Sunday, November 20, 2011

စု ႏိုင္ မွ ခ်မ္း သာ မည္...


သမိုင္းတြင္မယ့္ သမိုင္းဝင္ ( ၉၀ )ေရြးေကာက္ပြဲကိုျပန္အသက္သြင္းၿပီ...
၁။ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ မွတ္ပံုတင္သြားမည္၊
၂။ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံသြားမည္...

No comments:

Post a Comment