Friday, September 23, 2011

ထိုင္း ၊အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ -သာသနာ့ဥေသ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေလးႏွစ္ေေျမာက္ေရႊဝါေရာင္ ေၾကျငာခ်က္

Sasana Moli Statement (3)

No comments:

Post a Comment