Monday, February 28, 2011

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမညး္မ်ားအတည္ျပဳၿပီးစီး

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းခံရသူက အဆိုျပဳတင္ျပထားတဲ့ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕အမည္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၁ရက္ေန႔ကအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိ
ခဲ့ရပါသည္။ အတည္ျပဳေပးခဲ့သူ ၁၄ ဦးအနက္ တစ္ဦးကေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စလွယ္ျဖစ္ပါတယ္။က်န္သူမ်ားကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ျခင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ဝန္ၾကီးမ်ားကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဥပေဒနဲ႔အညီ အမည္စရင္းတင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္
အမည္
မဲဆႏၵနယ္ေျမ
ကိုယ္စားျပဳပါတီ

၁။ ကခ်င္
၂။ ကယား
၃။ ကရင္

၄။ခ်င္း
၅။စစ္ကိုင္း
၆။တနသာၤရီ
၇။ပဲခူးတုိင္း
၈။မေကြးတုိင္း
၉။မႏၱေလးတုိင္း
၁၀။မြန္ျပည္နယ္
၁၁။ရခုိင္ျပည္နယ္
၁၂။ရန္ကုန္တုိင္း
၁၃။ရွမ္းျပည္နယ္
၁၄။ဧရာဝတီတုိင္း

ဦးလဂြ်န္ငန္ဆုိင္း
ဦးခင္ေမာင္ဦး(ခ)ဦးဘူးရယ္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း

ဦးဟုန္းငုိင္း
ဦးသာေအး
ဦးခင္ေဇာ္
ဦးဥာဏ္ဝင္း
ဦးဘုန္ေမာ္ေရႊ
ဦးရဲျမင့္
ဦးအုန္းျမင့္
ဦးလွေမာင္တင္
ဦးျမင့္ေဆြ
ဦးေအာင္ျမတ္(ခ)စဝ္ေအာင္ျမတ္
ဦးသိန္းေအာင္

တႏိုင္း (၁)
ေဘာလခဲ (၁)
တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္
မင္းတပ္ (၂)
ဘုတလင္ (၂)
ျမိတ္ (၁)
ဇီးကုန္း (၁)
မင္းဘူး (၁)
ျပင္ဦးလြင္ (၁)
မုဒံု (၁)
အမ္း (၁)
ဆိတ္ၾကီးခေနာင္တုိ (၁)
ပင္းတယ (၁)
အဂၤပူ (၁)

ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး


ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

No comments:

Post a Comment