Monday, January 2, 2012

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာျခင္း.MRTV-4 ရုပ္သံ


လြတ္လပ္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ရုပ္သံလုိင္းမ်ားႏွ
င့္ အက္ဖ္အမ္ ေရဒီယိုမွ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန ့ ယေန႕ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေၾကျငာသြားပါသည္။ လြတိၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ ေထာင္က်ႏွစ္မ်ားကိုသာေလ်ာ့ေပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သမားေတြက ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀၊ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္သမားေတြက ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၃၀၊ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ေအာက္က လူေတြက ၄ပုံ၁ပုံ၊ ေသဒဏ္သမားေတြကုိ တကၽြန္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼအမိန္ ့နဲ ့ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ >>>ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ၄း၂၀ နာရီခန္႔က MRTV-4 မွ  ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အမိန္ေၾကျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၂ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ - ေသဒဏ္က်ခံရသူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ (ႏွစ္အကန္႕အသက္မရွိ)၊ - ႏွစ္ ၃၀ အထက္ က်ခံေနရသူမ်ား (ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္မပါ) အား ႏွစ္ ၃၀၊ - ႏွစ္ ၂၀ မွ ႏွစ္ ၃၀ အထိ က်ခံေနရသူမ်ားအား ႏွစ္ ၂၀၊ - ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ က်ခံေနရသူမ်ားအား ယင္းတို႔ က်ခံေနရသည့္ ေထာင္ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည္။

No comments:

Post a Comment