Wednesday, September 14, 2011

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္.ရက္စြဲ.... ၂၀၁၁ခုႏွစ္.စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္

State Hlattwa Statemant

No comments:

Post a Comment