Friday, September 27, 2013

ႏိုိင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သတ္ေစျခင္းသည္ ႏုိင္ငေတာ္ကုိ သစၥာေဖာက္ခုိင္းျခင္းျဖစ္


ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္။ ကမၻာတစ္လႊားကျမန္မာမ်ားအသံ

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက ၆ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္သြားခဲ့ေလျပီး။သုိေသာ္ ယင္းေတာ္လွန္ေရး၏ ဂယက္မ်ားက က်န္ရွိေနဆဲ။၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့ အေရးအခင္းေၾကာင့္ မိခင္ေျမမွ အေ၀းသုိ႕လြင္ခဲ့ရသူမ်ားအနက္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အရွင္ထာ၀ရ၏ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအလြန္ သံဃာမ်ားအတြက္အေျဖမရွိေသာပုစၦာကုိ ေမးခြန္းထုတ္ေနသူမ်ားအား ေျပာၾကားလုိသည္မ်ားကုိ ကမၻာတစ္လႊားက ျမန္မာမ်ားအသံအျဖစ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အမိေျမမွထြက္ခြာခဲ့ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တာ၀န္ရွိသူဟု ယုံၾကည္သည္အေလွ်ာက္ ရပ္ရႊာတြင္ရပ္ေရး၊ရႊာေရးရွိသလုိ ျမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ျမဳိ႕ေရး၊နယ္ေရးရွိကာ တုိင္းျပည္တြင္လည္ တုိင္းေရး၊ျပည္ေရး ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ရွိျခင္းေၾကာင္း တာ၀န္မဲ့စြာ ေခါင္းေရာင္၍မရေၾကာင္း၊တာ၀န္သိသိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခံရသည္မွာ တုိင္းျပည္ကုိ သစၥာေဖာက္ခုိင္းျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သုိေျပာပါသည္။ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ရဘူး၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သတ္ရဘူးဆုိတာ ဦးဇင္းတုိ႕ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကသစၥာေဖာက္ခုိင္းတာပဲ။ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ႏိုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလုံးနဲ႕သတ္ဆုိင္တဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္။ပါတီႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့စကားလည္းရွိေသးတယ္။ပါတီဆုိတာ အသင္းအဖြဲ႕ပဲဥစၥာ၊အသင္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕မွ၊ႏုိင္ငံေရးရာကုိ လုပ္လုိ႕ကုိင္လုိ႕ရမွာေပါ့။ဥပေဒနဲ႕အညီ ျဖစ္ရင္ျပီးတာပဲဟု ႏုိင္ငံအေပၚမွားယြင္းေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္မိန္႕ၾကားပါသည္။


မမွားေသာသူဟူ၍ ကမၻာမွာ မရွိေၾကာင္း အမွားကုိ၀န္ခံရန္ႏွင့္အေျပာင္းအလဲဆုိေသာ စကားရပ္ကုိ အရွင္ထာ၀ရက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ “အမွားလုပ္တဲ့သူေတြဟာ အမွားကုိ၀န္ခံရမယ္။ရွိတဲ့အမွားကုိ ျပင္ဆင္ရမယ္။အမွားလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြက အမွားကုိမ၀န္ခံဘဲ ေနရာ၀င္ယူလုိ႕မရဘူး။လူ႕အခြင့္အေရးဆုိတာေျပာျပၤီး လြတ္လပ္မႈကုိပိတ္ပင္ေနတာကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆုံးပါပဲ။ဒီေန႕ရာမွာလူေတြအမ်ားစုက ျမန္မာျပည္တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတယ္ေျပာၾကပါတယ္။အဲဒီသူေတြကုိ ဦးဇင္းတစ္ခုေလာက္ေမးခ်င္းတာက ဘယ္ေနရာမွာ ေျပာင္းလဲေနတာလဲ။ေျပာင္းလဲတယ္ေျပာျပီး စိတ္ဓါတ္ေတြေအာက္က်ေနသ၍ လြတ္လပ္မႈဆုိတာရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာျပည္မွာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ကာနီး အေျခအေနေတြကုိ ျပည္သူအားလုံး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရမွာပါ။ဘယ္လုိေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ဖုိ႕အေျခအေနေတြဘယ္သူေတြဖန္းတီးခဲ့တယ္။ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ျပီးကာစမွာ ဦးဇင္းတုိ႕ ဒီကိစၥမွာ လွဳပ္ရွားခဲ့သူေတြက ေနာက္ထပ္၂၆ႏွစ္ထပ္ခံရစုိးလုိ႕ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိတဲ့စိတ္ရင္ထဲမွာကိန္းေအာင္းေနခဲ့တယ္။အခုဆုိရင္၆ႏွစ္ရွိသြားျပီး။အာဏာရွင္စနစ္ကေနဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲဖုိ႕အခုထက္ထိဦးဇင္းတုိ႕ရုန္းကန္ေနရတုန္းပါပဲ။ႏုိင္ငံတစ္ခုအတုိင္းအတာ၊အဖြဲ႕အစည္းအတုိင္းအတာ၊မိသားစုအတုိင္းအတာစသည္။အေလ်ာက္အက်ပ္အတည္းေတြကမိမိတုိ႕အသက္ရွင္စဥ္ကာလမွာေတြ႕ေနရမွာပဲ’’ဟုမိန္႕ၾကားပါသည္။


အခက္အခဲ့ၾကံဳတုိင္း ကံကုိပုံခ်ျခင္းကုိ လက္မခံဘဲ ယထာဘူတက်က် သုံးသပ္၍ အခက္အခဲကုိ ေဖာက္ထြက္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိသလုိ ကံကုိ၀ကြက္အပ္၍ အရႈံးေပးလက္ပုိက္ၾကည့္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း အရႈံးသံသရာထဲတြင္း ရႈံးျပီးရင္ရႈံး၊နစ္ျပီးရင္နစ္ကာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အပါ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပုံသ႑ာန္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ လုိခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊မလုိခ်င္သည္ျဖစ္ေစေပၚေပၚက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚယင္း၏ အျမင္ကုိေျပာရာတြင္ “ဦးဇင္းတုိ႕ဟာ ထာ၀ရစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီနဲ႕လူအခြင့္အေရးေတြရရွိဖုိ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အားလုံးတန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိဖုိ႕ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ဟုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခံ ဖ်တ္သိမ္းေရးကုိေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။


ႏိုင္ငံေရူပုံသ႑ာန္အသစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းျပီးေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမျပီးဆုံးေသးေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံတုိင္းအားလုံးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတဲ့အတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ မိန္႕ၾကားရာတြင္း ‘’ဦးဇင္းတုိ႕ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအလွဳပ္ရွားမႈတုိက္ပြဲၾကီးဟာမျပီးဆုံးေသးပါဘူး။ခရီးဆက္ရပါဦးမယ္။ေရွ႕ဆက္ရမယ္ခရီးမွာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရးစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာလူထုနဲ႕အတူဆက္ရွိေနမွာလား။လူထုကုိေက်ာခုိင္းသြားၾကမွာလား။ေသခ်ာတာကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ေနဖုိ႕ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ ဦးဇင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။
ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္မွာ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
http://www.echoingvoicenews.com/?cat=25

မူရင္း Ashin Htavara
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္။

No comments:

Post a Comment