Thursday, January 24, 2013

ေဘာင္က်ဥ္းလာသည့္ သာသနာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သံဃာအင္အားေလးသိန္းေက်ာ္ငါးသိန္းနီးပါးခန္႕ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏။ ထုိအထဲတြင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္က ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္က ကုိရင္သာမေဏမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ငါးေသာင္းနီးပါးခန္႕သည္
ေတာထြက္ေတာင္ျပန္ရဟန္းမ်ားသာျဖစ္ၾက၏။သံဃာမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် သာသနာေတာ္တြင္ ဗ႐ုတ္သုကၡႏုိင္လွေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားလည္း ဒုနဲ႕ေဒးပင္ရွိလာေလ၏။ ဝိနည္းသိကၡာႏွင့္အညီေနထုိင္၍ စာေပပရိယတ္သင္ၾကားေနၾကသည့္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားမွာ ထုိဗ႐ုတ္သုကၡႏုိင္လွေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ားေၾကာင့္
အရွက္ရမ်က္ႏွာပ်က္ရသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ၏။
အခ်ဳိ႕ေသာရဟန္းဆုိးရဟန္းညစ္မ်ားေၾကာင့္ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိပါ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားက အထင္ျမင္ေသးလာၾကသည္ကို ရင္နာဖြယ္ေတြ႕ျမင္ေနရေလ၏။
စာေရးသူသည္ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔ မီးရထားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ေခတ္ပညာတတ္
ေဒါက္တာ ဆုိသူႏွင့္အတူထုိင္ခဲ့ရ၏။ ခရီးသြားရင္း အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္၍ စကားလက္ဆုံက်လာ ေသာအခါ ေခတ္ပညာတတ္ ေဒါက္တာဆုိသူဒါယကာက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္ ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့၏။ စာေရးသူလည္း မ်က္ႏွာပူပူႏွင့္ပင္ နားေထာင္ေနလုိက္ရ၏။
သူက “သံကိုသံဖ်က္၍ သံေခ်းတက္ရေၾကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္ ကိုလည္း သာသနာတြင္းသား ရဟန္းမ်ားပင္ ဖ်က္ဆီးမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ မိမိက
ထုိေဒါက္တာဒကာေလးအား သာသနာေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳ၍ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္သည့္အခါ လူကုိမၾကည့္ဘဲ မူကုိသာၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ လူ၏အျပဳအမူသည္ ဘာသာတရား၏အႏွစ္သာရႏွင့္
လုံးဝမသက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၾကည့္ရမည္မွာ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရပုိင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗ႐ုတ္ သုကၡႏုိင္လွေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတရားကို
မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေၾကာင္း စသျဖင့္ စသျဖင့္ ျပန္လည္မိန္႕ၾကားခဲ့ရေလ၏။
ထုိဒါယကာေလးႏွင့္လမ္းခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ အေတြးတစ္ခုဝင္လာ၏။ ယေန႔ေခတ္သည္ Globalization ေခတ္ျဖစ္၏။ ကမၻာႀကီးသည္ ႐ြာေလးတစ္႐ြာအလား ထင္မွတ္ရ ေလာက္ေအာင္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္ကုိေတြ႕ႏုိင္၏။ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာေဝးကြာေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမွ
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အေရွ႕ႏုိင္ငံမွေန၍ စကၠန္႕ပုိင္း၊ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း သိရွိႏုိင္၏။ ထုိမွ်ေလာက္လ်င္ ျမန္ေနေသာသတင္းႏွင့္မီဒီယာေခတ္တြင္ ဗုဒၶသာသနာတြင္းေန ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ အထူး သတိထား၍ ေနထုိင္သင့္သည္ဆုိသည့္အေတြးပင္ျဖစ္၏။
မိမိျပဳလုိက္ေသာအျပဳအမူသည္ သာသနာေတာ္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာသြားေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္ေနလွ်င္၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ထုိအျပဳအမူကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီး အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္လွ်င္ သာသနာေတာ္သိကၡာက်သြားေစႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႕ေခတ္သည္ သာသနာတြင္းသား ရဟန္းသာမေဏမ်ားအတြက္ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဘာင္က်ဥ္းလာသည္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ ေကာင္းသတင္းမ်ား ဖိနပ္စီးေနခ်ိန္တြင္
မေကာင္းသတင္းကား ကမၻာတစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးေနတတ္သည္ ကုိ ေမ့ထား၍မရေပ။ အလြန္လ်င္ျမန္လွ ေသာသတင္းႏွင့္မီဒီယာေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မေကာင္းသတင္းတုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႕သြားတတ္သည္ကုိ သတိမူထားပါမွ မိမိ၏ကာယကံမႈ ဝစီကံမႈတုိ႔ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ၏။
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား၏ မေကာင္းသတင္းမ်ား တင္ထားသည္ကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ဖတ္ရပါ၏။ မွန္သည္လည္းရွိႏုိင္သလုိ မမွန္သည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ မေကာင္းသတင္းကား မေကာင္းသတင္းသာျဖစ္၍ သာသနာေတာ္အတြက္ သိကၡာက်၍ အရွက္ရေစ သည့္ သတင္းမ်ားသာျဖစ္ေလ၏။
အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကလည္း “ငါဒီသတင္းကို တင္လုိက္လွ်င္ သာသနာေတာ္တစ္ခုလုံး သိကၡာက်သြားေစႏို္င္ပါလား”ဆုိသည့္ အေတြးမ်ဳိး စဥ္းစားမိဖုိ႔ေတာ့ လုိေပသည္။
မည္သို႔ပင္ဆုိေစ။ သာသနာေတာ္သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဘာင္က်ဥ္းလာ သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ေဘာင္က်ဥ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သာသနာတြင္းေန ရဟန္းသာမေဏမ်ား၏ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈမ်ားသည္လူတို႔၏နားမ်က္စိတြင္ အခ်ဳိးက်က် ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ရွိေနဖုိ႔လုိေပသည္။
သို႔မွသာ “အပၸသႏၷာနံ ပသာဒါယ ပသႏၷာနံ ဝါ ဘိေယ်ာဘာဝါယ” ဆုိသည့္အတုိင္း မၾကည္ညိဳေသးသူတုိ႔ ၾကည္ညိဳလာေစရန္၊ ၾကည္ညိဳၿပီးသူတို႔ ပုိ၍ပုိ၍ ၾကည္ညိဳေစရန္ျဖစ္လာႏိုင္ပါ၏။

"
အပၸသႏၷာနံ ပသာဒါယ ပသႏၷာနံ ဝါ ဘိေယ်ာဘာဝါယ"တစ္ခါက ေရႊတိဂုံေစတီရင္ျပင္ေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ကို ဇိမ္ခံ၍ေသာက္ေနေသာ ရဟန္းငယ္တစ္ပါးကိုဗုဒၶဘာသာစိတ္ဝင္စားေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္က
ေတြ႕ျမင္သြားၿပီး ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ ကာ ကဲ့ရဲ႕သြားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ၏။
ထုိႏုိင္ငံျခားသားက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟုခံယူထားသူျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ
ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ေတြ႕ေသာအခါ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ကာ ကဲ့ရဲ႕သြားျခင္းျဖစ္၏။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆုိးဝါးစြာထိခုိက္ေစပါသည္ဆုိသည့္ စာတန္းမ်ားထုိး၍ တစ္ကမၻာလုံးကေဆးလိပ္ မေသာက္ရန္ တားျမစ္ဆန္႕က်င္ေနၾကပါလ်က္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ေဆးလိပ္ကုိ မေရွာင္ၾကဥ္ဘဲ ဇိမ္ခံ၍ ေသာက္သုံးေနျခင္းသည္ မျပဳက်င့္သင့္သည့္ အျပဳအမူပင္ျဖစ္၏။
တစ္ခါကလည္း ရဟန္းငယ္တစ္ပါးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ တာကာရွီးမားယားေစ်းႀကီးအနီး
လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းရွိ ထုိင္ခုံတြင္ထုိင္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည္ကုိ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားက ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ထုိရဟန္းငယ္ကို မႏွစ္ၿမဳိ႕သည့္ အမူအရာျဖင့္ ၾကည့္သြားၾကေလ၏။ ထုိရဟန္းငယ္ကေတာ့ သူ႕ကုိ မႏွစ္ၿမဳိ႕သည့္ အမူအရာျဖင့္ ၾကည့္သြားသည္ကုိပင္ သေဘာမေပါက္နားမလည္ခဲ့ေပ။
ျမန္မာလူငယ္တစ္ေယာက္က ထုိရဟန္းငယ္ကုိ ေတြ႕ျမင္၍ ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္
ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားေတာ့မွ ရဟန္းသံဃာမ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို လူအမ်ားက မႏွစ္မ်ဳိ႕ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ေတာ့၏။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေဆးလိပ္ကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိ ရဟန္းငယ္ေလးက စာေရးသူကုိ ေျပာျပခဲ့ဘူးေလ၏။
တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဆးလိပ္ကုိ
ေသာက္တတ္၏။ ဆရာဝန္ျဖစ္သူက ေဆးလိပ္သည္ လူ၏အသက္ကုိပါရန္ရွာတတ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္
ေလွ်ာက္ထား၏။ ထုိအခါ တိပိဋကမင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးက
ဒါဆုိ ဒကာႀကီးတုိ႔က ဘာလုိ႔ ေဆးလိပ္လုိ႔ မွည့္ထားတာတုန္း။ ေဘးလိပ္လုိ႔ မွည့္လုိက္ရင္ ၿပီးေရာ” ဟုမိန္႕ၾကားၿပီး ေဆးလိပ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ျဖတ္ခဲ့ေလ၏။
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပဳလုပ္မိသည့္ မိမိ၏ေသးငယ္ေသာ အျပဳအမူကေလးသည္ပင္ သည္မွ်ေလာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႐ုိက္ခတ္သြားခဲ့ပါလွ်င္ လူအမ်ားမႏွစ္ၿမဳိ႕သည့္ႀကီးက်ယ္ေသာ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္
ဒုစ႐ုိက္ဆုိလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ပါမက သာသနာေတာ္တစ္ခုလုံး ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားႏုိ္င္သည္ကို ေတြးမိဖုိ႕လုိေပသည္။
တစ္ခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ရဟန္းဝတ္ဝိဇၨာဓုိရ္တစ္ေယာက္သည္ ေန႔အခါတြင္ သုသာန္၌ေန၍ ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္သာ ရပ္လ်က္ ေနကိုရွိခုိးကာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ေနသေယာင္ ဟန္ ေဆာင္ျပၿပီး ညအခါတြင္မူ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး အခန္းသို႔ဝင္၍ မေကာင္းမႈကုိ က်ဴးလြန္ ေလ၏။
ထုိအေၾကာင္းအရာကို မင္းႀကီးသိေသာအခါ မိဖုရားႀကီးအား ဟသၤာျပဒါးျဖင့္ ေက်ာျပင္ကုိ အမွတ္အသားျပဳေစ၍ နံနက္လင္း ေသာအခါ ေက်ာျပင္တြင္ ဟသၤာျပဒါးအမွတ္အသားရွိသူကုိ ဖမ္းဆီးေစ၏။
ရဟန္းတုဝိဇၨာဓုိရ္သည္ သူ၏အနီးအပါးသုိ႔ မင္းခ်င္းေယာက္်ားတို႔ စစ္ေဆးရန္ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္အခါ မိမိ၏တန္ခုိးဣဒၶိပါဒ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ပ်ံတက္ကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေလ၏။
ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထုိအေၾကာင္းကိုသိေလေသာ္ သူ၏ႏုိင္ငံတြင္းေန ရဟန္းသံဃာအားလုံးကုိ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ဗာရာဏသီတစ္ျပည္လုံး ရဟန္းသံဃာတို႔ ဆိတ္သုဥ္းသြားေလေတာ့၏။ ရဟန္းသံဃာတို႔ ဆိတ္သုဥ္းသြားေသာအခါ ဆုံးမမည့္ သူမရွိရကား တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔ သည္
ယဥ္ေက်းမႈမရွိ၊ ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ျခင္းမရွိ။
အကုသုိလ္အမႈမ်ားကုိသာ ျပဳက်င့္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲေရာက္သူတုိ႔သာ မ်ားၾကေလကုန္၏။
ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရားအေလာင္းျဖစ္ေသာသိၾကားမင္း စုံစမ္းသိရွိေသာအခါ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္တစ္ပါးကုိပင့္ေဆာင္၍
ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ဗာရာဏသီနန္းေတာ္ သို႔လာ၍ ေကာင္းကင္၍ရပ္တည္ကာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္အား ရွိခုိးလ်က္တည္ေနေလ၏။
ဗာရာဏသီမင္းက “အဘယ့္ေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိၿပီးအဆင္းလွသူျဖစ္ပါလ်က္
အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သည့္ ရဟန္းအုိႀကီးအား ရွိခုိးရသနည္း”ဟု
ေမးျမန္းေျပာဆုိေသာအခါ သိၾကားမင္းက “ရဟန္း သံဃာဆုိသည္မွာ အ႐ုိအေသအေလးအျမတ္ျပဳထုိက္သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း”
ေျပာဆုိဆုံးမၿပီး သိၾကားမင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး၏။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္က “သင္မင္းႀကီး၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီးကုိ ျပစ္မွား က်ဴး လြန္သူမွာ ရဟန္းမဟုတ္။ ရဟန္းတု ဝိဇၨာဓုိရ္ေယာက္်ား တစ္ဦးမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္း ျပည္မွ ထြက္ေျပးကုန္ေသ ာရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ျပန္လာေစ၍ ဒါနသီလဘာဝနာတရားတုိ႔ကို
ျပဳက်င့္ သင့္ေၾကာင့္ ဆုံးမၾသဝါဒေပးသည့္အခါမွ ဗာရာဏသီမင္း သည္ အျမင္မွန္ရ၍ တုိင္းျပည္မွ ထြက္ေျပး ကုန္ေသာ ရဟန္းသံဃာအားလုံးကုိ ျပန္လာေစ၏။ ထုိအခါမွ ဗာရာဏသီျပည္သူျပည္သား တို႔သည္ ရဟန္းသံဃာတုိ႔၏အဆုံးအမ၌တည္ကာ
ဒါနသီလဘာဝနာတရားမ်ားကုိ အားထုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ နတ္ျပည္သုိ႔
ေရာက္ၾကရေလကုန္၏။
ဤဇာတ္ေတာ္၌ ရဟန္းတုဝိဇၨာဓုိရ္ေယာက္်ား၏အျပဳအမူသည္ စက္ဆုတ္႐ြံရွာဖြယ္ေကာင္းလွ၍ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးသင့္ သည္ကား မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္ရွိ ရဟန္းသံဃာအားလုံးသည္ သူကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳက်င့္ၾကလိမ့္မည္ဟု ပုံေသစြဲကာ ဘာသာအယူဝါဒ တစ္ခုလုံးကုိ ကြယ္ပသြားေအာင္ကား မျပဳက်င့္သင့္ဆုိသည္ကို စဥ္းစားမိဖုိ႔ေတာ့ လုိေပသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ဗ႐ုတ္သုကၡႏုိင္လွေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကုိၾကည့္၍
ဒကာဒကာမ အမ်ားစုက “အရွင္ဘုရားတို႔လည္း ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲပါပဲ” ဟုစြဲယူကာ အထင္အျမင္ေသးၿပီး ကုိးကြယ္မႈ တို႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၾကသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကားသိေနရ၏။ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ အျပဳအမူအေျပာအဆုိသည္ ဘုရားအဆုံးအမတည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္ႏွင့္ မည္သုိ႔ မွ် မသက္ဆုိင္သည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါမွ မိမိ၏ယုံၾကည္
ကိုးကြယ္မႈသဒၶါတရားတုိ႔ မပ်က္စီးဘဲ ၾကည္ညိဳဆည္းကပ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လူအမ်ားအထင္အျမင္ေသးေစႏုိင္မည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ား ကုိ ေရွာင္ရွားကာ သာသနာေတာ္ မ်က္ႏွာပန္းလွေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိသာလွ်င္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ သာသနာလည္းဂုဏ္ တင့္၊ မိမိလည္း ဂုဏ္ျမင့္မည္ျဖစ္ေပသည္။
ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ ငါရဟန္း၊ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္မည္၊ ဘယ္သူ႕မွ ဂ႐ုစုိက္စရာမလုိဟုခံယူ၍ မေကာင္းသည့္ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေျပာဆုိႀကံစည္ေနပါက ငါးခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံး ပုတ္ရမည့္ကိန္း ဆုိက္သြားမည္ကား ေသခ်ာ လွေပသည္။
ရဟန္းျဖစ္၍ လူဝတ္ေၾကာင္ပုဂၢဳိလ္က ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသာ္လည္း
အင္တာနက္ ေပၚတြင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကုိ ေဖာက္သည္ခ်၍ ေဝငွလုိက္ပါက မိမိတို႔မွီခုိ္ေနရေသာ သာသနာသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဘာင္က်ဥ္းသြားႏုိ္င္သည္ ဆုိသည္ကုိ ေမ့ထား၍မရေပ။ ယေန႔ေခတ္သည္ သတင္းႏွင့္မီဒီယာေခတ္ျဖစ္ရကား ရဟန္းတစ္ပါး၏မေကာင္းသတင္းသည္ သာသနာတြင္းသား ရဟန္းအားလုံးကုိပင္ ႐ုိက္ခတ္သြားႏုိ္င္ေလ၏။ ရဟန္းတုဝိဇၨာဓိုရ္ေယာက္်ား၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ သာသနာကြယ္ခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားႏုိင္ေလ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာတြင္းသား ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ မိမိေၾကာင့္ သာသနာေတာ္
သိကၡာက်အရွက္ရေစမည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ားကုိေရွာင္ရွားကာ မၾကည္ညိဳေသးသူတုိ႔ ၾကည္ညိဳေစရန္ ၾကည္ညိဳၿပီးသူတုိ႔ ပို၍ၾကည္ညိဳေစရန္ ေနထုိင္ျပဳမူေျပာဆုိ ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔
ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေနေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏အျပဳ အမူကုိၾကည့္၍ “က်န္သည့္သူမ်ားလည္း ဒီပုတ္ထဲကပဲ ဒီပဲပါပဲ” ဟု မဆုံးျဖတ္ၾကဘဲ သာသနာေတာ္ ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ဒါနသီလဘာဝနာတုို႔ကုိပြားမ်ား အားထုတ္ၾကကုန္ရာ၏။
တစ္ခါက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီးေနေလ့ရွိေသာ
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာလူငယ္ တစ္ဦးက စာေရးသူကုိ ဘာသာ
ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူး၏။ သူ၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ
ဘာသာတရား၏အႏွစ္သာရထက္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတစ္ပါး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိက ပုိ၍မွန္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိလူငယ္ေလးက ဗုဒၶဘာသာရဟန္းအမ်ားစုသည္ တရားဘာဝနာကုိလည္း အားမထုတ္၊ စာေပပရိယတၱိကုိလည္း မသင္ၾကား၊ လူဝတ္ေၾကာင္ ဒါယကာ
ဒါယိကာမမ်ားလွဴဒါန္းေသာ လွဴဖြယ္တန္းဖြယ္မ်ားကုိ အခမဲ့ စားေသာက္ေနေသာေၾကာင့္ သူ႕အေန ျဖင့္ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုိးကြယ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔
ေျပာင္းဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ေနေၾကာင္း စာေရးသူကုိ ေျပာျပ၏။
စာေရးသူက ဘာသာတရား၏အႏွစ္သာရသည္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မည္သုိ႔မွ်
မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္က ဘာသာတရား၏အႏွစ္သာရကုိ သိေအာင္ေလ့လာအားထုတ္ ထားပါမွ ဘာသာတရားကို ေလးစားျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားႏုိ္င္ေၾကာင္း ေျပာျပ ၿပီး ဘာသာမေျပာင္းဖုိ႕ ဆုံးမခဲ့ရ၏။
ယေန႕ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ဘာသာတရားကုိ ကြဲကြဲျပား ျပားမသိရွိၾကဘဲ ေရာေထြးလ်က္ ျမင္ေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရ၏။ မေကာင္းေသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးပါးကုိ ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာက မေကာင္းဘူး။ လုပ္ခ်င္ တာလုပ္တာပဲဟူေသာ ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ဳိး ကို က်ဴးလြန္တတ္ၾက၏။
ဘာသာတရားႏွင့္ဘုန္းႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ဘာသာတရားသည္ တျခားစီျဖစ္သည္ကုိ သေဘာ ေပါက္နားလည္ထားဖုိ႔လုိေပသည္။ ထုိသို႔ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ဘာသာတရား ကြဲျပားေအာင္နားလည္ထားပါမွ ဘာသာအယူဝါဒကူးေျပာင္းျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံး ဘာသာတရား၏အႏွစ္သာရကုိ မိမိႏွလုံးအိမ္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေလ့လာအားထုတ္ၿပီး
ဘာသာအယူဝါဒကူးေျပာင္းျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ႏုိ္င္ၾကပါေစဟု.......

(DhammaGardenAshin )
.........................................
https://www.facebook.com/notes/dhammagarden-ashin/
ဘာင္က်ဥ္းလာသည့္-သာသနာ/110307919074013?ref=notif&notif_t=note_reply မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment