Wednesday, February 2, 2011

သင္တို႔ ဘယ္လို ယူဆေနၾကလဲ?

သင္တို႔ ဘယ္လို ယူဆေနၾကလဲ?

အခုတေလာ ဖတ္ရ-ၾကားရတာ အမ်ားႀကီးထဲက ေခါင္းထဲမွာလာၿပီး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ လူငယ္ေတြ အေတာ္ကို လႈပ္ရွားမႈမွာ (လူမႈေရး-ပညာေရး-က်န္းမာေရးစတဲ့ အေရးေပါင္း မ်ားစြာထဲမွာ) ပါ၀င္ၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြ ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္လာတာက ႏုိင္ငံနဲလူမ်ဳိးအနာဂတ္အတြက္ အေတာ္ကို သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအတြက္ ယခုေခာတ္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အရင္ကထက္ တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ တတ္လာတာလဲဆိုတာကို ဆက္တိုက္လိုလို ေမးေနမိတယ္။

ခတ္ညံညံမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းကို ေကာင္းေကာင္းျမင္ေတြ႔ သိရွိခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖိႏွိပ္မႈ-မတရားမႈေတြကို ေၾကာက္ရြံေနာက္ဆုတ္ အရွုံးမေပးဘဲ၊ ရဲရဲ၀ံ၀ံ ၀ိရိယ-ဇြဲ-လံုလအျပည့္နဲ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းျပင္စဥ္ ေနၾကတယ္။ ေတာ္ယံုနဲ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လို႔ ျဖစ္ႏုိင္ ရႏုိင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္ၿပီး အေျဖရွာ ေဖာက္ထြက္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္တာလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း-ျပင္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူငယ္အမ်ားစု မ်ဳိးဆက္ေတြမွာ အေျခခံက်က် ယံုၾကည္ထားတာ ရွိလိုဆိုတာကို ေသခ်ာေတြးၾကည္ရင္ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာေနတာေၾကာင့္ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္လို႔ ေနာက္ဆုတ္ရမွာလား၊ ဘယ္အရာက ရန္သူလဲ၊ ရန္သူတည္ေဆာက္ေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္က ဘာလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း ျမင္ႏုိင္၊ နားလည္ႏုိင္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ဖိႏွိပ္သူေတြ လိုလားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို မေရာက္ဘဲ ေဖာက္ထြက္ၿပီး တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတာကို ျမင္ရတာျဖစ္တယ္။

သူတိုကိုယ္ကို သူတို႔ ဒီေလာက္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးရွိေနတဲ့ စိတ္ဓါတ္-ယံုၾကည္ခ်က္ေတြပိုင္ဆိုင္ ရွင္သန္ေနတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြပါလားဆိုတာ ျမင္ခ်င္မွျမင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘးကၾကည့္ၿပီး သိခ်င္လို႔ ဆန္းစစ္တဲ့ လူေတြ အေနနဲကေတာ့ ေတာအုပ္တစ္ခုလံုးကို ျမင္ႏုိင္တာေပါ့ေၾသာ္ ယေန႔ေခာတ္မ်ဳိးဆက္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ တစိုက္မတ္မတ္ ဟန္ခ်က္ညီညီ တဆင့္ဆီ လွမ္းႏုိင္မယ္ဆိုရင္ မၾကာမွီ တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူေတြ ပါ၀င္တည္ေဆာက္လိုတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္မွာ ေသခ်ာၿပီ။

အခ်ဳိ႔က လက္မခံလို႔ ျငင္းဖို႔ရွိႏုိင္တယ္၊ သိခ်င္လို႔ ေမးဖို႔ရွိႏုိင္တယ္၊ အပစ္တင္ခ်င္လို႔ ေျပာဖို႔ရွိႏုိင္တယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚလာႏုိင္တာေတြကို ႀကိဳဆိုၿပီးဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရွိန္အဟုန္းနဲ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မွာလဲ ဆိုတာေသခ်ာေအာင္ ဆက္ၿပီးေျပာလိုက္ခ်င္တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဖိႏွိပ္သူေတြ ႏုိင္ငံအေပၚ အျမတ္ထုတ္တာ ျမင္သာထင္သာ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ရပ္ကြက္တြင္းမွာတင္ စိတ္ဓါတ္ပ်က္သြားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြကို လက္မခံလိုတဲ့ လူငယ္ေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာၿပီ၊ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ မိသားစုေတြ ဘ၀ဟာ ငတ္တလွည့္ျပတ္တလွည္ ရပ္တည္ေနရတာကို ၿငီးေငြ႔ေနၿပီ၊ တစ္ခုခုမ်ားေျပာင္းလဲမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေစာင့္ေနတဲ့  ၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတရား စစ္ဖြဲစည္းပံုနဲ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ တဘက္သတ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ မလြတ္လပ္တဲ့ (စစ္) လႊတ္ေတာ္လဲ ေခၚၿပီးၿပီ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ဘ၀ကဘာမွ ထူးထူးျခားျခား မေျပာင္းလဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေန႔စဥ္ ခံစားရတာ အေတာ္ဆိုးလာၿပီ၊ ၿငိမ္ခံေနလို႔ မတြန္းလွန္ မဆန္႔က်င္တက္ဘူးလို႔ ထင္ေနရင္ မွားသြားမယ္ဆိုတာကို လမ္းေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုေနၾကၿပီ၊ တိုင္းျပည္နဲလူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံသားေတြကို လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးၿပီး တည္ေဆာက္ဦးေဆာင္မယ့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲအတူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ ရွိေနၿပီ၊ စနစ္ဆိုးနဲလူဆိုးက ဘာလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သြားၿပီ၊ သီးခံေစာင့္ဆိုင္းျခင္း ကာလေက်ာ္လြန္သြားၿပီ၊ အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး လုပ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာထက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ရည္ရြယ္ခ်က္-ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရတယ္ဆိုတာကို ပိုမိုနားလည္ေနၾကၿပီ၊ သီးခံေျဖးရွင္းရမွာနဲ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရမွာကို ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္ထားၿပီးၿပီဒါေၾကာင့္ ရိုက္ခတ္လာႏုိင္တဲ့ လႈိင္းတပိုးကို ေစာင့္မေနဘဲ - ၾကည့္ၿပီး အားေပးယံု မဟုတ္ဘဲ...

သင္နဲကွ်ြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ေနရာက ဘယ္လိုတာ၀န္မ်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္မယ့္လို႔ တြက္ဆခန္႔မွန္းထားလဲဆိုတာ အေျဖထုတ္ၿပီး လက္ေတြ႔အလုပ္နဲ သက္ေသျပ ပါ၀င္ၾကဖို႔ သံဓိဌါန္ခ်ၿပီး မွန္မွန္တက္မယ့္ အရွိန္ရေျခလွမ္းမ်ားမွ ေအာင္ပြဲလမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဆက္လက္လွမ္းၾကပါစို႔။         

ျမစ္ခံ
ဒီမုိေဝယံဘေလာ့မွ ကူးယႈေဖာ္ျပသည္။ အကိုဒီမုိအားေက်းဇူးတင္ပါတယ္.။

No comments:

Post a Comment