလုပ္ရွိဘို႔ လိုသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုကတည္းက လႊတ္ေပးသင့္ေသာ္လည္း ယၡဳ ၅ လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း လႊတ္မေပးဘဲ ထား႐ွိျခင္းသည္ သေဘာထား မႀကီးရာ၊ ေ႐ွ႕စကား ေနာက္စကား မညီရာက်သည္။
 
ဒုတိယအခ်က္မွာ အစုိးရသစ္ဖြဲ႕ၿပီးမွ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒထြက္လာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားကို Skype, Gtalk, VZO ႏွင့္ အင္တာနက္ စကားေျပာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အသုံးအျပဳရဟု အမိန္႔ထုတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ ျပည္သူ ၅၅ သန္းေက်ာ္အတြက္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာ ၄ ေစာင္သာ ထား႐ွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ယခုထက္တိုင္ မရွိျခင္း။ လူထု လူတန္းစား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ယေန႔ထက္တုိင္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မ႐ွိျခင္းတို႔သည္ ဦးသိန္းစိန္ကျပည္သူလူထုအားလက္ေတ႔ြ လုပ္ကိုင္ျပသရမည့္ အလုပ္ၿဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္သည္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
 
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ အျပစ္ဒါဏ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ျပန္လာႏိုင္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျပစ္မႈကို က်ခံရန္ ျပန္လာလွ်င္ အထူးသက္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ “ဘက္လိုက္မႈ ရွိသည္ဟုဟုျမင္သည္”။  ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု မည္ကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မည္နည္း။ တဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ပိုင္းမွစ၍ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ လူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာလာၾကသူမ်ားကိုမူ ခြ်င္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ တဖက္သတ္ဘက္လိုက္ထားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ (ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အပါအ၀င္)။ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ လူေပါင္း တရာေက်ာ္ သတ္ျဖတ္သည့္ တရားခံကို တယာက္မွ အေရးယူမခံရျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင္သြင္းခ်ထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တဖက္သတ္ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး မိမိယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြါခဲ့ၾကၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားကိုမူ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက အေရးယူမယ္၊ သတ္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမယ္ ဆိုတာက မွ်တမႈ မရွိေခ်။ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး မွ်တစြာ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ စဥ္းစားဘို႔လိုသည္။
 
တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္က ကမၻာ့အလယ္တြင္ ခ်မ္းသာႂကြ၀ေသာ ႏုိင္ငံမွ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံဘ၀သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္ကို ၀န္ခံျခင္းသည္ အမွန္ကို တင္ျပရဲျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာအလြဲသုံးစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ သူ႔အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို သတိျပဳမိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စံနစ္ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့့ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပြင္လင္း ျမင္သာေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေက်း႐ြာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘ၀သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို မွ်ေ၀ခံစားၾကၿပီး ေခတ္ပ်က္သန္းႂကြယ္သူေ႒း လက္တဆုတ္စာ ကို သာမန္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္လုိ႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ မွ်တတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ကို ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ခ်မ္းသာလြန္းေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ လက္၀ါႀကီးအုပ္ထားမႈကို ဥပေဒထုတ္ ကန္႔သတ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူ အျဖစ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္သံမႉး၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ယေန႔အေျခအေနကို သုံးသပ္ထားမႈဟာ စိတ္၀င္စား လက္ခံႏိုင္စရာ ေကာင္းပါသည္။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ယၡင္စစ္အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၇) ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းကို ေအာင္ျမင္မႈႀကီး တရပ္အျဖစ္ အသားေပး ေဖၚျပခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္သူမ်ားအၿဖစ္ ေမာ္ၾကြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကိုမူ တိုင္းဖ်က္ ျပည္ဖ်က္မ်ား အျဖစ္ အပုပ္ခ်ခဲ့ၿပီးယခု ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္၀တ္ခြ်တ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ယခင္နည္းဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တုိင္းျပည္ဖ်က္သူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူတို႔နဲ႔ သင့္ျမတ္ေနပါၿပီ ဆိုၿပီး ပြဲထုတ္လာခဲ့ျပန္တယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖက္သတ္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားေသာ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကိုမူ အျဖစ္ကိုင္စြဲၿပီး ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၈ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပထား ခဲ့ပါသည္။
 
အစိုးရသစ္မွ ၎တို႔ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သားဆိုးမ်ားျဖစ္သည္၊ ေဖ်ာင္းဖ်ယူရမည္ ၊ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဘုိ႔ထက္ တမင္သက္သက္ ျပႆနာႀကီးထြားေအာင္ ဆြေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔က ဖခင္ေနရာမွေန၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သားဆိုးမ်ားေနရာတြင္ ထား၍ေျပာၾကားျခင္းသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။  ယၡုလုပ္ရပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ၾကား သပ္လွ်ဳိ ၿဖိဳခြဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး တုိက္ကြက္တခု ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ သတိထားသင့္သည္ဟု ျမင္သည္။
 
အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဦးသိန္းစိန္ကိုေနာက္မွ ႀကိဳးဆြဲထားၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။
 
ကြ်န္ေတာ္တု႔ိအားလုံး ေတာ္လွန္ေရးသတိ ရွိၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ရိုးသားစြာ ပထမေျခလွမ္းအေနႏွင့္ လွမ္းျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ ပ်ားရည္ဆမ္းစကား သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သေလာ ေစာင့္ၾကည့္ဘို႔ လိုေပလိမ့္မည္။
 
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္သည္ ကတိမ်ဳိးစုံ ေပး၍ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ထားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သံသယ ျဖစ္သည္ကို အျပစ္တင္စရာ မရွိေပ။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုံၾကည္ၿပီးေနာက္မွ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လိုက္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြင့္ေပးေသာ တခါးမွန္သမွ်ကို တိုး၀င္စူစမ္းရင္း ဟန္ေဆာင္မႈလား၊ အမွန္ ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းလား ဆိုသည္ကို ထုထ္ေဖၚေပးပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵေစာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္တြင္ ခက္ခက္ခဲခဲပါ၀င္ ကစားေနၾကသည့္ ေဒၚစုကို မပုပ္ခတ္ဘို႔ နားလည္မႈ ေပး၍ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အားေပးဘို႔ အထူးလိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်ားကြက္ မေ႐ြ႕ခင္ သူက ဘာထင္သည္ ငါက ဘာထင္သည္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ေနလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ မရာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိမည္သာျဖစ္သည္။ ထိ္ု႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္တြင္ တကယ္ေျပာင္းလဲလို စိတ္ရွိ မရွိ၊ အေပၚယံႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုမႈျဖင့္ ကစားျခင္းေလာ။ တႏွင့္တဦကို ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ေသြးကြဲေအာင္လုပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းေလာ ဆိုသည္တို႔ကို ဘက္စုံမွ အၾကပ္အတည္းျဖစ္လာတိုင္း ထြက္ေပၚ႐ွာသည့္ အေနႏွင့္ ၿပဳလုပ္တတ္သၿဖင့္ဟန္ျပေျပာင္းလဲရန္ တာစူျပျခင္းလား သိဘုိ႔လိုသည္။
 
အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ အရိပ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ ႐ုန္းထြက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုတည္ေထာင္လိုလွ်င္သူသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာမိုစ့္ (ၿပည္သူဘက္ ေၿပာင္းလာေသာ ဖိလစ္ပိုင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္) ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ အေနႏွင့္ ၎ေျပာခဲ့ေသာ ပ်ားရည္ဆမ္းစကားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ႏွင့္ ေျပာၾကားျခင္းေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည့္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အထးူလိုအပ္လွေပသည္။
 
(၁) ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္။
(၂) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို အေထြေထြ လြတ္္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးရန္။
(၃) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္အား ၾကားျဖန္ေျဖေရး ေနရာတြင္ ထားၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၾကရန္။
 
ပထမဦးဆုံး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္က အေျပာမဟုတ္၊ အလုပ္ၿဖင့္သက္ေသျပျခင္းကို ၾကည့္လိုပါသည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ သက္ေသျပခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း အေျပာႏွင့္ အလုပ္လက္ေတြ႕က် မက်ကို ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

No comments:

Post a Comment