Tuesday, January 17, 2012

သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ လာမယ္ ၁၉ရက္ေန႔မနက္ပိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္က ေရႊည၀ါေက်ာင္းမွာ ငါတို႔ ရွိေနၾကမယ္။တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ခ်က္

သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ လာမယ္ ၁၉ရက္ေန႔မနက္ပိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္က ေရႊည၀ါေက်ာင္းမွာ ငါတို႔ ရွိေနၾကမယ္ အမွန္တရားအတြက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူရပ္တည္ၾကမယ္ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးသူအျဖစ္ သက္ေသျပၾကမယ္ ငါတို႔အသက္ရွင္ေနသေရြ႔ အမွန္တရားထြန္းလင္းေတာက္ပေနေစရမ
ယ္

No comments: