Wednesday, October 5, 2011

၁၅.၉.၂၀၁၁(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန.)တြင္HRWDN၏ဦးေဆာင္မူျဖင့္သဇင္ရြာေဒသတ၀ိုက္တြင္ရိွေသာလယ္ေတာင္သူမ်ားစီတန္းလမ္းေလ်ာက္အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား

၁၅.၉.၂၀၁၁(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန.)တြင္HRWDN၏ဦးေဆာင္မူျဖင့္သဇင္ရြာေဒသတ၀ိုက္တြင္
ရိွေသာလယ္ေတာင္သူမ်ားစီတန္းလမ္းေလ်ာက္အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား

No comments:

Post a Comment