Sunday, November 20, 2011

ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္တြင္ပါ၀င္ေသာပညာေရးကြန္ရက္၏တစ္ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ေစ်းေရာင္းပြဲဖြင့္ပြဲကုိရန္ကုန္၊ ျပည္လမ္း႐ွိ ယုဒသန္႐ိပ္သာတြင္က်င္းပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အမွတ္တရစကားေျပာၾကား ဓါတ္ပုံမ်ား

ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္တြင္ပါ၀င္ေသာပညာေရးကြန္ရက္၏တစ္ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ေစ်းေရာင္းပြဲဖြင့္ပြဲကုိ ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီကရန္ကုန္၊ျပည္လမ္း႐ွိယုဒသန္႐ိပ္သာတြင္က်င္းပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အမွတ္တရစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment