Thursday, December 29, 2011

ရန္ကုန္ေဆးရံုအတြင္း မီးေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္ေသာ သတင္းရယူခြင္႕ကိုလည္းပိတ္ပင္တားစီးထားေၾကာင္း facebookအေပၚသူတုိ႕အျမင္မ်ားမ်ား

ရန္ကုန္ေဆးရံုအတြင္း မီးေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္ေသာ သတင္းရယူခြင္႕ကိုလည္းပိတ္ပင္တားစီးထားေၾကာင္း faceboo...                                                           

No comments:

Post a Comment