Thursday, September 22, 2011

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ဧရာ၀တီကုိထာ၀ရရွင္သန္ေစလုိသူမ်ားတုိ႕ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ဧရာ၀တီ ဓါတ္ပုံ

No comments:

Post a Comment